e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105

 

TTB MK Sağlık Bakanı ile görüştü

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi (MK) üyeleri, 8 Mayıs 2003 Perşembe günü, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Sağlık Bakanlığı’ndaki makamında görüşme yaptılar. TTB’nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye sağlık ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve Akdağ’a TTB’nin “6023 Sayılı TTB Yasası” ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar aktarıldı. Bakan Akdağ da, “Sağlıkta Değişim Projesi”ne ilişkin olarak TTB MK üyelerine bilgi verdi ve ortak çalışma talebinde bulundu. TTB MK üyeleri, TTB’nin 21-22 Haziran’da yapılacak 53. Büyük Kongresi’ne Bakan Akdağ’ı davet ettiler.

 

TTB MYK toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 9 Mayıs 2003 günü toplandı. Oda ara genel kurulları doğrultusunda bir yıllık faaliyet değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda,  TTB 53. Büyük Kongresi, özlük hakları çalışmaları ile savaş ve sonrası görüşüldü. TTB MYK toplantının önemli bir bölümünü “Neşter Operasyonu” ile ilgili tartışmalara ayırdı.

 

PHK toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu (PHK) Yürütme Kurulu, 9 Mayıs 2003 Cumartesi günü, TTB Merkez Konseyi binasında toplandı. PHK Başkanı Dr. Muharrem Baytemur, Dr. Ümit Kağan Arpacı, Dr. Fatih Şua Tapar ve Dr.İsfendiyar Eyyüboğlu’nun yanı sıra Dr. Ekrem Kutbay’ın katılımıyla toplanan PHK Yürütme Kurulu, TTB Büyük Kongresi, zorunlu hizmet, reçete kısıtlamaları, kol toplantısının kurgulanması konularını görüştü.

Yürütmenin ardından, 10 Mayıs günü de kol toplantısı gerçekleştirildi. Komisyonların ve kol yürütme kurulunun çalışmalarının sunumunun ardından, savaş örgütlenmesi ve geçici görevlendirmelerin görüşüldüğü toplantıda, SSK ve Emekli Sandığı ilaç kısıtlamaları, mesleki kararlar oturumu, çok merkezli araştırma projesi, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, okul sağlığı ve okul hekimliği konuları ile, TTB Büyük Kongresi ve eğitim becerileri modülünün anket değerlendirmesi ele alındı.

 

Çocuk hastalıkları için terimler sözlüğü

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sözlük Komisyonu’nca hazırlanan “Çocuk Hastalıkları İle İlgili Tıp Terimleri İçin Türkçe Karşılık Önerileri” Ankara Tabip Odası (ATO) yayınlarından çıktı. Sözlük komisyonu kitapçığın önsözünde, bilim dilindeki yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklar bulunmasının hem iletişim hem de bilimsel üretim açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Önsözde, “dil düşünce üretimi arasındaki ilişki ve dilin tüm yaşam alanlarını belirleyen önemi göz önüne alınırsa Türkçe Bilim Terimlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliği ortaya çıkar. Bizim çabamız bu yolda atılan küçük ve alçak gönüllü bir adım olarak değerlendirilmelidir” denildi.

 

Prof. Dr. Ahmet Karaman yaşamını yitirdi

Tıp Dünyası - İZMİR - 1940 Konya doğumlu Prof. Dr. Ahmet Karaman, Harran Üniversitesi Dermotoloji Anabilimdalı Başkanlığını sürdürdüğü sırada, 9 Mayıs 2003 tarihinde Urfa’da vefat etti. 1990-1992 dönemde İzmir Tabip Odası başkanlığını yürüten Karaman, iyi bir hekim, iyi bir yönetici, hepsinden önemlisi yaşamını ülkenin aydınlık geleceğinin kurulmasına adamış, yurtsever bir aydındı. Karaman, 13 Mayıs 2003 tarihinde, uzun yıllar görev yaptığı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.

 

Hukuk ve işyeri hekimliği sempozyumu

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) düzenlenen “Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu”, 24 Mayıs 2003 Cumartesi günü Ankara Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çalışma yaşaının giderek daha karmaşık hale geldiği bir dönemde, dünyadaki gelişmelerin de gözden geçirilmesi, görev tanımları ışığında işyeri hekimliğine yaklaşımların tartışılması ve mevzuat ile sınırlı tartışmalarda yaşanan eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyum saat 10.00’da başlayacak. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sarper Süzek’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Güzel ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Başbuğ birer bildiri sunacaklar. Öğleden sonraki oturuma ise, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Erkut ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Haluk Başçıl konuşmacı olarak katılacaklar.

 

Irak’ta uranyumlu silah kullanıldı iddiası

Tıp Dünyası - ANKARA- İngiliz The Guardian Gazetesi, ABD’nin Irak’a saldırısı sürecinde uranyumlu silah kullanıldığını iddia etti. Gazete, 25 Nisan 2003 tarihinde “Körfez’e giden askerlere kanser taraması” başlığıyla ilk sayfadan verdiği haberde, Irak’taki askerlerde kanser riskini gündeme getirdi. Birinci Körfez Savaşı’nda ve Kosova’da ingirgenmiş uranyum içeren silahların kullanıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. The Guardian’ın aktardığına göre tanksavar silahların ana katkı maddesi olan indirgenmiş uranyumun Irak’taki 3 haftalık savaş sürecince 1 ila 2 bin ton arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. İngiliz Savunma Bakanlığı askerlerin “gerekli maskelerini” taktığını ve böbrek yetmezliği ya da akciğer kanseri gibi ölümcül etkisi olan dozlardan korunduğunu söylüyor. Bütün askerlere uygulanacak sağlık taramasının bu savın doğru olup olmadığını ortaya çıkaracağı belirtilen yazıda görüşlerine başvurulan uzmanlar Irak halkı için de gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Bilim adamları Irak’ta süt ve su kaynaklarının indirgenmiş uranyumdan temiz olduğunun saptanması amacıyla uzun süreli bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön