e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105

 

 

Depremin zararını "günibirlik kampanyalar" değil, planlı ve uzun vadeyi hedef alan çalışmalar azaltacak
Hastaneler ayakta!
TTB Ekibi Bingöl'deydi...

1-1.jpg (5009 bytes)Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, sağlık amaçlı kullanılan 6 bin 600 binadan 237’sinin “esaslı onarım” görmesi ya da yıkılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’na göre, İstanbul’da 25, İzmir’de de 17 hastane binası bakım bekliyor. Sağlık Bakanlığı, bu binaların onarımı için kaynak bulunmadığını bildirirken, Maliye Bakanlığı’ndan ödenek istiyor.


53. Büyük Kongre'ye Dünya Tabipler Birliği Başkanı katılıyor
TTB GYK toplandı

4-1.jpg (2653 bytes)TTB GYK, 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak 53. Büyük Kongre’nin hazırlıklarını görüştü. Pilot il olarak seçilen Bolu’da başlatılan “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasını değerlendiren GYK, “performansa dayalı döner sermaye sisteminin çalışma barışını bozduğu” görüşünde birleşti.


SSUK, sigaraya uygulanan verginin artırılmasını istedi

5-1.jpg (4012 bytes)“Çokuluslu firmaların oyununa gelmeyin” TEKEL’in özelleştirilmesine karşı çıkan SSUK, maliye Bakanlığını TEKEL’e talip yabancı firmaların “vergileri sabitleyin” yönünündeki baskısına karşı uyardı.


"Suçu yaratan toplumsal koşullar düzeltilmeli"

Neşter operasyonu adı altında anılan yolsuzlukların hekim kamuoyu tarafından büyük üzüntü ve öfke ile karşılandığını bildiren ATO, yolsuzluk yaptığı iddia edilen hekimler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Wolfowitz'in açıklamalarına tepki gösteren İTO, ABD Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı
"Ulusal hareket"

6-1.jpg (6176 bytes)Türkiye’de hiçbir yetkili makamın Wolfowitz’in sözlerine şu ana kadar gereken yanıtı veremediğini belirten Gürsoy, İTO olarak derin bir üzüntü ve infial içinde olduklarını söyledi.


TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, insanları depremin yarattığı zararlardan koruyacak siyasi iradenin bulunmadığını söyledi
"Türkiye deprem gerçeğini kavrayamadı"

Kaya Güvenç, imar, projelendirme ve yapım aşamasından oluşan yapılaşma sürecinin mutlaka ciddi bir kamusal denetimden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak yapılaşmanın önlenemediğini belirten Güvenç, mevcut binaların depreme dayanıklılık açısından incelenmesine biran önce başlanmasının zorunluluğuna değinirken, önceliğin de hastanelere ve okullara verilmesi gerektiğini söyledi.


Gündem
Anestezisiz "Neşter Operasyonu"
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)

Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşını indiren yasanın yürütmesini durdurdu
61 yaşa Anayasa Mahkemesi engeli

İstanbul Tabip Odası, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi nedeniyle, kararın yayın tarihinden önce emekli edilen hekimlerin, hak kaybına uğramamaları için 60 günlük süreyi geçirmeden dava açmaları gerektiğini açıkladı.


Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen Düşünce Mutfağı toplantıları sürüyor....
Düşünce Mutfağı: Saldırı Yasaları
Prof. Dr. Erhan Nalçacı - Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu tarafından 8 Mayıs Perşembe günü yeni bir Düşünce Mutfağı toplantısı Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. Düşünce Mutfağı’nın konusu “Saldırı Yasaları”ydı. Halk Sağlığı ve Sağlık Politikaları Komisyonu’ndan Dr. Bülent Cengiz tarafından yönetilen toplantıya konuşmacı olarak Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Öğr.Gör.Burçak Özoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Bölümünden Doç.Dr. Aziz Konukman ve siyasetçi-yazar Haluk Yurtsever katıldılar.

Pratisyen Hekimlik Derneği'nin şube genel kurulları yapıldı
Merkez genel kurulu 31 Mayıs'ta

MYK Yöneticileri İstanbul'da sağlık muhabirleriyle buluştu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve Merkez Konseyi Üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu, İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) her ayın son çarşamba günü gerçekleştirdiği “Basın Buluşmaları”nın, 30 Nisan 2003 tarihli toplantısına katıldılar. Toplantıda, ara genel kurulunu tamamlayan İstanbul Tabip Odası’nın son bir yıllık faaliyetleri ve Nisan ayı içindeki çalışmalarının yanı sıra, TTB’nin çalışmaları anlatıldı, “2000’li Yıllarda Türkiye’de Sağlık Öncelikleri” konulu bir sunum yapıldı.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Büyümeyecek Çocuklara Ağıt ya da "Elif'in Kısacık Öyküsü"
Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

TTB'ye Onur Ödülü yeniden
12-1.jpg (5094 bytes)ÇGD’nin “Yılın Gazetecileri 2002” ödülleri sahiplerini buldu.ÇGD’nin ödül töreni 7 Mayıs 2003 günü gerçekleştirdi. TTB “her koşulda savaşa karşı barışı savunduğu için”, TMMOB, DİSK ve KESK ile birlikte Onur Ödülü’ne değer görüldü. TTB geçen yıl da, “açlık grevleri sürecinde meslek ilkelerine titizlik ve kararlılıkla sahip çıktığı için” ÇGD Onur Ödülü’nü almıştı.

ATO'dan "İlaç Politikaları ve Geri Ödeme Sistemleri" toplantısı...
İlaç politikaları tartışıldı
13-1.jpg (5139 bytes)Ankara Tabip Odası ve Çağdaş Eczacılar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, “En ucuz eşdeğer ilaç?” “Eşdeğer ilaç, ortalama fiyat”, “Geri ödeme sınırlamaları” konuları tartışıldı.

GP Araştırma Projesi Yönergesi için başvurular 15 Haziran'da sona erecek

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği A tipi sertifika kursu Konya'da yapıldı
İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği A tipi sertifika kursu 26 Nisan - 4 Mayıs 2003 tarihlerinde Konya’da yapıldı. 124’ü Konya içi, 79’u da Konya dışından toplam 203 hekim katıldı. 

Dışarıdan Göz...
"Doktor" denilince aklınıza kim gelir?
Celal Başlangıç

"Antalya!da Hekimler" kitabı çıktı
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

TTB MK Sağlık Bakanı ile görüştü

TTB MYK toplandı

PHK toplandı

Çocuk hastalıkları için terimler sözlüğü

Prof. Dr. Ahmet Karaman yaşamını yitirdi

Hukuk ve işyeri hekimliği sempozyumu

Irak'ta uranyumlu silah kullanıldı iddiası 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön