e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

“Ortak kullanım”da 1.5 ay doldu...

13.jpg (1924 bytes)14.jpg (1934 bytes)Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren “SSK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Ortak Kullanımı” projesinde, aradan geçen süreye karşın hala sıkıntılar yaşanıyor. Uygulamada bilgi yetersizliğinden ve belirsizlikten kaynaklanan sorunlar var.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanarak 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “SSK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Ortak Kullanımı” protokolü uygulamadaki 1.5 ayını doldurdu.

Uygulamada bilgi yetersizliğinden ve belirsizlikten kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Belirsizlikten yakınan yurttaşlar SSK irtibat bürolarına gönderiliyor.

Önce, Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Sivas ve Rize illerinde uygulamasına başlanan protokole ilişkin olarak, büyük bölümünde sorunlar yaşansa da, Sağlık Bakanlığı şu unsurları açıkladı:

- Protokol ile sevk sistemine uyulması esası getirilmiştir. Hastalar Sağlık Bakanlığı ve SSK’ye ait tüm birinci basamak sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebileceklerdir.

- Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık tesisleri ile SSK dispanser ve istasyonlarında tanı ve tedavisi tamamlanamayan veya tedavileri mümkün olmayan hastalar ikinci veya üçüncü basamak SSK’ye veya Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine sevk yapılabilecektir.

-Resmi sevk belgesine hastane ve hekim adı belirtmeksizin sadece ilgili uzmanlık dalının ismi yazılarak belediye mücavir alanları içerisinde yahut en yakın ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine sevk yapılabilecektir.

-1 Ağustos 2003 tarihine kadar yetersiz veya eksik bilgilenmeden dolayı birinci basamak sağlık tesislerinden sevk yaptırmadan gelen hastalar geri çevrilmeden, hastane içerisindeki SSK irtibat bürolarına yönlendirilecektir. İrtibat bürosu öncelikle hastayı sevk zinciri konusunda uyararak, muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlayacaktır.

-Bakanlığımıza ait yataklı sağlık tesislerinde sigortalı ve hak sahibi hastalar için ilaç kullanımında SSK İlaç Talimatına uyulacaktır.

-Birinci basamak sağlık tesislerine başvuran sigortalı ve hak sahipleri ilaçlarını en yakın Bakanlığımız sağlık tesislerinde açılan SSK eczanesinden veya SSK sağlık tesisinden alacaklardır.

-Bakanlığımız yataklı sağlık tesislerine başvurup ayaktan sağlık hizmeti alan sigortalı ve hak sahiplerine tedavileri için yazılmış olan ilaçlar hastanelerde açılan SSK eczanesinden veya sözleşmeli SSK eczanesinden verilecektir.

-Bakanlığımız yataklı sağlık tesislerine başvurup yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için yazılmış olan ilaçlar, hastanelerde açılan SSK eczanesinden sağlanacaktır.

-Uygulamada karşılaşılan sorunlar sağlık tesislerimizde kurulu bulunan SSK irtibat büroları aracılığıyla çözümlenmeye çalışılacaktır.

-SSK mevzuatında gerekli değişiklik yapılana kadar doğum vakası için normal doğumlarda faturalar SSK’ nun doğum için belirlediği fiyat üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

-Bakanlığımız ve SSK sağlık tesisleri arasında belirlenen kardeş hastaneler sürekli işbirliği halinde olacaklardır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön