e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105

 

“Antalya’da Hekimler”kitabı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Antalya Tabip Odası adına, Antalya Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Doç. Dr. İlker Belek tarafından hazırlanan “Antalya’da Hekimler/Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme” başlıklı çalışma kitaplaştırıldı. Hekimler açısından bir ilk olma özelliğini taşıyan kitap, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yayınlarından çıktı.

Hekimliğin son yüzyıl içinde değişen karakterinin, birbiri ile bağlantılı ve birbirini etkileyen gelişmelerin incelendiği çalışmada, Antalya’da görev yapan hekimler statü ve sınıf konumu açısından değerlendirildi. Çalışma aynı zamanda, hekimliğin toplumsal statüsü ve sınıfsal konumunun bütününe dair pekçok ipucu da veriyor.

Çalışma hakkında önsözde bilgi veren İlker Belek, Türkiye’de sağlık sisteminin önemli değişiklikler yaşadığını, bunlardan bir kısmının da yapısal kapsam ve etkilere sahip olduğunu belirtti. Özelleştirme, özerkleştirme, piyasalaştırma, sağlık sigortacılığı türü politikaların bu başlık altında anılabileceğine işaret eden Belek, “Maalesef bu değişikliklerin olumlu yönde olduğunu, sağlık hizmetleri sunumunu eşitlikçi ve verimli kıldığını, toplumsal sağlık düzeyini geliştirici etkiler yarattığını söyleyebilmek olanaklı değildir” görüşünü aktardı.

Belek ayrıca, böyle bir ortamda hekimlerin tabip odalarına bakışının yaşanan sorunlar çerçevesinde kimi değişikliklere uğramasının da olası olduğuna dikkat çekerken, bunun da sonuçta tabip odalarının etkinliğini, hekimlerle iletişimini etkileyeceğini vurguladı.

Doç. Dr. İlker Belek, araştırmanın zaman içinde yinelenmesinin sınıfsal kaymanın zamansal boyutunu, sınıfsal ve sosyo-ekonomik koşullardaki değişimin mesleki tatmini ve mesleki sosyal değerleri ne şekilde etkilediğini, bir ölçüde de tabip odası çalışmalarının hekimlerin mesleki sosyal konulardaki değerlerini nasıl değiştirdiğini anlamaya yarayacağını kaydetti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön