e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

 

İnsanca yaşayabileceğim maaş artışı, iş güvencesi, nitelikli sağlık himeti üretebileceğim iyi donanmış sağlık ortamı ve ücretsiz, eşit ulaşılabilir sağlık hakkı için;
"G(ö)REV"e hazırım

2-1.jpg (3172 bytes)Genel bütçeden Sağlık Bakanlığı’na ayrılan payın yüzde 2.4’den en azından yüzde 5’e çıkarılmasını ve sağlıkta olumsuz gidişe neden olan yasal düzenlemelerin durdurulmasını isteyen hekimler, 6-10 Ekim tarihleri arasında “g(ö)rev yoklaması” yapacaklar.


"Özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı" eylem programı

"Ortak kullanımı" projesinde 3 ay doldu...
Ortak kullanım: Eziyet mi, hizmet mi?

Sağlık Bakanlığı tesislerinden SSK’lilerin yararlanmasına olanak tanıyan “ortak kullanım” projesi gerek sağlık çalışanları gerekse hastalar açısından içerdiği bütün sorunlarla birlikte uygulamadaki üçüncü ayını doldurdu. Projenin altyapısı tam olarak hazırlanmadan yaşama geçirilmiş olması hastaları mağdur durumda bırakıyor. Bilgi akışını sağlamak üzere oluşturulan SSK irtibat bürolarında görevlendirilen hekimlere ise “sekreterya” işini yürütmek düşüyor.


TTB Merkez Konseyi, sağlık ve tıp ortamında yaşananları tıp fakültesi dekanlarıyla değerlendirdi
Dekanlar TTB'de birarada

6-1.jpg (3817 bytes)Türk Tabipleri Birliği, sağlık ve tıp ortamında son 6 ayda yaşanan değişimleri ve tıp eğitiminden iş güvencesine kadar hem gündelik yaşamı hem de mesleki uygulamaları etkileyen düzenlemeleri tıp fakültelerinin dekanlarıyla birlikte masaya yatırdı. Tıp fakültelerinin dekanları, son günlerin tartışma konusu olan YÖK yasa tasarısıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nin de katkı vermesini talep ettiler.


Başbakan iş başında

7 yaşında HIV taşıyıcısı Y.O.'nun eğitim yaşamına nasıl devam edeceği tartışılıyor...
Dr. Aygen Tümer: Sınıf ortamında HIV bulaşmaz

HATAM Genel Koordinatörü Dr. Aygen Tümer, AIDS’in aynı ortamda bulunmakla, aynı çatalı, tabağı, bardağı kullanmakla, aynı diş fırçasını kullanmakla geçmediğine işaret ederek, sınıf ortamında bu hastalığın bulaşmayacağını vurguladı. Tümer,Y.O.’nun okula gitmesinin en doğal hakkı olduğunu belirtirken,toplumun ve ailelerin bu konuda bilinçlendirimesi gerektiğini söyledi


Gündem
Karşınızda nasıl bir hekim görmek istersiniz?
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Bugün önce vatandaş şapkamı giyecek ve bana sorulan bu önemli soruyu yanıtlayacağım. Soru 1980’li yılların hemen başında Türk Tabipleri Birliği’nin sevgili Ümit Kartoğlu ve küçük Kaynak’ı çocuk parkında yakalayan bir “resim”le (başka resimler de vardı sanırım) süslü afişinde yer alıyordu. 2003’te, vatandaş ben, bu soruyu şöyle yanıtlardım: bilgili, güven veren, beni “bir müşteri” değil de kendisine, bilgisine teslim olduğumu hisseden bir doktor, beni dinlerken çocuğunun okul taksidini, ev kirasını, yakında katılmayı istediği bilimsel etkinliğin maliyetini düşünmediğine inandığım bir doktor, küçük Kaynak’larıyla çocuk parkına gidebilecek vakti bulmuş bir doktor, ikinci iş, üçüncü iş peşinde helak olmamış bir doktor, nöbetinde insanca koşullarda çalışmış, ertesi gün dinlenme olanağı bulmuş, emeğinin karşılığını almış bir doktor, sağlık hizmetinin finansman sorununu çözmemiş hükümetlerin günah keçisi yapmadığı bir doktor, gece yarısından sonra hastanelere baskın yapıp hastalardan, kendilerinin parasız bıraktıkları hastanelerinin talep ettiği 50 milyon TL’yi doktorlardan alıp haber olan Başbakanların onurunu kırmadığı bir doktor, dinlenme odasında dinleme böceği haberi ile esas gündemleri örten bir Sağlık Bakanı’nın “çalışmıyorlar” diyerek haksızlık etmediği bir doktor istiyorum. Mağdur edilmemiş, oturmuş, gelişmiş bilgisiyle güven veren bir hekim istiyorum. Ben hekimimin iyi bir sağlık altyapısında hizmet verebilmesini istiyorum. Ben gülen, mutlu hekimimi istiyorum, karşımda onu görmek istiyorum. Ben ancak böyle bir hekimle sağlıksızlığa ve kötü bir sağlık sistemine karşı durabilirim.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ek ödeme düzenlemesi hekimlerin tepkisini topladı
Ek ödemeye keyfi düzenleme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SSK bünyesindeki hekim ve sağlık çalışanlarının gelirlerini olumsuz etkileyecek biçimde ek ödemelerde yaptığı yeni düzenlemeye tabip odalarından ve hekimlerden tepki geldi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’na kararın geri alınması talebiyle bir yazı gönderirken, İstanbul Tabip Odası da ek ödeme uygulamasının keyfiyetten arındırılmasını istedi.

Kocaeli Tabip Odası'ndan SES eylemine destek ve SSK sağlık birimlerine çağrı:
"Ek ödeme adaletsizliğine hayır!"
Kocaeli Tabip Odası, KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi tarafından tüm ülkede eş zamanlı olarak 25 Eylül 2003 tarihinde SSK sağlık birimlerinde düzenlenen oturma eylemi ve basın açıklamasına katılarak destek verdi. SSK Kocaeli Hastanesi önündeki eyleme Kocaeli Tabip Odası (KTO) Başkanı Dr. Akın Yazıcı, Yönetim Kurulu üyeleri, KTO Büyük Kongre Delegeleri ile SSK’da çalışan hekimler katıldı. SES tarafından yapılan açıklamada SSK tarafından 15 Ağustos 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen SSK personeli ek ödemelerinin haksızlık ve adaletsizlik yarattığı belirtilerek SSK çalışanlarının ağır iş yükü ve yoksulluk sınırı altında ücretle hizmet vermeye çalışmalarına karşın ek ödemelerle edinilen hakların “budanmaya” çalışıldığına yer verildi. Eyleme katılanlar daha sonra hastane girişinde bir oturma eylemi gerçekleştirdiler.

SSK'de ek ödeme adaletsizliği
Ankara Tabip Odası ve SES Ankara Şubesi 25 Eylül 2003 günü SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, ek ödemelerle ilgili adeletsizliğin bir an önce sonlandırılmasını istediler.

Eylem programı basında

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Formula-1 ve sağlık
Prof.Dr. Elif Dağlı

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

"Şeker Ölçüm Çubukları" davasında olumlu gelişme
Danıştay 5. Dairesi, 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nda şeker ölçüm çubuklarının verilmesinin sadece çocuklarla ve 1.5 çubuk olarak sınırlandırılması ve şeker ölçüm cihazlarının bedellerinin ödenmemesi yönündeki hükümlerin iptaline karar verdi.

TTB takviminden...
İnsanca yaşam için yeterli ücret, iş güvencesi, nitelikli sağlık hizmeti verebilecek bir ortam için eylem sürecini başlatan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, gündemindeki toplantıları yoğunlaştırdı. Geçen iki hafta boyunca çok sayıda toplantı, görüşme ve basın ziyareti gerçekleştirilerek, çeşitli kesimlere eylem programı aktarıldı.

Üniversite öğretim üyeleri dernekleri ve sendikaları ile meslek odaları YÖK sistemine ilişkin açıklama yaptı:
"Üçüncü seçenek var"
İstanbul Tabip Odası'nın da aralarında bulunduğu meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri, bilim özgürlüğü güvence altına alınmamış bir düzenlemenin "reform" niteliği taşıyamayacağını ve üniversite kamuoyunca onaylanmayacağını açıkladılar. Üniversitelerin özerk, katılımcı, laik ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerektiğini açıklayan kuruluşlar, üniversite ve yükseköğretimin işleyişinin, iktidarın siyasi müdahale alanı olmaması gerektiğine dikkat çektiler.

Sağlık Bakanlığı Diyarbakır'daki Tropikal Hastalıklar Hastanesi kapatma kararı aldı
Diyarbakır'dan karara tepki
Sağlık Bakanlığı, şark çıbanı ile birlikte sıtma, şarbon, verem ve hepatit gibi hastalıkların diğer bölgelere oranla çok daha fazla görüldüğü GAP Bölgesi'ndeki Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin başka amaçla kullanılmasına karar verdi. Kararı "yanlış" olarak değerlendiren Diyarbakır Tabip Odası, işlemin durdurulmasını istedi.

Dışarıdan Göz...
Eleştiriye açık olmanın önemi
Faruk Bildirici
 

SSK irtibat büroları
İstanbul 5. İdare Mahkemesi!nden yürütmeyi durdurma


Balıkesir Balya ilçesindeki maden sahası izlenimleri
TTB Halk Sağlığı Kolu-DISK’e bağlı Dev.Maden-Sen, maden bölgelerinde tarımsal tahribatı azaltmak ve rehabilitasyon sağlamak amacıyla bir çalışma yürütmekte, bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen Tavşanlı bölgesinde rehabilitasyon etkinliklerini sürdürmektedir. Dev.Maden-Sen, Balıkesir’in Balya İlçesindeki maden bölgesinde de benzer bir etkinlik başlatmayı planlamış ve bu amaçla bölgeye bir inceleme gezisi yapılmıştır. Geziye Dev.Maden-Sen’in çağrısı üzerine TTB Halk Sağlığı Kolu, TMOBB vb. meslek örgütlerinden katılım olmuştur. Geziye TTB Halk Sağlığı Kolu adına katılan Dr. Nilay Etiler ve Dr. Esin Kulaç’ın izlenimleri

TTB GPE Klinik Modüller Atölye Çalışması

Kocaeli Tabip Odası'ndan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" toplantıları
 

Dünyadan haberler

 

İlan Panosu


İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu "Açık Süte Karşı Ulusal Kampanya"nın etkilerini değerlendirdi....
Ülke koşullarını gözardı etmeyin"
19-1.jpg (5713 bytes)Halkın pastorize süte yönelmesini teşvik amacıyla yürütülen “Açık Süte Karşı Ulusal Kampanya”nın etkilerini değerlendiren İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, böyle bir proje yürütülürken ülke koşullarının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de halkın açık süte yönelmesinin ana nedeninin “ekonomik” olduğuna işaret eden İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, alım güçlüğü olan kişileri olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Kamu üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin "taban puanları" arasında büyük puan farkı var...
Tıp eğitiminde haksız rekabet...
Tıp fakültelerine öğrenci alımlarında vakıf üniversiteleriyle kamu üniversiteleri arasındaki “taban puan” farkı haksız rekabet oluşturuyor. Vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine, kamu üniversitelerine oranla yüzde 15 - yüzde 20 daha düşük puanla öğrenci alınıyor. Bu durum eğitimin kalitesizleşmesine ve eğitimde olumsuzluklar yaşanmasına neden oluyor.

Nusret Fişek Ödülleri Seçici Kurulu toplanıyor
20-1.jpg (5918 bytes)Prof. Dr. Nusret Fişek 2003 Ödülleri için seçici kurul 11 Ekim 2003 Cumartesi günü Ankara’da toplanıyor. Seçici Kurul, Nusret Fişek 2003 için, Bilim, Hizmet ve Sağlık Ocağı ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Seçici Kurul şu isimlerden oluşuyor:

8. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Sivas'ta yapıldı....
"Yoksullaştırma adeta bilinçli"
Sıvas’ta gerçekleştirilen 8. Ulusal Halk Sağlığı Günleri’nde Türkiye’deki sağlık politikaları alanın uzmanları ve ilgili kesimlerce masaya yatırıldı. Kongre, Türkiye’de “yoksullaştırmanın adeta bilinçli” bir biçimde kabul edilemez boyutlara ulaştırıldığı saptamasını yaparak, halkın sağlıklı bir geleceğe kavuşabilmesi için öncelikle ulusal kaynakların verimli biçimde harekete geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Yorumsuz!

Hukuk Köşesi
Muayenehaneler kapatılıyor mu?
Av. Ziynet Özçelik

Toplum Hekim'in yeni sayısı çıktı
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu

Çocuklarda grip aşısına dikkat...

TTB Halk Sağlığı Kolu toplandı

Tabip Odaları bölge toplantıları sürüyor

Hollanda'da "terminal sedasyon ötanaziden farklı" kararı

İstanbul'da B Tipi Sertifika Kursu

Toplum Hekim Yayın Kurulu toplandı

Hasta Yakınları Hakları Derneği'nden TTB'ye ziyaret

TTB: Y.O.'nun eğitim hakkı korunmalı

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön