e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

8 Aralık 2004  Sayı: 129

 

“Dünyada ve Türkiye’de SağlığınYeniden Yapılanması, Topluma veÇalışanlara Etkileri” sempozyumu kitaplaştırıldı

12.jpg (16411 bytes)Tıp Dünyası - İZMİR - İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi’nce 17-18 Eylül 2004 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen “Dünyada ve Türkiye’de Sağlığın Yeniden Yapılanması, Topluma ve Çalışanlara Etkileri” konulu sempozyum kitaplaştırıldı.

Kitapta, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli’nin “Devletin Yeniden Yapılanması”, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Konukman’ın “Ekonominin Yeniden Yapılanması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu’nun “Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Ata Soyer’in “Türkiye’de Sağlık Sektörünün Temel Sorunu”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Kayıhan Pala’nın “Dünyada Sağlıkta Yeniden Yapılanma”, Zuhal Bahar’ın “Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Personeline Ne Getiriyor” ve İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Osman Öztürk’ün “AKP’nin Sağlıktaki Hamlesi Başarılı Olacak mı?” başlıklı sempozyum sunumlarının tam metinleri yer alıyor.

“Reform” diye sunulan önerilerin gerçekten “reform” niteliği taşıyıp taşımadıklarına ve ülkelerin devlet ve ekonomi yapılanmalarındaki değişimlerin, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sunumlarını etkileyiş biçimlerine dair tartışmaları bulacaksınız…

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön