e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

İnsanca yaşayabileceğim maaş artışı, iş güvencesi, nitelikli sağlık hizmeti üretebileceğim iyi donanmış sağlık ortamı ve ücretsiz, eşit ulaşılabilir sağlık hakkı için:

“G(ö)rev”e hazırım!

G(ö)rev yoklaması

Genel bütçeden Sağlık Bakanlığı’na ayrılan payın yüzde 2.4’den en azından yüzde 5’e çıkarılmasını ve sağlıkta olumsuz gidişe neden olan yasal düzenlemelerin durdurulmasını isteyen hekimler, 6-10 Ekim tarihleri arasında “g(ö)rev yoklaması” yapıyorlar.

Uyarı eylemi

Hekimler 2004 bütçesine ait ekonomik büyüklüklerin açıklanmasının beklendiği 15 Ekim sonrasında ise uyarı eylemini yaşama geçirecekler. Uyarı eyleminin ardından da sağlık ortamına denk düşecek biçimde “üretimden gelen güçlerini” kullanacaklar.

2.jpg (54216 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara’da 17 Eylül günü biraraya gelen tabip odası başkanları, sağlık alanında son dönemde yaşama geçirilen ve hem çalışma hem de hizmet koşullarını bozan yasal düzenlemelerin geri çekilmesini ve sağlığa ayrılan bütçenin en az yüzde 5’e çıkarılmasını istediler. Hekimler, seslerini duyurabilmeye ve isteklerinin yaşama geçirilebilmesini sağlamaya hazırlanıyor. 6-10 Ekim tarihlerinde “Görev Yoklaması” yapacak olan hekimler, bütçe ile ilgili büyüklüklerin açıklanmasının beklendiği 10 Ekim sonrasında ise “üretimden gelen güçlerini” kullanacaklar.

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odalarının başkanları 17 Eylül 2003 Çarşamba günü, Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek, bütün hekimlere ve halka “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama” çağrısında bulundu.

Basın açıklamasını tüm hekimler adına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek okudu. Sağlık Bakanı’nın “IMF programı sürdürülmekte, hekimler benden toplu iyileştirme beklemesin” dediği ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemde hekimlerin ayda 700-800 milyon lira maaşla yaşamını sürdürmeye itiraz ettiklerinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

1.jpg (33276 bytes)“Bu çağrı, Sağlık Bakanı’nın ‘Artık hastalar memnun edilecek, müşteri olarak kabul edilecek’ diyerek, hekimleri ‘müşteriye hastalık satan’ meslek grubu haline dönüştürme girişimlerine karşılık, tıp mesleğinin tarih boyunca kazandığı değerleri yok saymak anlamına gelen bu tür girişimlere bir itirazdır. Bu çağrı, Sağlık Bakanı tarafından ‘Sağlığa yatırım için kaynak yok, yeni sağlık yatırımları yapmak mümkün değil’ denerek, halkın sağlık hakkının daha da tahrip edilmesi girişimlerine bir isyandır. Bu çağrı, tüm çabamıza, tüm önerilerimize karşın, ülkemizin sağlıksızlığında tahammül edilemez boyutlara ulaşan tahribatı, yeni yasal düzenlemeler ile sürdürme kararlılığında olan AKP Hükümeti’ne karşı ‘bir şey yapmalı’ kararlılığıdır. Bu çağrı, iyi hekimlik değerleri ışığında mesleğimizin arınma arzusudur.”

Sayek, halkın sağlık hakkı, iyi hekimlik ortamının ve özlük haklarının iyileştirilmesi için, son 20 yıldır uygulanan ve bugün yaşanan sorunların sorumlusu olan politikaların devamı anlamındaki yasal düzenlemelerin durdurulmasını ve genel bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 2.4’ten en az yüzde 5’e çıkarılmasını istediklerini aktardı. Bu isteklerin yaşama geçirilmesi son derece olanaklı istekler olduğunun altını çizen Sayek, “Yeter ki, kamu çalışanları için söyledikleri gibi ‘Size verirsek köylüden, işçiden almak zorunda kalırız’ gibi hedef saptırıcı, toplumsal kesimleri birbirine rakip gösteren akıl dışı yaklaşımlarda bulunulmasın. Yeter ki, 67 milyon insandan toplanan vergiler, binlerle ifade edilebilen çok küçük bir kesime “borç faizleri” adı altında aktarılmasın” diye konuştu.

İsteklerinin yaşama geçirilmesi doğrultusunda, umutlarını çoğaltmak için topluma seslendiklerini söyleyen Füsun Sayek, bu çağrının gerçekleşmesi için “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Programını” da başlattıklarını bildirdi. Sayek, programın başarıya ulaşacağı yönünde inançlarının tam olduğunu kaydetti.

 

"Özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı" eylem programı

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön