e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

Emekli hekimler biraraya geldi

İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu oluşturdu. 12 emekli hekimden oluşan komisyon ilk toplantısını 28 Mayıs’ta yaptı. Komisyon bundan sonra her ay biraraya gelecek.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası (İTO) Emekli Hekimler Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun ilk toplantısında, emekli hekimlerin öncelikli olarak ekonomik ve sosyal yönden çeşitli zorluklar içinde bulundukları saptaması yapıldı. Emekli hekimlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılabilmesi için komisyonun her ayın son Çarşamba günü toplanması kararı alındı. Komisyonun bundan sonraki toplantısı 25 Haziran 2003 Çarşamba günü saat 18.00’de yapılacak.

Emekli Hekimler Komisyonu kurulma toplantısı 28 Mayıs 2003 tarihinde İTO’da yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ile iki yönetim kurulu üyesinin katıldığı toplantıda 27 emekli hekim bulundu. Emekli Hekim Komisyonu şu isimlerden oluştu:

Muzaffer Sertabiboğlu, Şükrü Güner, Aysel Yurtsever, Talia Bali Aykan, Mürüvvet Türkili, Erdinç Köksal, Alaattin Akçam, Hayri Davas, Kemal Çetin, Hikmet Yurtsever, Hasan Oğan.

Emekli hekimlerin yaşadıkları sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda şunlar dile getirildi:

- Emekli hekimler için dinlenme ve yaşamlarını sürdürmeleri açısından bir hekim evi ve lokali bulunmamaktadır. Bu eksiklik en kısa sürede tüm olanaklar değerlendirilerek giderilmelidir.

- Hekimlik mesleği etik değerlerinin giderek yitirilmekte olduğu ve son yaşanan olayların da göz önünde bulundurulması sonucu bu durum emekli hekimlerce kabul edilemez olup bunlarla ilgili gerek İTO ve gerekse TTB gerekli tedbirleri almalıdır.

- Mesleki yozlaşma sonucu hekim çoğunluğu deontoloji kurallarına ve ahlakına uymamaktadır ve emekli hekimler gerek muayene olma gerekse ilaç alma kuyruklarında hak etmedikleri şekilde davranışlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu açıdan tüm hekimlere mesleki deontoloji kurallarının hatırlatılması ve uyulması yönünde çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

- Emekli hekimlerin çoğu yaşamlarını sürdürmeleri açısından ekonomik olarak zor durumda bulunmaktadır. Emekli hekimler aynı eğitim ve aynı işi yapmalarına karşın üç ayrı kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üç ayrı değerde maaş almaktadır ve alınan ücretler yaşamlarını sürdürmeleri açısından yetersizdir. Bu farklılıkların düzeltilmesi ve emekli maaşlarının yaşamlarını ekonomik zorluklar yaratmayacak düzeylere çıkartılması yönünde toplumsal ve hukuksal mücadele verilmelidir.

- İşyeri hekimliğinde emekli hekimliliğin özel konumunun göz ardı edilmesi sonucu mağduriyet oluşmaktadır. Mevcut kararlar yeniden gözden geçirilerek işyeri hekimliği açısından emekli hekimlerin sorunlarının çözümünde daha yapıcı olunmalıdır.

- 61 yaş emeklilik olayı ile hekimler maddi ve sosyal açıdan mağduriyete uğramıştır. Oysa 61 yaş bilgi ve beceride verimlilik yönünden en iyi dönemdir. Bu yasanın tekrar çıkma ihtimali göz önünde bulundurularak gerekli her türlü mücadele yapılmalıdır.

- Hekimlerin mesleklerini yapmada yaş açısından bazı kriterler yada standartlar olmalıdır.

- Emekli hekimlerin yaşam standartlarını Avrupalı hekim standardına yakın değerlere getirilmelidir.

- Hekim Forumu dergisi içinde emekli hekimlerle ilgili bir sayfa oluşturulmalıdır.

- Emekli hekimlerin sorunlarının çözümü için tüm çalışmalar İTO bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarında desteği alınarak yürütülmelidir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön