e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

TTB Merkez Konsey üyeleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ünüvar ile görüştü

Müsteşara “brifing”

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile 30 Ocak 2003 tarihinde bir görüşme yaptı. Konsey Üyeleri, Sağlık Bakanlığı’nca hükümet kurulduğundan bu yana sağlık politikaları alanında yapılan çalışmaların aktarıldığı görüşmede, çalışmalarla ilgili olarak TTB’ye arzu edilen bilgi akışının gerçekleştirilmediğini, bunun da TTB’nin katkısını sınırladığını dile getirildi.

Görüşmede, savaş ortamı ve bu savaşta yer alınmaması gerektiği vurgulanarak 1991 yılında yaşanan sığınmacı göçü karşısında, hekim ve diğer sağlık personelinin mağdur edildiği hatırlatılarak hazırlıklar konusunda -varsa- bilgi istendi. “Birinci Basamak Mesleki Eğitim Projesi”, “Bütçe Uygulama Talimatı” ile “TTB Asgari Ücret Tarifesi” kitapçığındaki tıbbi işlem adlarının aynılaştırılması ve ortak kod sisteminin oluşturulması, sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımda özendirici ve kolaylaştırıcı yaklaşım, 1219 sayılı yasanın 11. maddesinde dile getirilen adli tıpla ilgili yönetmeliğin ve hastane çalışanları iş sağlığı yönetmeliğinin çıkartılması, şef-şef yardımcılıkları, tıpta uzmanlık tüzüğü ve ilgili yönetmelik çalışmaları, hekimlik meslek etiği kurallarının Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek tüzükleştirilmesi, TTB yasasının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen maddesine ilişkin yeni düzenlemenin ve aynı yasanın mali hükümler içeren maddelerinin yasalaştırılması başlıklarında etkin ve ivedi adımlar atılması istenirken, TTB’nin bu anlamda işbirliğine hazır olduğu dile getirildi.

Son olarak, Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) çalışmalarının desteklenmesi bu amaçla konuyu ayrı bir görüşmede sunma talebi aktarıldı. Bunun ardından TTB GPE yönetimi, Müsteşar Ünüvar ile 7 Şubat 2003 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön