e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

İstanbul Tabip Odası SSK Komisyonu, “Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” düzenledi

“SSK’deki olumsuzlukların sorumlusu hekimler değil!...”

İstanbul Tabip Odası SSK Komisyonu “Çözümü Birlikte Üretelim” sloganıyla en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan SSK sağlık kurumlarında yaşanan krizi ve yaşanan sorunları tartışmak üzere2 Şubat Pazar günü bir günlük bir sempozyum düzenledi.

7.gif (11220 bytes)Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) düzenlenen “SSK Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nda, SSK’deki olumsuzlukların sorumlusunun hekimler olmadığı vurgulandı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un açış konuşmasını yaptığı sempozyumda ilk olarak “SSK Nereye” konulu panel gerçekleştirildi. İTO-SSK Komisyonu üyesi Dr. Osman Öztürk’ün yönettiği panelde, Mersin Üniversitesi İşletme Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Yüksel Akkaya, bilinçli politikalar sonucunda hükümetlerin pek çok kez prim borçlarını affettiğini ve bunun da SSK’yi kendine yetemez bir duruma getirdiğini belirtirken, SSK’nin buna karşın yine de ayakta durabildiğine dikkat çekti. Akkaya, birçok ülkede sosyal güvenlik kurumlarının devletlerce desteklendiğini, Türkiye’de yapılan desteğin ise yeterli olmadığını söyledi. SSK’ye yönelik eleştirilerin artmasının, sağlığın piyasalaştırılması süreciyle koşut gittiğini anlatan Akkaya, SSK’nin erken emeklilik nedeniyle battığı yolundaki savların da geçersiz olduğunu belirtti.

Akkaya’nın ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de, sosyal güvenlik konusuna verilen önemin yalnız anayasa ve yasalarda kaldığını, hükümetlerin eğilim ve programlarının da bunu kanıtladığını vurguladı.Toplumun kasıtlı olarak yanlış bilgilendirildiğini kaydeden Çelebi, erken emekli olarak gösterilen 39-44 yaşları arasında emekli olanların toplam sayısının yalnız 24 bin kişi olduğunu belirterek işçilerin ortalama emeklilik yaşının 57 olduğunu kaydetti. Çelebi, SSK’nin bugünkü duruma gelmesinde bilinçli bir şekilde benimsenen sendikasızlaştırma çabalarının da önemli rolü olduğunu söyledi.

Yapılanların IMF’nin istek ve belirlediği politikalara uygun olarak gerçekleştirildiğine işaret eden Süleyman Çelebi, “Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi tümüyle ortadan kaldırılmak istenmektedir” dedi. Çelebi, SSK sağlık hizmetlerinde birçok sıkıntı yaşandığını, ancak bunların sorumlusunun hekimler olmadığını çok iyi bildiklerini belirtirken, sorunun çözümünü demokratikleşmenin sağlanmasında ve kayıt dışı çalışanların kayda alınmasında gördüklerini de vurguladı.

“Kara delik” değil

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SES) Genel Başkanı Dr. İsmail Hakkı Tombul da konuşmasında, esnek çalışma yanında kurum dışından hizmet alınması uygulamasının, birçok hizmetin taşeron eliyle verilmesinin, SSK’da çalışanların iş güvencelerini de ortadan kaldırdığına değindi. SSK’linin ülke ölçeğinde de büyük bir eşitsizlik yaşadığını, kişi başına sağlık harcaması ülke genelinde 113 dolar iken, SSK’de bunun 42 dolar olduğunu anımsatan Tombul, “bilinçli ve sistemli olarak SSK’nin ‘kara delik’ olduğu yayılmak istenmektedir. Bu doğru değildir. Birçok ülkede sosyal güvenlik kuruluşları devlet tarafından desteklenmektedir ve bu da devletin sosyal bir yükümlülüğüdür” diye konuştu.

İTO-SSK Komisyonu Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu da SSK ile ilgili bazı verilere dikkat çekti. SSK’nın 31 milyonu aşkın kişiye hizmet verdiğini belirten Çerkezoğlu bunu 567 hizmet birimindeki 31.647 yatakla ve yaklaşık 10 bin hekimle yapmaya çalıştığını belirtti. Ülkenin genel hekim sayısının dokuzda biriyle toplumun yarısına hizmet vermenin olanaksızlığını ortaya koyan Çerkezoğlu, SSK kaynaklarının yaklaşık üçte birinin kurum dışından alınan hizmetlere harcandığını belirterek bunun bir paradoks olduğunu vurguladı.

SSK İl Müdürü Dr. Akif Feyzioğlu da, SSK’nin tasfiye edilmek istendiğini ve yaptığı incelemelerde gözlediği olumsuzlukları dile getirdi. Feyzioğlu, bazı acil ilaçların İSO belgesi için yapılacak sayım nedeniyle depolarda kilit altında olduğunu öğrendiğini söyledi.

 

Sunular

Sempozyumun panel bölümünün sonucunda sayıları yaklaşık 120 kişiye ulaşan izleyicilere de soru ve katkı için söz verildi. Verilen aradan sonra ise “Nasıl Bir SSK?” başlıklı foruma geçildi. Dr. Şükrü Güner’in yönettiği forumda Dr. Adil Nevresoğlu, “SSK - Sağlık Bakanlığı Protokolü”; Dr. Hasan Kendirci “SSK İlaç Genelgesi”; Dr. Beyza Çelenligil Kutay “SSK’da Sevk Zinciri”;  Dr. Cengiz Konuksal “SSK’da Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları”; Dr. Bora İnce “SSK’da Özelleştirme Uygulamaları”; Dr. Cumhur Demir de “SSK’da Surtime Uygulaması” konusunda birer sunum yaptı. Ardından yapılan tartışma bölümüyle sempozyum sona erdi

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön