e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ağustos 2003  Sayı: 109

 

Dr. Yalçın Çelik yaşamını yitirdi

Tıp Dünyası - BATMAN - Batman-Siirt Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Çelik, 3 Ağustos 2003 tarihinde Antalya’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 1953 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğan Çelik, 1980 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Batman’da göreve başlayan ve Türk Tabipleri Birliği’ne üye olan Çelik, Batman SSK Hastanesi’nde Biyokimya uzmanı olarak görev yapmaktaydı. Çelik’in yaşamını yitirdiği gün SSK Hastanesi’ne tayini çıkmıştı.

 

Samsun’da Epidemiyoloji kursu

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nce (GPE) düzenlenen Epidemiyoloji Kursu 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun Öğretmenevi’nde yapılan kursa 18 pratisyen hekim katıldı. “Bilimsel Yöntem”, “Araştırma”, “Epidemiyoloji Nedir”, “Epidemiyolojide Nedensellik Kavramı”, “Araştırma Tekniklerinin Gruplandırılması ve Tanımlayıcı Epidemiyoloji”, “Kesitsel araştırmalar”, “Olgu Kontrol”, “Kohort Araştırmalar”, “Proje Hazırlama”, “Araştırma Etiği”, “Birinci Basamakta Veri toplama”, “Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama”, “Evren, Örnek, Örnek Büyüklüğü ve Örnek Seçimi”, “Salgın İnceleme”, “Birinci Basamak İçin Sağlık Ölçütleri, Rapor Yazımı” konularının işlendiği kursa, Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu, Prof. Dr. A. Osman Karababa, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Meral Türk, Dr. Şafak Gürsoy ve Dr. Mustafa Vatansever eğitici olarak katıldılar.

 

Travma ve resüsitasyon kursu

Tıp Dünyası - ANKARA -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nca Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği işbirliği ile düzenlenen “Travma ve Resüsitasyon Kursu” (TRK) 14-17 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Kurs için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2003 olarak belirlendi. Kurs başvuruları için ayrıntılı bilgi www.travma.org.tr adresinden ya da 0 (312) 305 16 76 numaralı telefondan kurs direktörü HÜTF öğretim üyesi Doç. Dr. Kaya Yorgancı’dan edinilebilecek.

Travmalı hastaya acil yardım desteği sağlamak konusunda hekimlerin, teorik ve pratik becerilerini artırmayı amaçlayan kursun sonunda pratik ve teorik iki ayrı sınav yapılacak. Sınavlar sonunda yüzde 80 başarı sağlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Kurs, TTB tarafından 24.5 sürekli tıp eğitimi (STE) puanı ile kredilendirildi.

Bugüne kadar 17 kez yapılan kurs, 2004 yılından itibaren yılda iki kez düzenlenecek.

 

Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

Tıp Dünyası - ANKARA -  1 Eylül 2000 tarihinde yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı.Buna göre, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, jürilerdeki görevlerini yerine getirmezler ise haklarında disiplin soruşturması açılacak. Yeni düzenleme şöyle:

“Üniversitelerarası Kurulun kararıyla oluşan jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından jüri üyelerine bildirilir. Jüri üyelerine ayrıca adayla ilgili gerekli akademik bilgiler de gönderilir. Kesin zorunluluk nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, jüri üyeliğinin kendilerine tebliğinden itibaren en geç iki hafta içinde katılmama sebeplerini mensup oldukları fakültenin yönetim kuruluna bildirerek müsaade isterler. Yönetim kurulları bu talepleri inceleyip değerlendirmek üzere hemen toplanır ve kararını en geç talep tarihinden itibaren iki hafta içinde verir. Yönetim kurulları kesin zorunluluk bulunmadıkça, jüri üyelerinin görevlerinden ayrılmalarına müsaade etmezler. Sağlık, ölüm ve benzeri mücbir sebeplerin daha sonra ortaya çıkması dolayısıyla jüriye katılmama durumu söz konusu olursa, ilgili jüri üyesi durumu hemen üniversitesi aracılığıyla Üniversitelerarası Kurula iletir. Görevini yerine getirmeyen üyeler hakkında, bağlı oldukları üniversite rektörleri 15 gün içinde disiplin soruşturması yapmakla yükümlüdürler. Disiplin soruşturmasının sonucu Üniversitelerarası Kurula bildirilir.”

 

TTB MYK toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 12-13 Temmuz tarihlerinde, Merkez Konsey ile Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odaları Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 53. Olağan Büyük Kongre’nin sonuçları ve acil eylem programı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

 

STED, MSG ve Toplum-Hekim’in yeni sayıları çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB’nin Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) ile Toplum ve Hekim Dergileri’nin yeni sayıları çıktı. STED, yeni sayısına “Sağlıklı Çocuk İzleminde Saç Muayenesi”, “Çocuklukta Respiratuvar Sinsitiyal Virüs Enfeksiyonları”, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”, “Sigaranın Kas-İskelet Sistemi Üzerine Etkileri”, “Difteri Bağışıklaması” ile “TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı” başlıklarını konu alırken, MSG de, yeni İş Yasası’nı farklı yönleriyle irdeledi. Yeni sayısında “Kapitalizm ve Sağlık”ı dosya konusu alan Toplum ve Hekim’de ise Dr. Bülent Kılıç, Dr. Erhan Nalçacı, Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. İlker Belek, Dr. Ata Soyer’in yanı sıra çok sayıda hekim ve akademisyenin incelemeleri yer aldı. 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön