e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

 

Sağlık Bakanı Akdağ'ın ardından Başbakan Erdoğan da hekimleri hedef aldı:
"Hekimler iğne yapmaktan aciz"
TTB'den tepki

1-1.jpg (4467 bytes)AKP Hükümetinin hekimlere yönelik sözlü saldırıları sürerken, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, hekimleri hedef aldı. Erdoğan, bir meslek yüksek okulunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hekimlerin iğne yapmaktan bile aciz olduğunu, hastanın kolunu delik deşik ettiğini söyledi.


TTB Merkez Konseyi'nden tüm hekimlere çağrı...
"Geleceğimize sahip çıkalım"
Hekimlik ve sağlık ortamında giderek olumsuzlaşan gidişi durdurmak ve iyi hekimlik ortamını güçlendirmek üzere sonbahardan itibaren bir eylem programı başlatan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bütün hekimlere çağrıda bulunarak, hekimlik ortamına zarar verenlere “dur” demelerini istedi.

Performansa dayalı döner sermaye deneyimi başarısız...
"Dengesiz ve çarpık"
Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Dr. Cevdet Top, 1 Nisan 2003 tarihinden bu yana ilk kez pilot bölge olarak seçilen Bolu’da iki hastanede başlatılan “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasında, Ağustos ayı itibarıyla sistemin başarısız olduğunun görüldüğünü bildirdi.

SSK Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ndeki sözleşmeli personel iş bırakma eylemi yaptı
SSK'da eylem

İzmir SSK Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde bir buçuk yıldan bu yana sözleşmeli olarak çalışan persnel kadro ve sosyal güvence istemiyle, 1 saat süreyle iş bırakarak, hastane önünde oturma eylemi yaptı. Hastane personeli “Hükümeti emeğe saygıya davet ediyoruz” diyerek, “eşit işe eşit ücret” istedi. Eyleme İzmir Tabip Odası, SES İzmir Şubesi ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin İzmir şubelerinin yanı sıra hastanede bulunan hastalar da destek verdi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ata Soyer:
"Özele teşvik, birinci basamağı baltalıyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ata Soyer, özel sektörün önünü açmak için kamunun çökertildiğini söyledi. Bunun en çok koruyucu sağlık hizmetleri olarak adlandırılan birinci basamağa zarar verdiğini belirten Soyer, özel sektöre yapılan teşviklerin koruyucu sağlık hizmetlerini baltaladığını vurguladı.

Birinci basamakta aşı sıkıntısı

Gündem
Sepetçi Osman ve Neriman hastalıkta...
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)“Beni tanımıyorsun, ben Sepetçi Osman” dedi, telefondaki ses. “Beni yeğenin gönderdi. Neriman”ım hasta da”. Evet Sepetçi Osman’ı, tanımazdık, sepetlerini tanıdığımız kadar. Köyümüzün girişinde çok güzel görünüşlü sepetleri biliyorduk, bir satıcılık zekası gösteren kızkardeşini (anında öğrendiği adlarımızla hitap ederek gönlümüzü çelen kızkardeşi) tanıyorduk ama Osman ve Neriman’la hiç karşılaşmamıştık. Neriman hastalanmıştı. Ona tutkun Osman perişan... Önce köyün sağlık ocağına gittiler. Nüfus cüzdanları vardı da sosyal güvenceleri (ne ise?) yoktu. Döner sermaye için para istendi... Derleyip topladı... muayene, sonra da sevk... Kural “sevk ederken yalnızca bölüm adı verilecek” di önce “Beyin cerrahisine” sonra da Ankara’ya gideceksiniz dendi... “Ne oluyor bize?” diye düşünürken aklına doktorun yeğeni geldi. İşte artık bir telefon mesafesindeydiler doktor abiyle. “Ben sepetçi Osman, beni yeğenin gönderdi”. Para yoktu, pul yoktu ama dostlar vardı onların evlerine yerleştiler... Doktor abi muayene ettirdi... Neriman hastaydı, ciddi... Hidrosefalisi vardı ve şant konulması gerekiyordu. Bu aşamada sepetçi Osman, sevdiği Neriman, doktor abi ve hastanedeki doktorların çaresiz çırpınışları başladı... Yeşil kart da mı yok? Yoktu... Osman Trakya’dan yazları, tatil yörelerine gider sepet örerdi, yeşil kart almanın kurallarına uymuyordu ki... yoktu işte yeşil kartı... Şant hastanede bulunmuyordu... Herhalükarda dışarıdan alacaktı... Şant peşinde koşulmaya başlandı... Yalnızca şant için yüzlerce sepet satması gerekecekti... Bu koca bir yazda bile mümkün değildi ki?


1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun
İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı işgaliyle başlamıştı. Ardında 52 milyon ölü, 100 milyonlarca yaralı, sakat, acı, gözyaşı ve moloz yığını haline gelmiş kentler bırakarak 1945 Mayıs’ında bitmişti. İnsanlık tarihinin gördüğü bu en kanlı savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, yani 1 Eylül, bütün dünya ulusları tarafından Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Yarım asırdır 1 Eylül Dünya Barış Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle yaşıyor, yaşatılmaya çalışılıyor.

"İnsan, Sağlık ve Özgürlük Paneli"
4-1.jpg (2558 bytes)Kocaeli’nin Değirmendere beldesinde “Değirmendere Temmuzu” etkinlikleri kapsamında “İnsan, Sağlık ve Özgürlük” paneli yapıldı. Değirmendere Belediyesi tarafından düzenlenen panele, uzun yıllar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yapan Prof. Dr. Erdal Atabek,   TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Dr. Mahmut Ortakaya, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Akın Yazıcı konuşmacı olarak katıldılar. Panelin moderatörlüğünü TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Kocaeli Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi Prof. Dr. Şükrü Hatun yaptı.

Konya'da hekim buluşması
5-1.jpg (2665 bytes)Konya-Karaman Tabip Odası’nca düzenlenen “Hekim Buluşması” 24 Temmuz 2003 tarihinde gerçekleştirildi. Hekim Buluşması’na katılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Konyalı hekimlerle biraraya geldi. Hekimlerin sorunlarını dinleyen Sayek, TTB’nin bu sorunlara ilişkin yürüttüğü çalışmaları anlattı ve Eylül’den itibaren yaşama geçirilercek eylem programına ilişkin bilgi verdi.

Ayaktan teşhis ve tedavi yönetmeliğinde değişiklik...
Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in pekçok maddesinde değişiklik yapıldı. 10 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, özel hastane poliklinikleri de yönetmelik kapsamına alındı. “Güzellik salonu, kondisyon salonu, aerobik salonu, kuaför, cilt bakımı ve epilasyon salonu ve benzeri birimlerin ‘bir sağlık kuruluşu ile bağdaşmayacağı’ gerekçesiyle sağlık kuruluşları bünyesinde bulundurulamayacağı” hükmü yönetmelikten çıkarıldı.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Sağlık ocakları nasıl işlevsizleştirildi?
Prof.Dr. Gazanfer Aksakoğlu

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

TTB ve Tabip Odası çalışanları Ankara'da biraraya geldi
MERKAP toplantısı yapıldı
11-1.jpg (3221 bytes)Türk Tabipleri Birliği’nin, üye hekimlerin kayıtlarının güncel ve düzenli olarak tutulması amacıyla bir süre önce başlattığı “Merkezi Kayıt Programı” (MERKAP) TTB ve tabip odalarının personeline Ankara’da düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Tabip odaları çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri de ele alındığı toplantıya 39 tabip odası ve TTB’den toplam 51 personel katıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen toplantıya TTB adına Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı
Genel Sağlık sigortası aldatmacası
12-1.jpg (2592 bytes)AKP Hükümeti’nin “Acil Eylem Planı” kapsamında yaşama geçirmeye hazırlandığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” için 25-27 Temmuz tarihlerinde “sektörel istişare” toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği adına Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Hüseyin Demirdizen katıldılar. Kayıhan Pala, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında öngörülen “Genel Sağlık Sigortası”nın (GSS) sağlıkta varolan eşitsizliklerin artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

"Ortak kullanımda"da 1.5 ay doldu...
Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanarak 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “SSK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Ortak Kullanımı” protokolü uygulamadaki 1.5 ayını doldurdu.

İTO, irtibat bürolarında görev yapmak istemeyen hekimler için girişim başlattı

Dışarıdan Göz...
Doktor Hüsnü Beyden Günümüze
Oral Çalışlar
 

Hekimlerden işçilere destek

15-1.jpg (3003 bytes)Kocaeli’de bulunan Pirelli Lastik Fabrikası’nın kendi bünyesinde kurduğu bir firmaya bağlı olarak çalışan 280 “müteahhit işçisi” hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 24 Temmuz gecesi işten çıkarıldılar. Yasalar hiçe sayılarak işten kovulan  işçilerin fabrika önünde başlattığı direnişe Kocaeli Tabip Odası ve hekimler destek verdiler.

"İnfial uyandırmalı"
TTB, TMMOB, DİSK ve KESK, AKP Hükümetinin Dünya Bankası’nın istekleri doğrultusunda hazırladığı “Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasarısı”, “Yerel Yönetimler Yasası Tasarısı” ve “Kamu Personel Rejimi Yasası Tasarısı”nı içeren paketin yasalaşmasını önlemek için harekete geçti. İlk olarak yerel yönetimler yasası tasarısına ilişkin çalışma başlatan TTB, TMMOB, DİSK ve KESK, 20 Haziran 2003 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı atölye çalışmasının ardından, 28 Haziran 2003’te de bazı siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin temsilcileri ile bilim insanlarının katıldığı “Yerel Yönetimler Toplantısı”nı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda hazırlanan bildirgede, “Türkiye’nin ilerici ve demokrat güçleri ülkenin geleceğine ve halkın iradesine el koymuş bulunan uluslararası sermaye ve yerli ortakları için harekete geçmelidir” denildi.

Dünya Tabipler Birliği Sağlıkla İlgili Veritabanlarına İlişkin Bildirge
 

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

"Toplum ve Hekim"le 25 yıl...

17-1.jpg (4009 bytes)1978 yılında yayınlanmaya başlayan ve 12 Eylül darbesini izleyen yasaklı dönem dışında hiç kesintiye uğramadan çıkan Toplum ve Hekim Dergisi’nin bugüne kadarki sayılarının içeriklerinin, derginin kapaklarıyla yer verildiği kitap, 25. yılda hem hafızaları tazelemeye, hem de dergiyi tanıtmaya yardımcı oluyor.
 

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremin dördüncü yılında felaketin izleri hala tam olarak silinemedi
Kocaeli'de deprem sürüyor

18-1.jpg (5969 bytes)17 Ağustos 1999’da yaşanan Kocaeli Depremi’nin üzerinden  4 yıl geçmesine karşın, felaketin izleri hala tam olarak silinemedi. Kocaeli Tabip Odası’nın raporu, bölgede sağlık hizmetleri yönünden hala ciddi sıkıntılar yaşandığını, kamu sağlık kurumlarının hasar gören binalarında hala tek bir çivi bile çakılmadığını, sağlık hizmetlerinin hala prefabrik binalarda yürütülmeye çalışıldığını ortaya koydu. Raporda, “bölgede ve ülkede depremin hala sürmekte olduğu” vurgulandı.

İşyerinde Cinayet
Büyük medya tarafından hasıraltı edilen önemli bir bilge gözden kaçırıldı: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yayımladığı (İLO) rapor dünyada her yıl 270 milyon emekçinin işyeri kazasına kurban gittiğini, 160 milyonunun da meslekle ilgili hastalıklara yakalandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre mesleklerini icra ederken ölen emekçilerin sayısı iki milyonun üstünde. Yani, tanrının her günü 5 bin emekçi işyeri kazalarında yaşamlarını yitiriyor. Rapor, bu rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığını, gerçek rakamların daha yüksek olduğunun da altını çiziyor.

9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Aralık'ta...
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Dr. Yalçın Çelik yaşamını yitirdi

Samsun'da epidemiyoloji kursu

Travma ve resüsitasyon kursu

Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

TTB MYK toplandı

STED, MSG, Toplum Hekim'in yeni sayıları çıktı

 

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön