e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

Performansa dayalı döner sermaye deneyimi başarısız...

“Dengesiz ve çarpık”

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Kadın Doğum Hastanesi’nde 4 aydır uygulanan performansa göre döner sermaye sistemi, çalışma barışını bozdu. Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Cevdet Top, performansı artırmak için döner sermaye yerine tam gün çalışma sistemini önerdi.

Tıp Dünyası - BOLU - Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Dr. Cevdet Top, 1 Nisan 2003 tarihinden bu yana ilk kez pilot bölge olarak seçilen Bolu’da iki hastanede başlatılan “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasında, Ağustos ayı itibarıyla sistemin başarısız olduğunun görüldüğünü bildirdi.

Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Cevdet Top tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bolu’da İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Kadın Doğum-Çocuk Hastanesi’nde 4 aydır uygulanan performansa dayalı döner sermaye uygulamasına ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Performansa dayalı döner sermaye sistemi ile temel olarak; özlük hakları ile ilgili olarak maaş iyileştirmesi yapılamadığından, sağlık çalışanlarına katkı sağlamanın, bu bağlamda performansı artırmanın ve hem kamuda çalışan hem de muayenehanesi bulunan hekimlerin, döner sermayeden alacakları katkıyla muayenehanelerini kapatmanın yolunu açmanın amaçlandığını kaydeden Top, 4 ayın sonunda bu amaçların hiçbirine ulaşılamadığını bildirdi.

Top, sürekli değişen genelgelerin ve personele ödenecek döner sermaye ücretlerindeki aşırı dengesizlik ve çarpıklığın, personel arasında giderek artan bir huzursuzluğa yol açtığına işaret etti. Cevdet Top, şu noktalara dikkat çekti:

- Sürekli değişen genelgeler uygulamanın yeterince hazırlık yapılmadan yaşama geçirildiğini göstermektedir.

- Açlık sınırında maaş alan sağlık çalışanlarının maaşları düşük olduğu için döner sermayeden alacakları pay son derece yetersiz kalmaktadır. Ayrıca aralarında çalışma yerlerine göre de farklılıklar vardır.

- Hekimler içinde ana krtier poliklinik sayısı olarak alındığı için branşlar arasında aşırı derecede ücret farklılaşması görülmüştür. Muayenehanesi zaten olmayan hekimlerin yüksek miktarda döner sermaye almaya hak kazanmaları çalışanlar arasında çalışma barışını olumsuz yönde etkileyecek biçimde bir karmaşaya yol açmıştır.

- Muayenehanesi olan hekimler ise -amaçlananın aksine- sisteme güvenmedikleri için muayenehanelerini kapatmamışlardır.

- Sağlık hizmeti bir bütündür. Döner sermaye özlük hakkı olmadığı için dengeli bir dağılımı gerektirir.

- Performans uygulaması sağlık ocaklarında da  başlamıştır. Birinci basamak sağlık ocaklarının temel görevi koruyucu hekimlik olması gerekirken, döner sermaye artırımı yüzünden tedavi edici hekimliğe yönelmiş durumdadır. Ayrıca görevli hekimlerin kendilerine özgü çalışma prensiplerinden kaynaklanan bir huzursuzluk da mevcuttur.

Cevdet Top, performansa dayalı döner sermaye uygulamasının çözüm olmadığını dile getirirken, bunun yerine sağlık çalışanlarına insanca yaşayabilecekleri en azından yoksulluk sınırında bir maaş özlük hakkı olarak verilmesini ve tam gün çalışma sistemine geçilmesini önerdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön