e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

8 Aralık 2004  Sayı: 129

 

Kocaeli Tabip Odası, Düzce depreminin 5. yılında bölgedeki durumu değerlendirdi:

“Deprem olanca şiddetiyle sürüyor”

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin 5. yılında, bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumunu “fiziksel yeterlilik” yönünden değerlendiren bir rapor hazırladı. Raporda, önceki hükümetlerde olduğu gibi, AKP Hükümeti’nin de fiziksel yetersizliği sağlığın özelleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirdiği vurgulanırken, “Kamu sağlık kurumlarının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi için hiçbir niyet ve çaba bulunmamakta, ortaya çıkan açığın özel sağlık kurumlarınca telafisi yoluna gidilmektedir” denildi.

Kocaeli’deki yataklı sağlık kurumlarını, sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları ile hala belirli bir düzeyi koruyan sağlık hizmetlerinin niteliği açısından değil, yalnızca bina, personel, fiili yatak sayıları gibi fiziksel yeterlilikleri açısından değerlendiren raporda yer verilen saptamalar ana hatlarıyla şöyle:

- Büyük Marmara Depremi’nin 5. yılında Kocaeli’de sağlık hizmeti üreten ve sunan kurumların yalnızca fiziksel açıdan değerlendirilmesi bile depremin hala olanca şiddeti ile sürmekte olduğunu göstermektedir.

- Hızla sanayileşen ve nüfus özelliklerinden sık görülen hastalıklara kadar tüm önemli verileri sanayi tarafından belirlenen ilimizde deprem öncesinde de çeşitli yetersizliklere sahip olan sağlık kurumları depremle daha da yetersiz hale gelmiş olmasına karşın, elimizdeki veriler ilimizdeki sağlık kurumlarının ve bu kurumlar tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin içinde bulunduğu bu durumun aradan geçen 5 yılda yeterli hale getirilmesi için gerekli niyet ve çabaların siyasi iktidarlar tarafından gösterilmediğini düşündürmektedir.

- İlimiz nüfusunun son verilerine göre yaklaşık yüzde 77’si SSK’li olmasına karşın, son 25 yıldır hemen hiçbir yatırım yapılmayan SSK sağlık kurumlarına yine hiçbir yatırım yapılmamıştır. SSK’ye ait hastanelerin depremde ağır hasar gören binalarında bu yıl başına kadar hemen hiçbir onarım çalışması yürütülmemiştir. Yeni personel atamaları bağlı nüfusun artışını ve bu artışla ortaya çıkan sağlık hizmet yükünü karşılamaktan uzaktır.

- Yatak sayıları daha çok kapasite fazlası yatak tahsisi ile artırılarak zaten yetersiz olan sağlık personelinin iş yükü daha da artırılmıştır. SSK sağlık kurumları fiili yatak sayıları ve gerekli sağlık insan işgücü açısından ancak 1996 yılı düzeyini yakalayabilmiştir.

- Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları da benzer bir tablo ile karşı karşıyadır. Ancak, SSK’ye göre daha iyi durumdadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki bu görece iyilik hali, bu kurumlarda sağlık hizmetlerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ücretli hale getirilmesiyle ortaya çıkan döner sermaye artışına bağlanabilir. Bir başka deyişle, siyasi iktidarlar tarafından yatırım yapılmamakla birlikte bu iyilik halinin görünür sebebi halkın cebinden ödediği paralardır.

- Görece iyilik haline karşın Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık kurumlarında fiili yatak sayıları hala 1996’daki düzeyinin altındadır ve yetersizdir.

- Genel bir bakışla, kamu sağlık kurumlarının fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi için hiçbir niyet ve çaba bulunmamakta, ortaya çıkan açığın özel sağlık kurumlarınca telafisi yoluna gidilmektedir.

- Bu durum geçmiş tüm siyasi iktidarlar gibi AKP iktidarı tarafından da “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında yürütülmekte olan sağlığın özelleştirilmesi programı ile uyum içindedir.

- Depremin 5. yılında Kocaeli’de  sağlık hizmetlerinin yalnızca fiziksel koşuları açısından değerlendirilmesi bile, Büyük Marmara Depremi ile ilimizin almış olduğu yaranın siyasi iktidarlar tarafından sağlığın özelleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirdiği düşünülmektedir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön