e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

Toplum Hekim’in yeni sayısı çıktı

23.jpg (57076 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı. Yeni sayı, “Reform Çalışmaları”, “Sağlık Emekçileri”, “Halk Sağlığında Yayıncılık” dosya başlıklarından oluştu.

“Reform” çalışmalarının çeşitli yönleriyle irdelendiği sayıda, Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu’nun “Türkiye’de Patronların Sağlık Sektörü Hayali Gerçekleş(ebil)ecek mi?” değerlendirmesi, Gazanfer Aksakoğlu, Bülent Kılıç ve Reyhan Uçku’nun “Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir”, Yavuz Üçkuyu’nun “Ücretler Konusunu Nasıl Tartışmalı”, Kayıhan Pala’nın “Yeni İş Yasası Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?”, Çiğdem Çağlayan’ın “Dünya Bankası Cephesinde Değişen Birşey Yok”,   yazıları ve Mediha Kara ile İlker Belek’in “Düşük Gelirli Ülkeler Medikal Yoksulluk Tuzağından Kaçabilir mi?” başlıklı çevirisi yer aldı.

“Sağlık Emekçileri” dosyasında “Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu”, “İzmir İlindeki Acil Servis Hekimlerinin Tükenme Düzeyleri”, “Hemşirelerin Çalışma Ortamlarında Stres Oluşuran Faktörlerin İrdelenmesi” konuları incelendi.

Yeni sayıda ayrıca “Gemlik’te Cepten Sağlık Harcamaları” ile “Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Seçilen Yerleşim Birimlerinde Sıtma Aktif Sürveyansı ve Tanı Tedavi Sorunları” başlıklı araştırmalar da yer aldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön