e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

KTO Pratisyen Hekimlik Komisyonu, DTB’nin “Hekim-Ticari Girişim İlişkisi”ni düzenleyen önerisini değerlendirdi:

“Buzdağının görünen kısmı”

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası (KTO) Pratisyen Hekimlik Komisyonu (PHK), İsrail Tabipler Birliği tarafından Dünya Tabipler Birliği’ne (DTB) önerilen ve 15 Mart 2003 tarihli Tıp Dünyası’nda yayınlanan “Hekimler ve Ticari Girişimler Arasındaki İlişkiler Hakkında Dünya Tabipler Birliği Bildiri Önerisi”ni değerlendirdi. KTO PHK, bildiride önerilenlerin yeni olmadığını, bu tip uygulamaların hiçbir zaman etik dışı ilişkileri önleme amacına ulaşmadığın Türkiye ve dünyadaki bir çok örnekte görüldüğünü açıkladı.

KTO PHK’nin değerlendirmesinde, DTB’nin İsrail Tabip Odası’nın önerisi doğrultusunda hazırladığı taslaktaki pekçok başlığın, ilaç sektörü ve hekimler arasındaki ilişki düşünüldüğünde, buzdağının görünen kısmı olduğu kaydedildi. Sadece bu kısımla ilgili yapılacak düzenlemelerin bu alanda temelde var olan etik dışı tabloyu meşrulaştırma riski taşıyacağına dikkat çekilen değerlendirmede, “Hiçbir şey ilaç şirketlerinin kar için var olduğunu ve kuracakları her türlü kurumsal ya da kişisel ilişkide temel belirleyenin bu olacağı gerçeğini değiştirmez” ifadesine yer verilerek, şöyle denildi:

“Bildirinin içeriğini oluşturan tüm bu uygulamaların sonucunu belirleyecek olan temel yaklaşım budur. Bildiride önerilenlerin yeni olmadığı, bu tip uygulamaların hiçbir zaman etik dışı ilişkileri önleme amacına ulaşmadığı Türkiye’deki ve dünyadaki bir çok örnekte görülmüştür. Bu nedenle sağlık ortamına, hekimlere ve örgütümüze hiçbir şey kazandırmayacağı, tersine zarar vereceği belli olan bu tip yararcı yaklaşımlar yerine doğrulanmış ve geleneğimizden olan ilkeler ve kendi örgütsel olanaklarımızla çalışmalarımızı sürdürmek en doğru yaklaşımdır.”

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön