e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

“Performansa dayalı döner sermaye” uygulamasına hekimler ve diğer sağlık çalışanlarından tepki geldi:

“Çalışma barışını bozuyor”

Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve İzzet Baysal Devlet Hastanelerinde Sağlık Bakanlığı’nın pilot çalışması nedeniyle süren “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasının ciddi bir karışıklığa yol açtığı bildirildi.

4.gif (35682 bytes)Tıp Dünyası - BOLU - Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan 2003 tarihinde dokuz ilde pilot çalışma olarak başlattığı “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasının tam bir karmaşaya yol açtığı ve çalışma barışını bozduğu bildirildi. Uygulamaya ilk tepki, Bolu’daki İzzet Baysal Kadın Doğum ve İzzet Baysal Devlet Hastanelerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarından geldi. Hekimler ve sağlık çalışanları konunun meslek örgütleriyle birlikte yeniden değerlendirilmesini istediler.

Bolu Tabip Odası Başkanı Cevdet Top’un, Boludaki İzzet Baysal Kadın Doğum ve İzzet Baysal Devlet Hastanelerinden tabip odasına gelen şikayetler doğrultusunda verdiği bilgilere göre, özellikle “icap nöbetlerinin puanlama dışı bırakılması”, “yatarak tedavi gören hastaların puanlamaya dahil edilmemesi”, “çocuk cerrahi, beyin cerrahi, damar cerrahi gibi poliklinik sayısı az ama olmazsa olmaz branşların ortalama hekim puanına göre değerlendirilmesi”, “mesai bitiminden sonra acile davet edilen hekimlere ayrı puanlama yapılması” gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Her iki hastanedeki çeşitli birimlerin şikayetleri özetle şöyle:

Diş hekimleri:   Hasta muayenemiz değerlendirilmiyor; oysa hasta muayene edilmeden hiçbir girişim için karar verilemez. Diş çekimi, protez tedavi girişimleri dışındaki; diş rontgen çekimi, protez tamirleri, kron simantasyonu, kron köprü söktülmesi, apse tedavisi gibi işlemlerimiz değerlendirilmiyor. Oluşturulan komisyonda diş hekimleri yer almıyor. Yapılan tüm girişimlerin puanlama sistemi, yaptığımız işin karşılığı olmadığı için Türk Dişhekimleri Birliği temsilcileri ile yeniden görüşülüp değerlendirilmesi gerekiyor.

Hastane hemşireleri: Sağlık Bakanlığı’nda hemşire, ebe, yardımcı personel, teknik personel memur gibi çok sayıda çalışan olmasına karşın sadece hekimlerin değerlendirilmesi diğer çalışanların hiç sayılması ekip halinde çalışan sağlık personeli üzerinde huzursuzluk yaratmakta ve iş verimini düşürmektedir. Aynı birimde çalışıp eşit şartlara sahip olanlar arasında eşit dağılım söz konusu değildir. Önerilen rakamlarda dören sermaye almamız mümkün değil çünkü maaş matrahımız yetmiyor. Zaten döner sermayenin zamanında alınmaması gibi ciddi bir sorun var. Bizler döner sermaye değil, insanca yaşayabileceğimiz maaş istiyoruz. Döner sermayenin yüzde 70’inin hekimlere, yüzde 30’unun diğer personele daıtılması tam bir adaletsizliktir. Bu da ilerde çok büyük sorunlar yaratacaktır. Ayrıca, yoğun çalışan birimlere verilmesi gereken döner sermaye farkları da verilmemektedir.

Dr. Mürşide Şolpan / Nöroloji Uzmanı: Bolu Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan hekimleriz. Mesai içnide sürekli acil, ağır tablodaki hastalarla uğraş içindeyiz. Mesai haricinde sürekli icap nöbeti tutmaktayız. Sürekli evde ve il sınırları içinde kalmak zorundayız. Ağır tabloda,  problemli hastalarla gece gündüz uğraşmamıza rağmen döner sermaye puanlamasında en alt sıralarda değerlendirilmemize bir anlam veremiyorum. Nöroloji acil servisin belkemiğidir. Buna rağmen değerlendirme hatası olduğu kanaatindeyim.

“Huzursuzluğu bekliyorduk”

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, performansa dayalı döner sermaye uygulamasından yakınmaların olduğunu kabul ederken, “Çalışma huzurunu bozacağını bekliyoruz biz” dedi. Eğer bir yerde çalışmadan maaş alan insanlar varsa böyle bir huzurun bozulması gerektiğini savunan Aydın, şu açıklamayı yaptı:

“Benim hep söylediğim buydu: Böyle bir uygulama sancı doğuracak. Bolu’da bu uygulamayı yaptığımız hastanelerimizin birinde bir branştan iki tane hekim var. Ve bu hekimlerin döner sermayesi düştü. Ama aynı hastanede bir başka hekimin döner sermayesi üçe katlandı. Bir ay önce bunlar eşit para alıyorlardı. Bir huzursuzluk çıkması doğal değil mi? Ama baktığımızda üçe katlanan hekimin yaptığı iş ortada. Öbür hekimin kabahati yok; o hastanede aynı branştan uzmanın olması çok lüks. Türkiye stantartlarında her hastaneye aynı branştan iki uzman hekim veremezken, küçücük bir ilin bir doğumevinde iki tane aynı branştan uzman var. Doğal olarak bir sıkıntı çıkacak ne yapacağız? Bu hekimlerin birine diyeceğiz ki, karar verin sizi daha çok para kazanabileceğiniz, daha çok iş yapabileceğiniz bir ile tayin yapalım. Zaten bu uygulamanın en güzel tarafı da bu. Bu sıkıntıyı ortaya çıkarıyor.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön