e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ek ödemedüzenlemesi hekimlerin tepkisini topladı

Ek ödemeye keyfi düzenleme

SSK Ek Ödeme Genelgesi ile SSK’de nöbet ek ödemeleri kaldırıldı ve yarım zamanlı çalışan hekimlerin maaşlarında önemli oranda düşüşler oldu. Hekimler uygulamaya sert tepki gösterirken, AKP Hükümeti’nin uygulamadaki keyfiyetine son vermesini istediler.

Tıp Dünyası - ANKARA/İSTANBUL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SSK bünyesindeki hekim ve sağlık çalışanlarının gelirlerini olumsuz etkileyecek biçimde ek ödemelerde yaptığı yeni düzenlemeye tabip odalarından ve hekimlerden tepki geldi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’na kararın geri alınması talebiyle bir yazı gönderirken, İstanbul Tabip Odası da ek ödeme uygulamasının keyfiyetten arındırılmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 11 Eylül 2003 günü bir genelge yayınlayarak, SSK bünyesindeki hekim ve sağlık çalışanlarının ek ödeme usul, esas ve oranlarında değişiklikler yaptı. 11 Eylül günü yayınlanmasına karşın, 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerliliği istenmesi dikkat çeken genelge ile sağlık çalışanlarının gelirlerinde önemli düşüşler oldu.

10.jpg (147613 bytes)Genelge üzerine Başesgioğlu’na bir yazı gönderen Füsun Sayek, “Hekimlerin ücretleri konusunda ciddi sıkıntıları varken ve maaş artışı talep ederlerken, yasal ve etik olmayan böyle bir uygulamanın gerekçesi anlaşılamamıştır” görüşüne yer verdiği yazıda, yanlış kararın “acilen” geri alınmasını istedi.

İstanbul Tabip Odası da, 18 Eylül 2003 tarihinde konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. AKP Hükümeti’nin “Acil Eylem Planı”nın hekimler için ilk ürünlerini vermeye başladığına işaret edilen açıklamada, döner sermaye, ek ödeme gibi uygulamaların esas olarak temel ücreti çok düşük olan hekimlerin tepkilerini “absorbe etme” işlevini gördüğüne dikkat çekilirken, “Her an bir genelge ile artırılıp azaltılabilen, hatta tamamen ortadan kaldırılması yine bir faks emrine bağlı olan “ek ödeme”nin emekliliğe hiçbir katkısının olmadığı bilinmekte, ancak bu konularda bir tepki verilememektedir. Ek ödeme uygulamasının bu keyfiyetten arındırılması ve adil bir oranlamayla güvence altına alınması gereklidir” denildi.

Açıklamada, son genelgeyle ek ödeme gelirleri kısmen artmış olanların bu konuda gerçekleri görerek hareket etmeleri istendi ve bu tür uygulamaların sırasıyla tüm hekim gruplarını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu. Konunun sadece muayenehanesi olan (çok kazanan!) hekimlere daha düşük ek ödeme verilmesi biçiminde algılanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, bütün hekimlerden buradaki mantığın hekimlerin emeklerinin karşılığı olan insanca yaşanabilir bir ücreti alması yerine, sürekli daha fazla, angarya çalışarak asgari yaşam standartlarına düşürülmesi olduğunu anlamaları istendi. Açıklamada, bir süre sonra nöbet ücretlerinin tamamen kaldırılmasının ya da işgüvencesiz her türlü özlük hakkından yoksun, “sözleşmeli personel” statüsünün yerleştirilmesinin söz konusu olacağına dikkat çekilerek, şunlara yer verildi:

“Part-time çalışmaya ayrılmak başından itibaren hekimlerin tercih ettiği bir çalışma biçimi değildir. Yıllardır yoksulluk sınırında tutulan hekim maaşları karşısında hekimlerin muayenehane açarak, nöbet tutarak ya da işyeri hekimliği yaparak ortalama bir gelir elde etmeleri teşvik edildi. Bu gün yapılmaya çalışılan şey ise bu süreci tersine çevirmek değildir. Hekimleri, verdikleri düşük ücretlerle ikinci, hatta üçüncü işlere mahkum edenler, topluma şirin görünmek adına SSK çalışanlarının ek ödemelerini “part-time” için düşürürken; tam gün çalışmayı özendirmeyi amaçladıklarını iddia edeceklerdir.Tam günü özendirmek için seçilecek yöntem ‘part-time’ çalışanları cezalandırmak olamaz. Özendirmek ‘iyileştirme’ ön koşulunu gerektiren bir eylem olup, hekimlerin tam gün çalışmayı seçecekleri ortamları yaratmayı gerektirmektedir.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön