e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

 

İTO'dan açıklama:
Tüm sorumlular açığa çıkarılsın

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, Neşter Operasyonu ile gündeme gelen iddiaların ciddiyetine ve büyüklüğüne dikkat çekerek, “1994-2002 yılları arasında görev yapan Çalışma Bakanları, Müsteşarlar, SSK Genel Müdürleri, SSK Yönetim Kurulu üyeleri, satın almalardan sorumlu bürokratlar nasıl olmuş da bu aleni soygundan hiç haberdar olmamışlardır?” sorusunu yöneltti. İTO Yönetim Kurulu, SSK soygununun tüm sorumlularının açığa çıkarılmasını istedi.


Özel sağlık kurumlarında tedaviye olanak sağlayan düzenleme özel sektöre kaynak aktarma için yeni bir yol daha açıyor...
Neden özel sektör?

2-1.gif (2991 bytes)Sağlık Bakanlığı, Kamu sağlık hizmetlerini güçlendirmek yerine devlet memurlarının ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının özel poliklinik, özel tıp merkezi ve özel hastanelerden de sağlık hizmeti alabilmelerinin yolunu açtı. Sağlık ve Maliye Bakanlıklarınca imzalanan ve 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme 30 Mayıs 2003 Cuma günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.


"Performansa dayalı döner sermaye" uygulamasına hekimler ve diğer sağlık çalışanlarından tepki geldi:
"Çalışma barışını bozuyor"

4-1.gif (5099 bytes)Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan 2003 tarihinde dokuz ilde pilot çalışma olarak başlattığı “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasının tam bir karmaşaya yol açtığı ve çalışma barışını bozduğu bildirildi. Uygulamaya ilk tepki, Bolu’daki İzzet Baysal Kadın Doğum ve İzzet Baysal Devlet Hastanelerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarından geldi. Hekimler ve sağlık çalışanları konunun meslek örgütleriyle birlikte yeniden değerlendirilmesini istediler.


"Uluslararası ve Ulusal Hukuk sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu" yapıldı
"İşyeri hekimliğinde yetkili TTB'dir"

5-1.gif (5810 bytes)Türk Tabipleri Birliği’nin düzenlediği (TTB) “Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu” 24 Mayıs 2003 günü yapıldı. TTB’nin işyeri hekimliğine ilişkin uygulamalarının değerlendirildiği sempozyumda, katılımcılar TTB’nin bu konudaki yaklaşımının gerek ulusal gerekse uluslararası hukuka uygun olduğu ve TTB uygulamalarının doğruluğu görüşünde birleştiler.


8. Pratisyen Hekimlik Kongresi 15-19 Ekim tarihlerinde Antalya'da...
Hükümetin birinci basamak sağlık politikaları değerlendirilecek

ürk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (TTB-PHK), Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ve Antalya Tabip Odası’nın katkılarıyla düzenlenen 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi 15-19 Ekim 2003 tarihinde Antalya’da yapılacak. TTB PHK Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, tüm pratisyen hekimleri yalnızca izleyici olarak değil, serbest bildiri, poster gibi aktif sunumlarla kendi kongrelerine sahip çıkmaya çağırdı.


TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Başçıl, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu'nu değerlendirdi
Hukuk akademisyenlerinden TTB'ye destek

7-1.gif (6429 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Haluk Başçıl, TTB’nin ve tabip odalarının işyeri hekimliğiyle ilgili tüm uygulamalarının ulusal ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, “Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu”nun bunu tam anlamıyla ortaya koyduğunu söyledi. Başçıl, böylece Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ve buna destek olacak biçimde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyeri hekimliğine yönelik girişimlerinin gerek uluslararası normlara, gerekse iç mevzuta aykırı olduğunun da hukuk uzmanları tarafından teyid edildiğini vurguladı


Gündem
"Tencere dibin kara, seninki daha da kara"
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)

Sağlık ocaklarına darbe

8-1.gif (5771 bytes)Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca ortak olarak hazırlanan “Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, 30 Mayıs 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yaşama geçirilebilmesi için Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.


TTB'den Cumhurbaşkanı'na mektup
"İş yasasını geri çevirin"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İş Yasası’nda yer alan hükümlerin pekçok olumsuzluğun yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren hükümlerinin çalışan sağlığını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den, 4758 sayılı İş Yasası’nı onaylamamasını ve TBMM’ye geri göndermesini istedi.

Emekli hekimler biraraya geldi
İstanbul Tabip Odası (İTO) Emekli Hekimler Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun ilk toplantısında, emekli hekimlerin öncelikli olarak ekonomik ve sosyal yönden çeşitli zorluklar içinde bulundukları saptaması yapıldı. Emekli hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılabilmesi için komisyonun her ayın son Çarşamba günü toplanması kararı alındı. Komisyonun bundan sonraki toplantısı 25 Haziran 2003 Çarşamba günü saat 18.00’de yapılacak.

Özel sektörün önünü açıyoruz
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, devlet memurlarının özel sağlık kurumlarında ayaktan ve yatarak tedavi görebilmelerine ilişkin düzenlemenin, poliklinik düzeyinde özel sektörün önünü açmak için yapıldığını bildirdi. Aydın, sağlık ocakları ile özel poliklinikler arasında rekabet yaratmayı amaçladıklarını belirtirken, düzenlemenin sağlık ocaklarının ayaktan hasta kaçırmasına neden olacağını söyledi. Sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin olarak sağlık ocaklarını ve hastaneleri bilgilendireceklerini belirten Aydın, bundan sonrası için denetim görevleri olduğunu, hem poliklinikleri hem de hastaneleri sıkı bir denetim altında tutacaklarını bildirdi. Aydın, birinci basamaktan geçmeden ikinci basamağa yönelen hastalardan ek para alınmasına ilişkin bir düzenlemenin de hazırlıkları içinde olduklarını açıkladı.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Selam ve saygıyla
Op. Dr. M. Selim Ölçer

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

KTO Pratisyen Hekim Komisyonu, DTB'nin "Hekim-Ticari Girişim İlişkisi"ni düzenleyen önerisini değerlendirdi:
"Buzdağının görünen kısmı"
Kocaeli Tabip Odası (KTO) Pratisyen Hekimlik Komisyonu (PHK), İsrail Tabipler Birliği tarafından Dünya Tabipler Birliği’ne (DTB) önerilen ve 15 Mart 2003 tarihli Tıp Dünyası’nda yayınlanan “Hekimler ve Ticari Girişimler Arasındaki İlişkiler Hakkında Dünya Tabipler Birliği Bildiri Önerisi”ni değerlendirdi. KTO PHK, bildiride önerilenlerin yeni olmadığını, bu tip uygulamaların hiçbir zaman etik dışı ilişkileri önleme amacına ulaşmadığın Türkiye ve dünyadaki bir çok örnekte görüldüğünü açıkladı.

Dünya basını Irak'ta yaşanan olağanüstü durumun sürdüğüne dikkati çekiyor...
Iraklı hekimler işlerinin başına dönüyorlar, ama ilaçlar hala bulunamıyor...
13-1.gif (5150 bytes)Irak’taki olağandışı durumun son haftasında, hekimlerin tüm ülkede işlerinin başına dönmeye başladıkları, elektrik ve su ağındaki sorunların kısmen de olsa giderildiği görülüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik hastalıkları olanların ilaç sıkıntısıyla karşılaştıklarını ve birçok hastanenin sadece acil servisleriyle hizmet verebildiklerini bildiriyor.

PHD'nin 3. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs'ta yapıldı
Yeni yönetim görevde
Pratisyen Hekimlik Derneği’nin (PHD) yeni yönetimi belirlendi. PHD’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Erkan Kapaklı, Dr. Ali Demircan, Dr. İsmet Sayman, Dr. İsfendiyar Eyüboğlu, Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Kurtuluş Arıkök Yönetim Kurulu’na seçildiler.

HAYAD'dan açıklama
"Hasta hakları birimleri için standart getirilmeli"
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın son dönemde İstanbul’daki çeşitli kamu sağlık kurumlarında oluşturduğu “hasta haklarıyla ilgili birimlerin” yetersiz olduğunu açıkladı. HAYAD, bu birimlerin bir standarda kavuşturulmasını ve desteklenmesini istedi.

Dışarıdan Göz...
Paçaların Sıvanmadığı İstanbul
Sunay Akın
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...
2003 Başında Türkiye Ekonomisi ve AKP'nin Acil Eylem Planı ile Hükümet Programları Üzerine Değerlendirmeler" kitabı çıktı

Bağımsız Sosyal Bilimciler-İktisat Grubu tarafından hazırlanan “2003 Başında Türkiye ekonomisi ve AKP’nin Acil Eylem Planı ve Hükümet Programları Üzerine Değerlendirmeler” kitabı Türk Tabipleri Birliği (TTB) yayınlarından çıktı.

Diş Hekimi Sevinç Özgüner İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen bir toplantıyla anıldı
"Ölüm yok ki!"
15-1.gif (4623 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Diş hekimi Sevinç Özgüner, katledilişinin 23. yılında, İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) düzenlenen bir toplantıyla anıldı. Anma toplantısında, İTO’nun geleneksel “Sevinç Özgüner Barış, İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülleri” de sahiplerini buldu.
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

"Pratisyen Hekim Bölgesel Eğitim Günleri" Ankara'da yapıldı

Sağlıkta KDV yüzde 8'e indi

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık envanteri"

MSG ve Toplum Hekim'in yeni sayıları çıktı

HÜTF 40 yaşında

Bursa Tabip Odası'ndan öykü yarışması

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön