e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

8 Aralık 2004  Sayı: 129

 

 

Danıştay, sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alınması işlemini durdurdu
"Taşeronlaştırma"ya yargı engeli

TTB’nin, Denizli Devlet Hastanesi’nin hekim ve sağlık çalışanı almak üzere Temmuz ayında açtığı ihalenin ve sağlık hizmetlerinin dışarıdan satın alınmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açtığı davada ilk karar çıktı.

 

Emekçi hükümeti uyardı

Türk Tabipleri Birliği’nin de bileşeni olduğu Emek Platformu’nun çağrısı ile Ankara’da toplanan 100 bini aşkın emekçi, AKP hükümetinin SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesini öngören yasa tasarılarını protesto etti.

Dr. Özgür Nizam'ın hukuk dışı ataması durduruldu

1998 yılından bu yana Zonguldak Devlet Hastanesi’nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Özgür Nizam’ın “siyasi partilere girip çıkıyor” gerekçesiyle Yozgat’a zorunlu ataması TTB ve SES’in girişimleri ile Zonguldak halkının desteği sonucu durduruldu. 23 Kasım 2004 Salı günü saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklaması ve Zonguldak halkınca toplanan 10 bini aşkın imzanın Sağlık Bakanlığı’na iletilmesinin ardından, Dr. Özgür Nizam’ın görevine iade edildiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından TTB’ye iletildi.

 

GPE Geçiş Dönemi Eğitim Programı "sahaya" çıktı

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün (TTB-GPE) genel pratisyenlik alanında mezuniyet sonrası eğitime dönük olarak yürüttüğü eğitim programı “sahaya” indi. Bugüne kadar, kurslarda ders verecek eğiticilerin eğitimini gerçekleştiren GPE, 24 Kasım tarihinden itibaren sağlık ocaklarında görev yapan pratisyen hekimlerin eğitimine başladı. Bu konudaki ilk kurs 24-26 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 

"Sağlık hakkı" istedikleri için yargılanan 85 kişinin "3'e bölünen" davası sürüyor
İkinci grubun yargılaması 22 Aralık'ta

İlk duruşması 13 Ekim’de gerçekleştirilen ve sanıklar ile vekillerinden habersiz yapılan “gizli duruşma” ile karar alınan, 85 kişinin yargılandığı İstanbul Davası’nın ikinci duruşması 24 Kasım günü gerçekleştirildi. “Gizli duruşma”daki karar doğrultusunda 3 gruba ayrılan “sanık”lardan 30’u ifadelerini verdi. Dava, diğer gruptaki 25 kişinin ifadelerinin alınacağı tarih olan 22 Aralık 2004 günü esastan görüşülmek üzere ertelendi.


SSK'ye "fahiş fiyatla" satılan NeoRecormon adlı ilacın etken maddesi eritropoietin, Türkiye'de 3.5 yıl önce üretildi
Doç.Dr. Fatih İzgü: Türkiye kendi ilacını kendi üretebilecek durumda

Kırmızı kan hücrelerinin artırılmasını sağlayan “eritropoietin” maddesini ODTܒdeki laboratuvarında üreten ODTÜ Biyoloji-Biyoteknoloji Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih İzgü, Türkiye’nin aşı da dahil olmak üzere pek çok ilacı ve ilaç hammadesini üretebilecek teknolojiye ve bilimsel altyapıya sahip olduğunu söyledi. İzgü, bu konuda devlet politikasına gereksinim bulunduğunu belirterek, “İlaç son derece stratejik bir üründür. Bir devletin kendi ilacını, kendi insan gücü ve kendi özkaynaklarıyla kendisinin üretmesi gerekir” diye konuştu.


Antalya'da hekimler "GÖReV'e devam" dedi

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut’ un açış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına Dr. Fevzi Karakurt yardımcılıklarına Dr. Kaan Taşer, Dr. Mahmut Farımaz seçildiler. Divan, ilk konuşmayı yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı’ ya söz verdi.


Gündem
AB ve Sağlık

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Geçen hafta bir TV kanalı bana “Türkiye sağlık alanında AB’ye ne kadar hazır?” sorusunu yöneltti. “AB nasıl bir projedir?”, “AB’ye girmeli mi, girmemeli miyiz?” sorularından bağımsız olarak, bu beni AB’de sağlık konusunu bir kez daha incelemeye yöneltti. Evet, “AB ve üye ülkeler; sağlık konusunda ne düşünüyor?”, “Türkiye’deki dönüşüm -çoklukla AB ile ilişkilendirilerek tartışılıyor- AB ilkeleriyle çok mu uyumludur?”; bu konuda birkaç dokümandan* yararlanarak bazı tespitler yaptım.


Balıkesir'de "Sağlıkta Dönüşüm" ve "SSK'nin devri" panelleri düzenlendi

Balıkesir Tabip Odası’nca 22 Kasım 2004 günü gerçekleştirilen etkinliklerde “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve “SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri” tartışıldı.

Ankara Tabip Odası'ndan "SSK Gerçeği"
"AKP, ulus ötesi mali kuruluşların, özel sigorta şirketlerinin çıkarlarını koruyor"

Ankara Tabip Odası, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören yasa tasarısına ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla “SSK Gerçeği” başlıklı bir broşür hazırladı. SSK’nin devri ardında yatan gerçeklerin gözler önüne serildiği broşürde, AKP Hükümeti’nin, ulus ötesi mali kuruluşların, özel sigorta şirketlerinin, özel hastanelerin ve ilaç tekellerinin çıkarlarını koruduğu, ülkenin geleceğini ise kararttığı belirtildi.

Dünyadan HaberlerTÖK üyesi öğrenciler beraat etti
Aralarında Tıp Dünyası’nın da bulunduğu TTB yayın ve afişlerini dağıttıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 30 Kasım günü gerçekleştirilen davanın ilk duruşmasında beraat ettiler. Öğrenciler, polis tutanağına göre dava açıldığını ve savcılığın savunma bile almadığını belirtirken, ATO tutanağı hazırlayan polisler hakkında karşı dava açacaklarını bildirdi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
SSK'de sınırları aşmak... (ya da hak ettiğimizi istemek ve almak...)
Dr. Selma Sönmez

Kocaeli Tabip Odası, Düzce depreminin 5. yılında bmlgedeki durumu değerlendirdi:
"Deprem olanca şiddetiyle sürüyor"
Kocaeli Tabip Odası, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin 5. yılında, bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumunu “fiziksel yeterlilik” yönünden değerlendiren bir rapor hazırladı. Raporda, önceki hükümetlerde olduğu gibi, AKP Hükümeti’nin de fiziksel yetersizliği sağlığın özelleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirdiği vurgulanırken, “Kamu sağlık kurumlarının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi için hiçbir niyet ve çaba bulunmamakta, ortaya çıkan açığın özel sağlık kurumlarınca telafisi yoluna gidilmektedir” denildi.

ATO ve SES'den ortak açıkmala...
Ankara Tabip Odası (ATO) ve SES, İstanbul Davası’nın ikinci duruşmasının gerçekleştirildiği 24 Kasım günü, hem davaya destek vermek, hem de SSK’nin devri konusundaki yasa tasarısının geri çekilmesini istemek amacıyla TBMM önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Dışarıdan Göz...
Hastalar, hastaneler ve insan
Coşkun Aral
Mesleğimin ilk yıllarından itibaren hastanelere hiç uzak kalmadım. Polis muhabirliği döneminde acil servis önlerindeki bekleyişler... Siyasi ve adi cinayetler... Ardından "ex"lerin çıkarılma anları... Sonra savaşlarda, ölüm tarlalarında, morgları tıka basa dolan, bazen çatışmalara sahne olan, bazen de kasıtlı olarak bombalanan hastaneler..
 

Dr. Nejat Yazıcıoğlu anıldı

İstanbul Tabip Odası eski Genel Sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu (1939 - 1994), ölümünün 10.yılında anıldı.

Hukuk Köşesi
Tedavi Gideri...
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.
 

Çanakkale Tabip Odası ODSH Komisyonu'ndan panel...
"Afete hazırlık" tartışıldı

Çanakkale Tabip Odası ODSH Komisyonu, Çanakkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile birlikte 6 aydır yürütülen eğitim çalışması kapsamında, “Afete Hazırlık” paneli gerçekleştirdi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Dünyada ve Türkiye'de Sağlığın Yeniden Yapılanması, Topluma ve Açlışanlara Etkileri" sempozyumu kitaplaştırıldı

İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi’nce 17-18 Eylül 2004 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen “Dünyada ve Türkiye’de Sağlığın Yeniden Yapılanması, Topluma ve Çalışanlara Etkileri” konulu sempozyum kitaplaştırıldı.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü

"Dünyada 45 milyon AIDS hastası var"

İşçi Sağlığı Kolu toplandı

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön