e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

TTB Merkez Konseyi’nden tüm hekimlere çağrı...

“Geleceğimize sahip çıkalım”

Hekimlik ve sağlık ortamındaki olumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla sonbahardan itibaren eylem programı başlatan TTB, tabip odalarına yazı göndererek tüm hekimlere çağrıda bulundu.

Tıp Dünyası - ANKARA - Hekimlik ve sağlık ortamında giderek olumsuzlaşan gidişi durdurmak ve iyi hekimlik ortamını güçlendirmek üzere sonbahardan itibaren bir eylem programı başlatan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bütün hekimlere çağrıda bulunarak, hekimlik ortamına zarar verenlere “dur” demelerini istedi.

TTB Merkez Konseyi, sonbahardan itibaren yaşama geçirilecek eylem programının tüm hekimlere duyurulması amacıyla tabip odalarına yazı gönderdi. TTB’nin ve hekimlerin, gerek nitelikli ve uygun çalışma ortamına kavuşmak, gerekse halkın eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hakkına ulaşmasını sağlamak amacıyla yıllardır olağanüstü çaba gösterdiğinin anımsatıldığı yazıda, tüm bu çabalara karşın sağlık alanındaki tahribatın dayanılmaz boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Yazıda sekiz aydır iktidarda olan AKP Hükümeti’nin TTB’nin tüm önerilerine karşın bugünün sorumlusu politikaları sürdürmede ısrar ettiği, Türkiye’nin gerçek gündeminde yer alan “hekimlerin ve sağlık çalışanlarının nesnel ölçülere göre istihdam edilmemesi”, “kadrolaşma”, “bütçeden sağlığa ayrılan payın düşürülmesi”, “toplumun dezavantajlı kesimleri başta olmak üzere büyük çoğunluğunun sağlık hizmetlerinden yararlanamaması” gibi konular yerine, bütün hekimleri suçlayarak, TTB’yi hedef göstermeye çalışarak, kimi yüzeysel girişimlerde bulunmayı yeğlediği ifade edildi.

AKP Hükümeti’nin yaşama geçirme hazırlıkları içinde olduğu “Kamu Yönetimi Temel Kanunu”, “Yerel Yönetimler Kanunu”, “Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gibi düzenlemelerin de hekimlik ve ve ülke ortamının geleceği için büyük tehlike yarattığı uyarısına yer verilen yazıda,  “Bu düzenlemelerin gerçekleşmesi, bugüne kadar ki olumsuz gidişatı yasal bir çerçeveye büründüreceği gibi, bundan sonraki tahribatın da geri dönülmez boyutlara ulaşmasına neden olacaktır. Bu bakımdan hayati öneme sahip bu yasaları durdurmak temel hedefimiz olmalıdır” görüşü aktarıldı.

Varolan politikaların sonuçlarının bütün çıplaklığı ile ortada olmasının TTB’nin yürüttüğü mücadelede büyük bir güç oluşturduğuna değinilen yazıda, “Fikri olarak bizim değerlerimize kimsenin karşı çıkması artık kolay değildir. Mesele bu hedeflere ulaşmaya denk düşecek ciddiyet ve etkinlikte bir programı gerçekleştirebilmektir” denildi.

Yazıda, TTB’nin 53. Büyük Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda, sağlık alanını dolaylı ya da doğrudan etkileyen tüm olumsuz uygulamaları durdurmak için oluşturulan eylem programının Aralık ayı sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi.

“Özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı”

Eylem programı şöyle:

15 Eylül 2003’e kadar: En az 70 bin hekimle bu sürecin mümkün olduğunca yüzyüze, doğrudan paylaşılması (bunun için gerekli her türlü uygun yöntemle), başta hastalar olmak üzere bu sürecin halkla yaygın olarak paylaşılması, halkın ilgili örgütleri ile paylaşılması, köşe yazarları dahil, özellikle yerel yazılı-görsel basın aracılığı ile programın kamuoyu ile paylaşılması, Merkez Yürütme Kurulu’nun da koordinasyonu ile katılımlı bölgesel toplantıların gerçekleştirilmesi, Merkez Konseyin koordinasyonu ile ilgili diğer örgütlerle ortak programların hazırlanması.

15 Eylül-1 Ekim 2003 arası: İller düzeyinde basın açıklamaları, iller düzeyinde her türlü etkinlik, hekimler tarafından bölge ve hekim milletvekillerine gerekli mesajların iletimi.

Ekim 2003 başı: Bu hedeflere ulaşmak için gerektiği ölçüde uygulamaya sokulacak sağlık ortamına denk düşen üretimden gelen gücümüzü kullanma sürecinin tüm hekimler tarafından yoklaması.

Ekim ortasından itibaren: Gerektiği ölçüde üretimden gelen gücümüzün kullanılmasının başlatılması, Merkez Yürütme Kurulu’nun da koordinasyonu ile bölgesel etkinlikler, Merkez Konseyin koordinasyonu ile mümkün olduğunca her türlü merkezi etkinliğin gerçekleştirilmesi. Bu süre içerisinde Türk Tabipleri Birliği bünyesindeki diğer tüm etkinliklerde “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programını kuvvetlendirme yönüne büyük özen göstermesi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön