e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2003  Sayı: 106

 

TTB’den Cumhurbaşkanı’na mektup

“İş yasasını geri çevirin”

TTB Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e, onayını bekleyen İş Yasası ile ilgili görüş ve eleştirilerini içeren mektup gönderdi. TTB Merkez Konseyi, Sezer’den İş Yasası’ın TBMM’ye tekrar görüşülmek üzere geri göndermesini istedi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İş Yasası’nda yer alan hükümlerin pekçok olumsuzluğun yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren hükümlerinin çalışan sağlığını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den, 4758 sayılı İş Yasası’nı onaylamamasını ve TBMM’ye geri göndermesini istedi.

TTB Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı Sezer’e 4758 sayılı İş Yasası’nı geri çevirmesi istemiyle mektup gönderdi. Merkez Konseyi, İş Yasası’nda yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin işin insancıllaştırılması, çalışanların sağlığının korunup geliştirilmesi hedefini gerçekleştirmekten uzak olduğunu ve işçilerin koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da ihlal ettiğini anımsattı.

Mektupta, koruyucu sağlık hizmetlerinin 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerini kapsadığı anımsatılırken, aynı hatta daha tehlikeli çalışma ortamında bulunan işçilerin ise sayılarının 50’den az olması nedeniyle bu haktan yararlandırılmadıklarına dikkat çekildi. Bunun, anayasanın yaşam hakkının korunması, sağlığın korunup geliştirilmesi ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Yasada yer alan, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılıklara ilişkin yaptırımların adeta işvereni iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çiğnemeye özendirdiği ve teşvik ettiğinin belirtildiği mektupta, “Yasadaki bu yaptırımlar ile gerçek anlamda hiçbir çalışanın sağlık ve güvenlik hakkı korunmamış, güvenceleri oluşturulmamıştır” denildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası ve AB normlarında işçi sağlığı ve güvenliği, sadece çalışanların bireysel tıbbi bir sorunu olarak da algılanmamakta, konunun toplumsal boyutu da ön plana çıkarılmaktadır. Oysa ülkemiz uygulamasında evrensel doğruluk kazanmış bu gerçeklere sırt çevrilmekte; dar bir bakış açısı ile işçi sağlığı konusu ortadan kaldırılmaktadır. Oysa ki yasada yer alan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koruyucu önlemlerin, gerçek yaşamı ve yaşananları da kavraması gerekmektedir. Çalışanların sağlığını korumaktan ve geliştirmekten tamamen uzak olan 4758 sayılı iş yasası hükümlerinin, konunun özüne uygun bir yaklaşımla bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmesine karar verilmesini dileriz.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön