e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

Ayaktan teşhis ve tedavi yönetmeliğinde değişiklik...

Tıp Dünyası - ANKARA - Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in pekçok maddesinde değişiklik yapıldı. 10 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, özel hastane poliklinikleri de yönetmelik kapsamına alındı. “Güzellik salonu, kondisyon salonu, aerobik salonu, kuaför, cilt bakımı ve epilasyon salonu ve benzeri birimlerin ‘bir sağlık kuruluşu ile bağdaşmayacağı’ gerekçesiyle sağlık kuruluşları bünyesinde bulundurulamayacağı” hükmü yönetmelikten çıkarıldı.

Dr. Serhad Kangöz’ün incelemesine göre, yönetmelikteki değişiklikler şöyle:

- Özel hastane poliklinikleri yönetmelik kapsamına alındı.

- Muayenehaneler ve poliklinikler birinci basamak sağlık kuruluşları, merkezler ise ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak belirlendi.

- Tıp merkezlerindeki hekimlerden asgari ikisinin, özel dal merkezlerindeki hekimlerden asgari birinin kadrolu olma şartı getirildi.

- Polikliniklerin, birden fazla uzmanlık alanı veya birden fazla alanda hekimlik hizmeti veren kuruluşlar olduğu tarifi getirildi.

- Sağlık kuruluşu müstakil binada değil ise, kat maliklerinden muvafakat belgesi alınması zorunluluğu getirildi.

- Sadece kendi hastalarına yönelik direkt radiyolojik inceleme yapan sağlık kuruluşlarına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca verilen lisans belgesi ilgili hekimin adına değil sağlık kuruluşunun sahibi veya mesul müdürünün adına düzenlenecek.

- Sağlık kuruluşlarında, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen hekimlerin de nöbet tutması hakkı getirildi.

- Tıp merkezlerinde ve özel dal merkezlerinde kadrolu hekimlerin çalışma saatleri resmi çalışma günlerinde Valiliklerce belirlenen resmi mesai saati ile uyumlu olacak. Poliklinikler ise çalışma saatlerini kendileri belirleyerek Müdürlüğe bildirecekler.

- Mesul müdürün tam gün çalışma zorunluluğunun olmadığı belirtildi.

- Cerrahi müdahale birimleri daha ayrıntılı olarak tanımlandı.

- “Sağlık kuruluşu bünyesinde, merkez veya poliklinik statüsündeki bir sağlık kuruluşu ile bağdaşmayacak, güzellik salonu, kondisyon salonu, aerobik salonu, kuaför, cilt bakımı ve epilasyon salonu ve benzeri birimler bulundurulamaz” hükmü yürürlükten kaldırıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön