e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

“Ortak kullanımı” projesinde 3 ay doldu...

Ortak kullanım:

Eziyet mi, hizmet mi?

Sağlık Bakanlığı tesislerinden SSK’lilerin yararlanmasına olanak tanıyan “ortak kullanım” projesi hem sağlık çalışanları hem de hastalar açısından hala pekçok sorun içeriyor.

Altyapı tam olarak hazırlanmadan böyle bir projeye geçilmesi kadar, iki kurumun işleyiş farkından doğan bürokrasi işlemleri ve mevzuattan kimsenin haberdar edilememesi de işleyişte ciddi sorunlar yaratıyor.

4.jpg (3645 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı tesislerinden SSK’lilerin yararlanmasına olanak tanıyan “ortak kullanım” projesi gerek sağlık çalışanları gerekse hastalar açısından içerdiği bütün sorunlarla birlikte uygulamadaki üçüncü ayını doldurdu. Projenin altyapısı tam olarak hazırlanmadan yaşama geçirilmiş olması hastaları mağdur durumda bırakıyor. Bilgi akışını sağlamak üzere oluşturulan SSK irtibat bürolarında görevlendirilen hekimlere ise “sekreterya” işini yürütmek düşüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın SSK ile imzaladığı protokol sonucunda 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yaşama geçen “ortak kullanım” projesinde yurttaşlara bilgi vermek üzere “SSK irtibat büroları” oluşturuldu. Bu bürolarda hekimler görevlendirildi. Mesleki çalışmalarını yapmayan doktorlar, bu bürolarda “fatura kontrolü”, “danışmanlık”, “vizite onayı” gibi işlere bakıyorlar. “Tıp Dünyası”nın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde oluşturulan “SSK İrtibat Büroları”nda hastalar ve hekimlerle görüşerek edindiği görüş ve izlenimler şöyle:

5.jpg (5080 bytes)- İyi niyetli bir girişim ama alt yapısı kesinlikle hazır değil, aceleye getirilmiş. Protokol iki bakanlık arasında, son derece üst düzeyde hazırlanmış. İşleyişe ilişkin ayrıntılar mevcut değil. Bu eksiklik nedeniyle çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bazı işler kulaktan dolma bilgilerle yürütülmeye çalışılıyor.

- İki kurumun -SSK’nin ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin- işleyişindeki mevzuat farkından doğan sorunlar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerine kronik hastalar dışında sevksiz hasta kabulü yapılmıyor. Oysa SSK’de işlemler sadece vizite kağıdıyla yürütülebiliyordu. Bürokrasi nedeniyle hastanın ikinci, üçüncü vizite kağıdına gereksinimi oluyor. Hasta bunu orada öğrendiği için, fotokopi de kabul edilmediği için tekrar tekrar gidip gelmek zorunda kalıyor. İşyerlerinin, Sağlık Bakanlığı hastanesine sevki yapılacak SSK’li çalışanlarına en az 3 vizite kağıdı çıkarmaları gerektiğini duyuran bir düzenleme yapılması öneriliyor.

- Sıra yine oluyor. Her gelen aynı gün muayene olamıyor.

- İrtibat bürolarında görevli hekimler mesleki bir görev yürütmüyorlar. Sekreterya, danışma işini yapıyorlar ve bu işi herhangi birinin de yapabileceğini belirtiyorlar. İrtibat bürolarının sistemin iyi hazırlanmadığının bir göstergesi olduğu; iyi kurulmuş bir sevk sisteminde zaten bu tür bir birime gereksinim olmayacağına işaret ediliyor.

- Aşırı bürokrasi hem hekimleri hem de yurttaşları yoruyor. Kimi zaman yurttaşlar bürokratik işlemlerin uzamasına tepki göstererek, elindeki kağıtları yırtıp gidiyorlar, ilk muhatap olduğu için irtibat bürosundaki hekimlerle tartışıyorlar. Kimi zaman iş hakaretlere varıyor.

- Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aksaklıkları ve yakınmaları dikkate alarak düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeleri gerektiği öneriliyor.

- En büyük sıkıntılardan birini, taşradan gelen yurttaşlar yaşıyor. “SSK’liler Sağlık Bakanlığı hastanelerinden yararlanıyor” diye duyuyorlar ve tedavi olmak için Ankara’ya geliyorlar. Pilot  bölge kapsamındaki illerden olmadığı için hizmetten yararlanamıyorlar ve son derece mağdur durumda kalıyorlar.

- Ankara’da bu uygulamaya dahil edilen hastanelerde poliklinik yükünün arttığı belirtiliyor. Bununla birlikte oluşan “mali yük”ün altından SSK’nin nasıl kalkacağı belirsizliğini koruyor.

- Uygulamanın yaşama geçmesiyle birlikte özel tıp merkezlerinin de harekete geçtiği gözleniyor. Kimi merkezler, irtibat bürolarının önünde broşür ya da el ilanı dağıtarak promosyon yapıyorlar. İrtibat bürolarında ise hastalara hastanenin anlaştığı tıbbi merkezlerin listesi dağıtılıyor; listedekilerden birine gitmesi öneriliyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön