e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

Sağlık Bakanlığı Diyarbakır’daki Tropikal Hastalıklar Hastanesi kapatma kararı aldı.

Diyarbakır’dan karara tepki

Sağlık Bakanlığı, şark çıbanı ile birlikte sıtma, şarbon, verem ve hepatit gibi hastalıkların diğer bölgelere oranla çok daha fazla görüldüğü GAP Bölgesi'ndeki Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin başka amaçla kullanılmasına karar verdi. Kararı "yanlış" olarak değerlendiren Diyarbakır Tabip Odası, işlemin durdurulmasını istedi.

Tıp Dünyası - DİYARBAKIR - Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır’daki Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin kapatılarak başka amaçla kullanılmasını kararlaştırdı. Sağlık Bakanlığı’nın kararına karşı çıkan Diyarbakır Tabip Odası, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların son derece yaygın olduğu GAP Bölgesi’ndeki böyle bir merkezin başka amaçlarla kullanılmasının son derece yanlış olacağını açıkladı.

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır’daki Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin başka amaçlarla kullanılmak üzere devlet hastanesine devredilmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nı bu uygulamanın yanlışlığı konusunda uyaran Diyarbakır Tabip Odası, işlemin durdurulmasını istedi.

GAP illerinin hemen tümünde sağlık hizmetlerinin nicel ve nitel yönden yetersiz olduğuna ve pekçok sağlık göstergesinin ülke ortalamasının gerisinde bulunduğuna dikkat çeken Diyarbakır Tabip Odası, bölgede diğer bölgelere oranla daha çok sayıda bebek ve çocuk öldüğünü, aşılama hizmetlerinden daha az yararlanıldığını, yeterli beslenemedikleri için çok sayıda çocuğun boylarının daha kısa kaldığını belirtti. Diyarbakır Tabip Odası, kentsel ve kırsal alt yapının yetersiz oluşu, yeterli içme suyunun olmayışı veya kalitesinin düşük oluşunun özellikle su ve gıda ile bulaşan hastalıkların oranını yükselttiğine, bölgede hiçbir kentte atık su arıtım tesisi bulunmadığına, atık sularla sebze bahçelerinin sulandığına, bazı yerlerde ise atık suların su havzalarına doğrudan akıtıldığına işaret etti.

Bölgenin pekçok yerleşim yerinde canlı hayvan kesimlerinin sağlıksız koşullarda ve denetimsiz olarak yapılması, kırsal kesimde tuvaletlerin sağlıksız ve hayvan gübrelerinin açıkta olması, hayvan dışkısının yatık olarak kullanılması gibi faktörlerin de bulaşıcı hastalık ve vektör üremesine neden oluşturduğu Diyarbakır Tabip Odası’nın aktardığı bilgiler arasında yer aldı. Sağlıklı konut ve altyapıya yönelik yatırım gereksinimlerinin bunlara bağlı çevre ve sağlık sorunlarını artırdığını, bu gibi nedenlerle çok çeşitli ve yaygın bulaşıcı hastalıklar görüldüğüne dikkat çeken Diyarbakır Tabip Odası, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların ülke genelinin çok üzerinde olduğunu da vurguladı.

Diyarbakır Tabip Odası’nca Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

- GAP’ın özellikle sulama tesislerinin tamamlanmasıyla bölgede yaşanacak değişiklikler sağlık sektörünü de etkileyecek; gelişen tarım ve sanayinin, yaygın sulama ve göletlerin tesisi sonucu paraziter ve tropikal hastalıklar boyutunda değişiklikler olacaktır. Ayrıca bölgede oluşacak sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeler sağlık hizmetlerinin arz ve talebini de etkileyecektir.

- Bu çerçevede tropikal ve bulaşıcı hastalıklar çalışmalarının bölgesel olarak planlanması, değerlendirilmesi ve eşgüdüm sağlanması açısından bulaşıcı hastalıklara yönelik özel projeler hazırlanmalıdır.

- Bu sorunların çözümüne katkı sağlaması nedeniyle dış kredi desteği ile GAP bünyesinde 1999 yılında Diyarbakır’da “Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi” açılmıştır. O tarihten beri gerekli kadrolar atanmamış, faal hale getirilmemiştir. İhtiyacın olduğu ve giderek ihtiyacın artacağı bilinmesine rağmen, bu amaca göre yapılan ve donatılan merkezin başka amaçla kullanılmasına karar verilmiştir.

- Son yıllarda sık rastlanan ve artan şark çıbanı ile birlikte sıtma, şarbon, verem, su ve besinlerle bulaşan bulaşıcı hastalıklar ile hepatitler artmaktadır. Henüz yeterli veri olmamasına rağmen şistomiyazisin sulama ile birlikte artma riskinin yüksek olduğu konunun uzmanlarınca pekçok kez dile getirilmiştir.

- Tropikal ve bulaşıcı hastalıklar çalışmalarının bölgesel olarak planlanması, değerlendirilmesi ve eşgüdüm sağlaması açısından Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin daha faal hale getirilmesi, diğer merkezlerle, üniversitelerle işbirliği yapılarak gerekli araştırma, uygulama ve eğitim hizmetleri başlatılması bölgedeki sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

- Halk sağlığı bilimi ışığında bu merkez hem verilen sağlık hizmetlerine teknik destek sağlayacak hem de akademik çalışmalarda uygun bir alt yapı oluşturacaktır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön