e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2003  Sayı: 111

 

Kocaeli Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” toplantıları

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası (KTO), AKP Hükümeti tarafından yürütülen Sağlıkta Döşüm Programı ile ilgili bir dizi toplantı düzenliyor. Toplantılardan ilki, Kocaeli’de yer alan sendika ve meslek örgütleri ile birlikte 30 Eylül 2003 Salı günü saat 18.00’de Kocaeli Tabip Odası hizmet binasında gerçekleşti. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB yapısı üzerinden kurgulanan toplantı çağrısı bu yapılara bağlı sendika ve odaların yanı sıra Kocaeli Barosu, Kocaeli Diş Hekimleri Odası, Kocaeli Eczacı Odası, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası’nın yanı sıra Sendikalar Birliği’ne sendikalara iletildi. Toplantıda TTB yayınlarından yararlanılarak hazırlanan  bir doküman katılımcılarla paylaşılarak bir sunum gerçekleştirildi. Doküman ve sunumda öne çıkarılan başlıklar, “Son Yirmi Yılda Sağlık Alanında Yaşananlar”, “Sağlığa Ayrılan Bütçenin Son Yirmi Yıldaki Değişimi”, “Sağlıkta Yeni Bir Dönem Olarak AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı”, “Son Düzenlemelere Yaklaşım (Genel Sağlık Sigortası)”, “Birinci Basmak Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimliği Modeli, “Hastanelerin Özerkleştirilmesi”, “Sağlık Bakanlığı İle Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına Dair Protokol”, “‘Çakılı Kadro’ Yasası ve Getirdikleri”, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, “Kapitalizm ve Türkiye’de sağlıkta yeni gelişmeler” oldu. Toplantıda ayrıca AKP’nin sağlık, eğitim, çalışma yaşamı gibi yaşamın tüm alanlarına saldırı niteliği taşıyan düzenlemeleri katılımcılar tarafından bir bütün olarak değerlendirilerek tartışıldı. Toplantıya katılan KTO Yönetim Kurulu, Büyük Kongre Delegeleri, Komisyon üyeleri de görüşlerini dile getirdiler. Toplantıların özellikle birim toplantıları şeklinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına, köşe yazarları, gazeteciler   ve halka yönelik olarak sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön