e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

TTB Merkez Konseyi, sağlık ve tıp ortamında yaşananları tıp fakültesi dekanlarıyla değerlendirdi

Dekanlar TTB’de bir arada

TTB Merkez Konseyi ile biraraya gelen tıp fakültelerinin dekanları, son günlerin önemli tartışma konusu YÖK yasa tasarısıyla ilgili olarak TTB’nin de katkı vermesini talep ettiler.

6.jpg (20236 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, sağlık ve tıp ortamında son 6 ayda yaşanan değişimleri ve tıp eğitiminden iş güvencesine kadar hem gündelik yaşamı hem de mesleki uygulamaları etkileyen düzenlemeleri tıp fakültelerinin dekanlarıyla birlikte masaya yatırdı. Tıp fakültelerinin dekanları, son günlerin tartışma konusu olan YÖK yasa tasarısıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nin de katkı vermesini talep ettiler.

TTB Merkez Konseyi, 23 Eylül 2003 Salı günü Türkiye’deki tıp fakültelerinin dekanlarıyla biraraya geldi. Toplantıda, hükümetin “sağlıkta dönüşüm” projesi, TTB’nin “özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı” eylem süreci, YÖK yasa tasarısı, sözleşmeli personel yasası, kamu yönetimi temel yasa tasarısının yanı sıra, eğitim hastanelerindeki eğitici kadro atamaları, genel sağlık sigortası ve sağlık örgütlenmesi gibi başlıklar dekanlarla birlikte değerlendirildi.

Toplantının son derece yararlı olduğu görüşünde birleşen dekanlar, özellikle YÖK yasa tasarısına ilişkin tartışmalarda TTB’nin de katkı vermesini istediler. Toplantının çıktılarından, katılamayan diğer fakültelerin dekanlarının da bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.   

Toplantıya katılan tıp fakülteleri dekanları şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Solak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baykara, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Gültekin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Işık, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Ünal, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Gökalp, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Berkman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Tanyeri, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Seyfikli ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun İkizler.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön