e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

Halk Sağlığı Kolu Neler Yapıyor?

TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu/Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Halk Sağlığı Kolu (HSK) 17 Mart 2001 tarihinde yapılan Nevzat Eren’i anma etkinliklerinde yeni yürütme kurulunu seçmiş, bu tarihten sonra yaklaşık 6-7 haftada bir düzenli olarak toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür.

HSK’nin yıllardan beri süregelen artık yerleşmiş etkinliklerinden biri gezici eğitim seminerleri diğeri ise Nusret Fişek Ödülleri’dir. Gezici Eğitim Semineri 2002 yılında Van ve çevresine yapılmıştı ve konusu “Doğuda ve Kırda Sağlık” idi. Nusret Fişek Ödülleri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da üç dalda sahiplerini buldu.

HSK’nun son dönemde yaptığı en ilgi çekici etkinlik “Sağlıkta Olumlu Deneyimler” çalışması oldu. Son yıllarda sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle TTB HSK, olumlu deneyimlerimizi ön plana çıkarmak, tarihi bir süzgeçten geçirmek  ve motivasyon sağlamak amacıyla “Türkiye’de Sağlık Alanında Yaşanan Olumlu Deneyimler” etkinliği  başlatmıştı. Etkinliğin ilk adımı olarak, 2001 Nusret Fişek Günleri’nde “1923-39 Yılları Olumlu Deneyimler” konulu bir panel düzenlendi. Daha sonra bu çalışma çeşitli başlıklar ile ayrıntılandırılarak bazı konular belirlendi. Bu konular arasından “Türkiye’de Aşı Üretimi” konusu tamamlanarak, 2002 yılındaki Nusret Fişek Etkinliklerinde Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu  tarafından sunuldu. Diğer konulardaki çalışmalar ise hala sürmektedir.

Kolun diğer bir çalışma alanı 2001 yılında Şubat ayında yaşanan büyük ekonomik krizin sağlık üzerine etkilerini incelemek oldu. Krizin hemen ardından yapılan hızlı değerlendirme ile “krizin kısa erimdeki etkileri” ortaya konmuş ve kısa bir rapor halinde yayınlanmıştı. Daha sonra süren çalışmalar sonucunda da krizin etkilerinin daha ayrıntılı incelemesi yapıldı. Bu çalışmaların sunulduğu rapor önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Haziran 2001 tarihinde iki belge yayınlayarak kontraseptif malzemelerin cepten karşılanmasına yönelik bir çalışma başlatmıştır. Bu durum, HSK için temel sağlık hizmetlerinin en başta gelenlerinden biri olan aile planlaması hizmetlerinin devlet tarafından terk edilmesini ifade etmektedir. Bu gelişme üzerine 27 Eylül 2001 tarihinde aile planlaması konusunda çeşitli uzmanların katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve bu kapsamda bir rapor hazırlamıştır. Olayın toplum sağlığı üzerine tehlikeleri kamuoyuyla paylaşılmış ve Bakanlık ile görüşmeler dahil bir dizi görüşme yapılmıştır. HSK bu konudaki duyarlılığını sürdürmektedir.

HSK olarak son dönemde sağlık alanında yaşanan olumsuzlukları izliyoruz. Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme kampanyasından Birinci Basamakta Döner Sermaye uygulamasına kadar çeşitlenen pek çok uygulama arasında ne yazık ki halk sağlığına hizmet eden bir şey bulunmamaktadır. Bu kadar olumsuzluğun bir arada olduğu işlerin bu kadar iyiymiş gibi gösterilmesini ayrıca kabul etmiyoruz. Bunlarla ilgili düşüncelerimiz ve duygularımız “Sağlık Bakanlığı’nı Uyarıyoruz!” yazısıyla gerekçelerini de açıklanarak deklare edilmiştir. 

TTB HSK’nin önümüzdeki dönemde pek çok çalışması olacaktır. Bunların başında Sağlık Bakanlığı’nın reform çalışmaları, “Türkiye’de Aşı Üretimi” ve örgüt okulları gelmektedir. TTB HSK’nun çalışmalarını ve duyurularını web sayfamızdan izlemek de olanaklıdır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön