e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

8 Aralık 2004  Sayı: 129

 

Çanakkale Tabip Odası ODSH Komisyonu’ndan panel…

“Afete hazırlık” tartışıldı

11.jpg (10842 bytes)Çanakkale Tabip Odası ODSH Komisyonu, Çanakkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile birlikte 6 aydır yürütülen eğitim çalışması kapsamında, “Afete Hazırlık” paneli gerçekleştirdi.

Tıp Dünyası - ÇANAKKALE - İki yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Tabip Odası Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu (ÇTO-ODSH) 19 Kasım 2004 tarihinde bir panel gerçekleştirdi. “Afete hazırlık” başlığındaki panel, Çanakkale İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile birlikte 6 aydır sürdürülen bir eğitim çalışması kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü desteği ile düzenlendi.

Eğitim çalışması, İl Sivil Savunma Müdürlüğü’nün planladığı “sivil savunma görevlileri ve toplum afet gönüllüleri” eğitim programı çerçevesinde, ODSH Komisyon üyelerinin (Dr. İlhan Pirinçciler, Dr. Eftal Yıldırım, Dr. Serdar Özdemir, Dr. Cengiz Işık, Dr. Yusuf Birgül)    eğitsel katkılarıyla sürdürülüyor.  Programda Komisyon üyelerinin, “ODD’lere genel yaklaşım, ODD’lerde sağlık koşullarının değerlendirilmesi, ilk yardım, psikolojik ilk yardım ve triaj” konularında eğitim programında görev alması planlanıyor. Beş haftalık programda yaklaşık 250 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Program kapsamında, afete hazırlık çalışmalarına yönelik olarak özellikle kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlamak ve geliştirmek, buna yönelik olarak hazırlık planlarına katkı sunmak amacıyla bir panel düzenlendi. 19 kasım 2004 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş, Boğaziçi Ü. Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi’den Dr. Doğan Kalafat ve TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu adına   kol yürütme kurulu üyesi Dr. C.Işık Yavuz katıldılar. Paneli ÇTO ODSH Komisyonu üyesi Dr. Eftal Yıldırım yönetti.

Panelde, Çanakkale’nin depremselliği, jeolojik yapısı ve bu kapsamda oluşabilecek tehlikeler, afet bilinci, olağandışı durum kavramı, sağlık hizmetlerine etkileri, sağlık kuruluşlarının olası olağandışı durumlara hazırlıklılık düzeyleri, bu alanda yürütülen TTB faaliyetleri ve perspektifi tartışılan konu başlıkları arasında yer aldı. Soru ve katkılar ile tamamlanan paneli, aralarında Valilik, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri temsilcileri, askeri yetkililer, hastane başhekimlerinin  de yer aldığı yaklaşık 300 kişi izledi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön