e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

Sağlıklı yaşlanma sempozyumu

Tıp Dünyası - ANKARA - Geriatri Derneği'nce düzenlenen "Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu" 1 Ekim 2003 günü, Ankara'da Sheraton Otel'de gerçekleştiriliyor. 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen sempozyum iki bilimsel oturumdan oluşuyor. Oturumlardan ilkinde yaşlanan kadın, yaşlanan erkek ve yaşlanan toplum, ikincisinde de, yaşlılıkta kalp ve damar sağlığı, sağlıklı beslenme, kemik sağlığı, zihin sağlığı konuları anlatılıyor. 

 

Çocuklarda grip aşısına dikkat...

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, 6 aydan küçük çocuklara grip aşısı yaptırılmaması gerektiğini açıkladı.

TTB, sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte talebinde artış görülen grip aşılarıyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl sonbahar aylarında bir önceki seneye özel grip virüsünün öldürülmesiyle hazırlanan grip aşısının, kronik kalp ve akciğer hastalıkları (astım, kistik fibrozis, vs), diabetes mellitus (şeker hastalığı), kronik böbrek yetmezliği, orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, bağışıklık sisteminin baskılandığı haller (AIDS, kortikosteroid gibi ilaç alımı) ve uzun süreli aspirin tedavisi alması gereken hastalar gibi grip olduğunda hayati tehlike yaratabilecek hastalığı olan ve 6 aylıktan büyük çocuklara yapılması önerildi. Grip aşısının bu tür hastalığı olan hastaların yakınlarına ve sağlık personeline de yapılması önerilirken,  tavuk ve yumurta allerjisi olanlara, daha önce yapılan grip aşısına karşı allerji geliştirenlere ve daha önce yapılmış grip aşısından 6 hafta sonra “Guillain-Barré syndrome” (aşı sonrası ortaya çıkabilen geçici felç durumu) gelişen kişilere doktor tavsiyesi olmadan uygulanmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Aşının ilk defa uygulamada, sonbahar aylarında, 6 ay-3 yaş arası çocuklara 1 ay arayla 2 kez 0,25 mL (yarım doz), 3-8 yaş arası çocuklara 1 ay arayla 2 kez 0,5 ml (tam doz), 9 yaşın üzerindeki çocuklarda 1 defa tam doz üst kol dış kısım kas içine uygulanması gerektiği, daha sonraki yıllarda yaş grubuna göre yukarıda belirtilen dozlarda sonbahar aylarında bir kez tekrarlanabileceği, rutinde yapılan diğer çocukluk çağı aşılarıyla aynı anda farklı bir enjektörle, değişik bir yere yapılabileceği belirtildi.

 

TTB Halk Sağlığı Kolu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA-TTB Halk Sağlığı Kolu, 6 Eylül 2003 tarihinde "Sağlık Reformları" konusunda bir grup çalışması gerçekleştirdi. Dr. Ata Soyer ve Dr. Şafak Taner Gürsoy'un kolaylaştırıcı olduğu etkinliğe Halk Sağlığı Kolu ve İşçi Sağlığı Kolu üyelerinden oluşan 17 kişi katıldı. AKP Hükümeti'nin uygulamaya hazırlandığı "Sağlık Reformları"ve "Genel Sağlık Sigorta(GSS)" konusundaki senaryolar üzerinden yapılan çalışma sonunda Dr. Ata Soyer bir sunum yaparak Türkiye'de sağlık reformlarının tarihçesinden bahsetti.

Tabip odaları bölge toplantıları sürüyor

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin eylemlilik süreci kapsamında, tabip odaları da bölge toplantılarını sürdürüyor. 20 Eylül 2003 Cumartesi günü Erzurum’da Doğu Anadolu Bölgesi Tabip Odaları, 21 Eylül 2003 Pazar günü Aksaray’da İç Anadolu Bölgesi Tabip Odaları, 28 Eylül 2003 Pazar günü de Diyarbakır’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tabip Odaları toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda Türkiye sağlık ve tıp ortamındaki gelişmeler değerlendirildi ve eylemlilik sürecinde yapılması gerekenler konuşuldu. Eylem programına katkının en üst düzeyde sağlanması için çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

 

Hollanda’da “terminal sedasyon ötanaziden farklı” kararı

BMJ 2003; 327:465 - Hollanda Sağlık ve Adalet Bakanları, Kamu Başsavcısı Joan de Wijkerslooth’un “terminal sedasyon”un ötanaziyle aynı yasal denetim kapsamına sokulması çağrısını reddettiler. Hollandalı doktorlar, ölmekte olan bir hastaya uygulanan ve sürekli koma durumuna neden olabilen ağrı tedavisi anlamındaki terminal sedasyon ile ötanazi arasındaki ayrımın belirginleşmesinden hoşnutlar. Sağlık Bakanı C. Ross’a göre, terminal sedasyon ile yapay beslenme ve sıvı verilmesinin durdurulması “normal tıbbi tedavi” kapsamına giriyor ve bu nedenle ötanaziden farklı: “Tedaviye başlamama ya da durdurma gibi normal tıbbi tedavi cezalandırılamaz”. Doktorlar avukat Wijkerslooth’un önerisine kızgınlıkla tepki verdiler. Kraliyet Hollanda Tabipler Birliği mesleksel kılavuzlarla belirlenen normal bir tıbbi tedaviye yasal müdahalenin olumsuz etkilerinden çekindiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Ross terminal sedasyonun, ölmekte olan bir hastanın bilincini  zayıflatan ve böylece çevresi ve ağrısının farkında olmamasını sağlayan ilaçlar vermek olduğunu söyleyerek ayrımı belirginleştirdi. Buna karşılık ötanazi ise, hastanın istedği üzerine kısa sürede ölümüne neden olacak ilaçlar vermek anlamına geliyor. Böyle bir durumda doktorlar tıbbi bakım için geçerli yasal ölçütlere bağlı kalmak ve eylemlerini  bu tür olguları değerlendiren bölgesel kurullara rapor etmek zorundalar. Mayıs ayında yayımlanan ve Hollanda’daki yaşamın son dönemiyle ilgili kararları araştıran son büyük çaplı çalışma, tüm ölümlerin yüzde 4-10’unun (6.000-14.000 hasta) terminal sedasyon sonucunda oluştuğunu hesaplıyor. Kamu Başsavcısı de Wijkerslooth terminal sedasyonun ötanaziyle aynı etkiyi yaratabileceğini ve bu nedenle tıbbi hizmetlerin dışarıdan denetlenmesi gerektiğini ileri sürüyor. Kraliyet Hollanda Tabipler Birliği avukatı J. Legemaate ise yüksek sayıdaki bu olguların ötanazi gibi denetlenmesini, tıp mesleği için oldukça ürkütücü bir görüş olacağını söylüyor.

 

İstanbul'da B tipi sertifika kursu

Tıp Dünyası - ANKARA - İşyeri Hekimliği B tipi sertifika kursu, 27-28 Eylül 2003 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Kursta, "Çalışma Sağlığı ve Güvenliği, TTB'nin Rol ve Sorumlulukları", "İşyeri Sağlık Hizmetleri ve İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları", "İşyeri Hekimlerini Özlük Hakları", "İşyeri Sağlık Kayıt ve İstatistikleri", "Risk Değerlendirmesi", "Yerel Sorunlar Grup Çalışması" başlıklı oturumlar yer aldı.

 

Toplum Hekim Yayın Kurulu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu

13 Eylül 2003 günü toplandı. İbrahim Balım, Onur Hamzaoğlu, Tufan Kaan, Ata Soyer, Gamze Uğurluer, Yavuz Üçkuyu, Eftal Yıldırım, Bülent Yılmaz’ın katıldığı toplantıda,

hükümetin son dönemde peşpeşe çıkardığı saldırı yasaları karşısında TTB’nin neler yaptığı ve neler yapması gerektiği tartışıldı. “Kapitalizm ve Sağlık” başlıklı son sayının değerlendirilmesinin ardından yeni sayının hazırlıklarına geçildi. 2003 programının görüşülmesinin ardından toplantı sonlandırıldı. Bir sonraki Yayın Kurulu toplantısının 15 Kasım 2003 Cumartesi günü yapılacak.

 

Hasta Yakınları Hakları Derneği'nden TTB'ye ziyaret

Tıp Dünyası - ANKARA- Hasta Yakınları Hakları Derneği Başkanı Leyla Ezgi, 19 Eylül 2003 günü Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ederek, TTB Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı ile görüştü. Görüşmede, TTB'nin eylemlilik sürecini paylaşan Odabaşı, HAYAD'ı Sağlık Platformu'na davet etti. Ezgi de, halkın ücretsiz, erişilebilir, sağlık hakkı için birlikte çalışmanın gerektiğini vurguladı.

 

TTB: Y.O.’nun eğitim hakkı korunmalı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, AIDS taşıyıcısı 7 yaşındaki Y.O.’nun eğitim hakkının elinden alınamayacağını açıkladı.

TTB Merkez Konseyi son günlerde kamuoyunun gündeminde olan AIDS taşıyıcısı 7 yaşındaki Y.O’nun durumuyla ilgili olarak 29 Eylül 2003 günü yazılı bir basın açıklaması yaptı. TTB adına Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)   Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal ve Genel Koordinatörü Dr. Aygen Tümer ve tarafından hazırlanan yazılı açıklamada, tıptaki gelişmelerin bugün AIDS’i ölümcül bir hastalık olmaktan çıkardığı, erken tanı ve düzenli tedavi ile virüs sayısının kontrol altında tutulabildiği, yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin uzadığı vurgulandı. Y.O.’nun içinde bulunduğu durumun ailelerin ve toplumun bu konuda yeterince bilgilendirilememesinden, eğitilememesinden kaynaklandığının belirtildiği açıklamada, sınıf ortamında AIDS bulaşmasının olanaklı olmadığı bildirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön