e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

“İnfial uyandırmalı”

TTB; TMMOB, DİSK ve KESK ile birlikte, AKP hükümetinin yaşama geçirmeye hazırlandığı “kamu yönetimi temel yasası”, “yerel yönetimler yasası” ve “kamu personel rejimi yasası” tasarılarını içeren paketin önlenmesi ve toplumun harekete geçirilmesi için bir çalışma başlattı. TTB 2. Başkanı Metin Bakkalcı, tüm toplumun bu paket karşısında infial duyması ve bunun gereğini yapması gerektiğini söyledi.

16.jpg (7727 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - TTB, TMMOB, DİSK ve KESK, AKP Hükümetinin Dünya Bankası’nın istekleri doğrultusunda hazırladığı “Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasarısı”, “Yerel Yönetimler Yasası Tasarısı” ve “Kamu Personel Rejimi Yasası Tasarısı”nı içeren paketin yasalaşmasını önlemek için harekete geçti. İlk olarak yerel yönetimler yasası tasarısına ilişkin çalışma başlatan TTB, TMMOB, DİSK ve KESK, 20 Haziran 2003 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı atölye çalışmasının ardından, 28 Haziran 2003’te de bazı siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin temsilcileri ile bilim insanlarının katıldığı “Yerel Yönetimler Toplantısı”nı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda hazırlanan bildirgede, “Türkiye’nin ilerici ve demokrat güçleri ülkenin geleceğine ve halkın iradesine el koymuş bulunan uluslararası sermaye ve yerli ortakları için harekete geçmelidir” denildi.

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, TTB’nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantı ve başlatılan süreç ile ilgili olarak Tıp Dünyası’na bilgi verdi. AKP Hükümeti’nin, Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz süreci daha da olumsuz noktalara taşıyacak ve gelecek 5-10 yılı etkileyecek yasal düzenlemeleri yaşama geçirmeye çalıştığını belirten Bakkalcı, bu çabanın önceki hükümetlerden farklı olarak daha hızlı ve daha pervasızca yürütüldüğünü söyledi. Bakkalcı, AKP’nin yaşama geçirmek istediği üçlü paketin tüm toplumda infial uyandırması gerektiğine dikkat çekerek, “Biz TTB olarak bunu öncelikli bir konu haline getirdik. Ancak böyle bir paketin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için bütünlüklü bir çabaya ihtiyaç var” diye konuştu. TTB olarak başta yerel yönetimler yasa tasarısı olmak üzere paketin tümü konusunda çalışmalara başladıklarını bildiren Bakkalcı, yine TTB, TMMOB, DİSK ve KESK dörtlüsü olarak harekete geçtiklerini kaydetti.

Metin Bakkalcı, kamusal hizmetin bütünüyle ortadan kaldırılmasını esas alan bu düzenlemelerin yurttaşlar açısından sağlığı hak olmaktan çıkardığını, sağlık personeli açısından da işgüvencesini ve mesleki bağımsızlığı tahrip ettiğini anlattı. “Yerel yönetimler” konusunda tartışmanın “yanlış soru” üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Bakkalcı, “Aslında sevimli kavramlar kullanılıyor belki ama, burada asıl konu yetkinin merkezi idareden yerele devredilmesi meselesi değil. Yetkinin bir tane sahibi var: Bu ülkede yaşayanlar. Bu insanların elinden yetkinin birilerine ya da diğerlerine gönderilmesi çözüm getirmez” diye konuştu.

Bakkalcı, Türkiye’de kritik bir dönem yaşandığını belirtirken, bu kritik dönemde gerekenler yapılmazsa yarının daha kötü olacağını, bunun gereğini de emekten, özgürlükten, demokrasiden, bağımsızlıktan ve barıştan yana, emperyalizme karşı insanların, yani bu ülkenin çoğunluğunun yapacağını söyledi. ABD’nin Irak’a saldırısı sürecinde biraraya gelerek Türkiye’nin savaşa girmesini önleyen bu gücün, aynı inançla şimdi de sonuç alabileceğini kaydeden Metin Bakkalcı, TTB olarak bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Bakkalcı, 28 Haziran’da hazırlanan metni, yeniden oluşturacaklarını, bölgesel çalışmaları yoğunlaştıracaklarını, Eylül ayı içinde yeniden biraraya gelerek bunu ülke sathına yaymayı sağlayacaklarını belirtti.

Ortak program çağrısı

28 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilen ve 90 kişinin katıldığı toplantı sonucunda hazırlanan tartışma metninde, yerel yönetimlerin küresel gericiliğin ve çıkar odaklarının saldırısından kurtarılması gerektiği vurgulandı. Tartışma metninde, AKP Hükümeti’nin hazırlıklarını yürüttüğü pakete ilişkin olarak şu belirsiz noktalara dikkat çekildi:

-Yerelleşen hizmetler için gerekli kaynak nereden sağlanacak?

-Hizmeti sürdürecek kamu görevlilerinin istihdamı nasıl gerçekleştirilecek?

-Yoksul il ve belediyelerin yüksek yatırım ve hizmet gereği nasıl karşılanacak?

-Yerellik, yereller arasında ve yerel içindeki eşitsizlikleri hangi mekanizmalarla giderecektir?

-Gerici yerel unsurların kamusal yaşamı baskı altına alması hangi mekanizmalarla önelenecektir?

-Yerel ölçek, devasa küresel şirketler karşısında nasıl bir varlık gösterebilecektir?

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön