e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

İnsanlık tarihinde savaşlar nedeniyle ölenlerin sayısı bugün dünya nüfusuna yaklaşıyor…

Ölenlerin yüzde 90'ı sivil

TTB ikinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı'nın hazırladığı çalışma, günümüzde savaşan devletlerin sayısının ve savaştan etkilenen insan sayısının arttığını, savaşların daha çok üçüncü dünya ülkelerinde olduğunu ortaya koydu.

Tıp Dünyası - ANKARA - ABD’nin Irak’a yönelik saldırısında, 58. hükümet ülkeyi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklerken, Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir kez daha bu savaşın “bizim adımıza” olmadığını anımsatarak, herkesi savaş ortamını mutlaklaştıran politikalara karşı direnmeye çağırdı.

TTB ikinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı tarafından hazırlanan ve  insanlık tarihinden bu yana savaşların özelliklerini inceleyen çalışma, insanlık tarihinde savaşlar nedeniyle ölenlerin sayısının 3.5 ile 5 milyar arasında olduğunu ortaya koydu. Savaşın, “ölümlere, yaralanmalara, bulaşıcı hastalıklara, malnütrisyona ve sağlık hizmetlerinin bozulmasına yol açan önemli bir  halk sağlığı sorunu” olarak tanımlandığı çalışmada şu çarpıcı verilere dikkat çekildi:

-Savaş tarihi insanlık tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bugüne kadar savaşlarda ölen insanların sayısının 3.5-5 milyar arasında olduğu tahmin edilmektedir.

-Savaş en örgütlü şiddet ve politikanın yürütülüş biçimlerinden biridir.

-Savaş ortamının kökenleri eşitsizlikler, borçlanma, silahlanma,  petrol-doğalgaz ve madenlerin kontrolü (enerji nakil yollarının kontrolü) ve dünyayı kontrol altına alma isteğidir.

-Eşitsizlikler: En zengin yüzde 20 ile en fakir yüzde 20 arasındaki fark 1960’da 30 kat iken 1995’de 74 kata yükseldi. En varlıklı 200 kişinin geliri, dünya nüfusunun yüzde 41’inin gelirine eşitken, 1.2 milyar insanın geliri günlük geliri 1 doların altında.

-Silahlanma: 2000 yılında silaha ayrılan bütçe 798 milyar dolar. ABD’nin 2003 yılı silahlanma bütçesi 396 milyar dolar. Dünyada 6 ülke silah ticaretinin yüzde 90’ını gerçekleştiriyor ve ABD üçüncü dünya ülkelerinin yüzde 73’ünü kontrol ediyor.

-Silahlanmaya ayrılan fonun yüzde 10’u ile (70-80 milyar dolar) tüm dünyada temel hizmetler karşılanabiliyor.

-Bu ortamın sürdürülebilmesi için ekonomik ve demokratik hayatın daraltılması gerekiyor.

-Savaşa karşı mücadele, risk faktörlerinin gelişmeden önlenmesi veya değiştirilmesi (primordial korunma veya primer korunma), savaşın  sona erdirilmesi (sekonder korunma), yarattığı hasarın rehabilite edilmesi (tersiyer korunma) ile sağlanabiliyor.

-İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 194 savaş yaşandı ve 45 milyon insan öldü.

-Savaş en çok çocukları vuruyor. Son 10 yılda 2 milyon çocuk savaşlarda öldü, 6 milyon çocuk sakat, 12 milyon çocuk da evsiz kaldı. Çok sayıda çocuk işkence ve tecavüz ile malnütrisyon ve bulaşıcı hastalıktan etkilendi. Savaşlarda en az 250 bin çocuk-asker kullanıldı.

-20. yüzyılda savaşlar nedeniyle 110 milyondan fazla ölüm, 250 milyona  yakın sakatlık meydana geldi. Şiddet yaygınlaştı. 120 milyondan fazla insan yaşadığı yeri terketmek zorunda kaldı.Kıtlık ve hastalıklar yaşandı.

-Savaşlarda ölümler daha çok sivillerde oldu. Birinci Dünya Savaşı’nda ölen sivillerin oranı yüzde 14, İkinci Dünya Savaşında yüzde 70 oldu. Bugün ise savaşlarda ölenlerin yüzde 90’ı sivil.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön