e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105

 

53. Büyük Kongre’ye Dünya Tabipler Birliği Başkanı katılıyor

TTB GYK toplandı

TTB GYK, 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak 53. Büyük Kongre’nin hazırlıklarını görüştü. Pilot il olarak seçilen Bolu’da başlatılan “performansa dayalı döner sermaye” uygulamasını değerlendiren GYK, “performansa dayalı döner sermaye sisteminin çalışma barışını bozduğu” görüşünde birleşti.

4.jpg (23367 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da toplandı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak TTB 53. Büyük Kongresi’nin hazırlıklarının ele alındığı toplantıda, sağlık alanında gündemde olan konular görüşüldü. Bolu’daki pilot uygulama olarak başlatılan “performansa dayalı döner sermaye” sistemini değerlendiren GYK, “performansa dayalı döner sermaye sisteminin çalışma barışını bozduğu” görüşünde birleşti.

TTB 53. Büyük Kongresi ve Asgari Ücret Uygulamaları gündemiyle toplanan GYK’nin Oturum Başkanlığını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mustafa Vatansever yaptı. Toplantıya, Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Batman-Siirt, Bursa, Bolu-Düzce, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak, Van tabip odaları katıldı.

Toplantıda, 22 Şubat 2003 tarihinde yapılan önceki GYK’den bu yana TTB’nin yürüttüğü çalışmalar anlatıldı. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı İnsan Hakları Danışma Kurulu toplantılarından, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Ulusal Sağlık Hesapları Değerlendirme toplantılarına; Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu Genel Kurulu’ndan, farklı başlıklarda tıp öğrencileri panellerine; SSK’de sözleşmeli çalışan personellerle ilgili görüşmelerden, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi toplantısına; İşçi Sağlığı Kolu Gürültü Eğitiminden, 61 yaş zorunlu emeklilik yasasına; Reklam Kurulu’ndan, Türkiye’nin Aşı Üretmesi gerekliliği ile ilgili faaliyetler bütünlüğüne; Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’nun yürüttüğü eğitim faaliyetlerinden, Bingöl Depremi’nde Diyarbakır’dan oluşturulan TTB Hızlı Değerlendirme Ekibi’nin bölgeye saatler içinde ulaşmasına; Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün Bölge Eğitim Koordinatörleri  toplantısından, 15-19 Mart 2003 tarihlerinde Kopenhag’da yapılan “Daha İyi Sağlık Hizmeti İçin Tıp Eğitimi Küresel Standartları” toplantısına; TTB’nin verdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü’nden, TTB’ye Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “savaşa karşı barışı savunduğu” için verilen Onur Ödülü’ne tüm etkinlikler GYK’ye sunuldu.

Toplantının sabah oturumunda, 21-22 Haziran’da yapılacak 53. Büyük Kongre gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. AKP Hükümeti’nin 6 ayında sağlık politikaları masaya yatırılırken, hiçbir olumlu adımın gözlenmediği değişik tabip odaları temsilcilerince dile getirildi. Büyük Kongre’de bütünlüklü bir değerlendirme ile aktif bir sürecin programlanması gerektiği vurgulandı.

Antalya Tabip Odası adına söz alan yönetim kurulu üyesinin Antalya Devlet Hastanesi’nde 8 aydır döner sermaye ödemesinin yapılmadığını, Bolu Tabip Odası Başkanının da 1 Nisan 2003’den itibaren bölgelerinde pilot olarak yürürlüğe giren “performansa dayalı” döner sermaye uygulamasının tam bir karmaşaya yol açtığını aktardılar. Pilot uygulama ile gündeme gelen döner sermaye sisteminin çalışma barışını bozduğu saptaması yapıldı. İlk gündemin sonucu olarak 53. Büyük Kongre’ye etkin katılımla sonbaharda yürürlüğe konulacak bir tutumun netleştirilmesi için hazırlık yapılması kararlaştırıldı.

Öğleden sonraki oturumda Temmuz-Aralık 2003 Katsayıları başlığı altında 13 Nisan 2003 tarihinde çıkan Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklikler ile 1 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilen Özel Sağlık Kuruluşları’ndan Devlet Memurlarının da Yararlanabilmesine Olanak Sunacak Sağlık-Maliye Bakanlıkları arasındaki protokol değerlendirildi.  Söz konusu değişikliklerin hedefleri ve olası sonuçları ile ilgili hazırlık yapılması, gerekirse hukuki süreçlerin başlatılması benimsendi. Katsayı artışı konusunda ise ağırlıklı olarak katsayı artışı yapılmaması, sadece muayene biriminde bir düzenlemenin yapılabileceği dile getirildi. Haziran’ın ikinci yarısında Temmuz-Aralık 2003 için geçerli olacak uygulamanın açıklanması yerinde bulundu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön