e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

PHD’nin 3. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs’ta yapıldı

Yeni yönetim görevde

Pratisyen Hekimlik Derneği, yeni dönemde üye sayısını artırmayı ve genel tüm sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmesinin mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

14.gif (48129 bytes)Tıp Dünyası - İSTANBUL - Pratisyen Hekimlik Derneği’nin (PHD) yeni yönetimi belirlendi. PHD’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Erkan Kapaklı, Dr. Ali Demircan, Dr. İsmet Sayman, Dr. İsfendiyar Eyüboğlu, Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Kurtuluş Arıkök Yönetim Kurulu’na seçildiler.

Yönetim Kurulu, görevlendirmeyi kendi içinde yapacak.

PHD’nin 3. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 2003 günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Konferans Salonu’nda yapıldı. Açış konuşmalarını PHD Genel Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu ve PHK Sekreteri Dr. Ümit Kağan Arpacı’nın yaptığı kongrede, PHD Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklı da, derneğin 2 yıllık çalışma raporunu sundu. Tüm çağdaş sağlık hizmeti veren ülkelerde, genel pratisyenlik ayrı bir tıp disiplini olarak benimsendiği halde, farklı isimlerle, tekrar tekrar getirilen “aile hekimliği/doktorluğu” olgusu ile genel pratisyenliğin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Birinci basamakta döner sermaye uygulaması ile sağlık ocaklarının bütünsel bakış açısının yıpratıldığını belirten Kapaklı, özel sektör mantığı içerisinde “kar getirmeyen” bir hizmet olarak algılanan koruyucu sağlık hizmetlerinin ikinci plana atılmak istendiğini kaydetti.

Geride bırakılan 2 yılda PHD’nin örgütlenme çalışmalarını hızlandırmaya çalıştığını anlatan Kapaklı, 438 olan üye sayısının 1062’ye yükseldiğini, “Genel Pratisyen”in 3 aylık aralarla düzenli olarak çıkarılan dergi formatında bir yayın haline getirildiğini, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Mersin, Kahramanmaraş, Manisa ve Bartın’da “Dernek Tanıtım Toplantıları” düzenlediklerini anlattı. Kapaklı, özlük hakları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Genel Pratisyenlik Araştırma Proje Desteği’ni çok önemsediklerini vurgulayan Erkan Kapaklı, yarışmaya güçlü bir katılım beklediklerini dile getirdi.

Kapaklı, derneğin gelecek dönemdeki ana hedeflerini şöyle sıraladı:

- Genel Pratisyenliğin tüm sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmesinin sonuna dek savunucusu olmak.

- Kararlarını en geniş katılımla alan ve örgüt içi demokrasiyi en üst düzeyde gerçekleştiren yapının güçlendirilerek südürülmesi.

- Örgütlenmeye verilen önemi daha  da artırarak, alandaki temsiliyetin güçlendirilmesi.

- Şubeleşme ile daha da hızlanan bir süreçte, tüm pratisyen hekimlere ulaşarak üye sayısının artırılması.

- İnsan ve toplumla sürdürülen doğrudan ilişkiyi, daha da geliştirecek yöntemler yaratılması ve bu ilişkiyi zedeleyecek her türlü girişime karşı çıkılması.

 

Raporun

değerlendirilmesi

Kapaklı’nın sunumundan sonra, çalışma raporunun değerlendirmesine geçildi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mustafa Vatansever, araştırma projesine katılımın çok önemli olduğunu, bu projenin derneğin sağlıklı büyümesini sağlayacağını söyledi. Samsun Tabip Odası üyesi Dr. Ayten İnan, eğitimlerin artık pratiğe dökülmesi gerektiğini ve “saha uygulamasının” çok önemli olduğunu dile getirdi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Erkol, Türkiye’deki pratisyen hekim sayısı düşünüldüğünde çok büyük bir potansiyele sahip olan PHD’nin, gelecek dönemde de genel pratisyenliğin bir tıp disiplini olarak görülmesi mücadelesini sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fatih Tapan da, Pratisyen Hekimlik Kongrelerine ilişkin görüş aktardı. Tapan, Pratisyen Hekimlik Kongrelerinde yer ve konaklama olanaklarının belirlenmesinde, “bugüne kadar savaşı verilen doğrular”ın biraz daha dikkate alınmasını istedi.

            Seçimler

Çalışma raporunun değerlendirilmesinin ardından, Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi. Önceki yönetimden Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Erkan Kapaklı, Dr. Ali Demircan, Dr. İsmet Sayman yeniden seçilirken, Dr. İsfendiyar Eyüboğlu, Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Kurtuluş Arıkök de bu dönemin yeni Yönetim Kurulu üyeleri oldular. Yönetim Kurulu, görevlendirmesini kendi içinde yapacak.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön