e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105

 

SSUK, sigaraya uygulanan verginin artırılmasını istedi

“Çokuluslu firmaların oyununa gelmeyin” TEKEL’in özelleştirilmesine karşı çıkan SSUK, maliye Bakanlığını TEKEL’e talip yabancı firmaların “vergileri sabitleyin” yönünündeki baskısına karşı uyardı.

5.jpg (27953 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başkanlığını yürüttüğü Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK), sigaraya uygulanan vergilerin artırılmasını istedi. Sigara vergilerinin artırılmasının hem tüketimi azaltacağını hem de devlet gelirlerini artıracağını açıklayan SSUK, sigara vergilerini sabitleyeceği yönünde duyumlar bulunan Maliye Bakanlığı’na “Çokuluslu sigara firmalarının oyununa gelmeyin” uyarısında bulundu. TEKEL’in özelleştirilmesine karşı çıkan SSUK, TEKEL’in özelleştirilmesinin sigara kullanımı yönünde olumsuz çıktıları olacağına işaret etti.

SSUK, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Elif Dağlı, AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve Uluslararası Tütün ve Sağlık Ajansı yöneticisi David Simpson’ın da katılımıyla 8 Mayıs 2003 günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi binasında bir basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek’in sunuşundan sonra, Prof. Dr. Dağlı, sigara kullanımına ilişkin bazı tespitler aktardı. Sigara kullanımının Türkiye’de yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne, 2 milyar dolar tedavi masrafına neden olduğuna dikkat çeken Dağlı, yetişmiş insan gücü ve giderek artan mali kaynak kaybını bir an önce durdurabilmek için SSUK’un “vergi artırımı” önerisi getirdiğini söyledi. Dağlı, sigara vergilerinin hükümetlerin en fazla para kazandıkları kaynaklar olduğunu belirtirken, sigara fiyatlarının yüzde 10 oranında artırılmasının, tüketimi yüzde 5 oranında düşürdüğünün ekonomistler tarafından ispatlandığını ve Dünya Bankası raporunda da yer aldığını bildirdi. Hükümetlerin sigara fiyatlarını artırarak hem para kazandıklarını hem de halklarını sigaranın zararlı etkilerinden koruduklarını kaydeden Dağlı, “Türkiye’de yapılan benzer bir çalışma, vergilerin yüzde 100 artırılmasının hükümet gelirlerini yüzde 44 oranında artıracağını göstermektedir. Aynı vergi artışı sigara tüketimini yüzde 40 oranında azaltmaktadır” dedi.

Dağlı, TEKEL’in olası müşterilerinin sigara vergilerinin artırılmasına karşı çıktıkları ve Maliye Bakanlığı’na TEKEL satış sözleşmesine sigara vergilerinin sabitlenmesi maddesini ekletme konusunda baskı yaptıkları yönünde duyumlar aldıklarını vurgularken, “Maliye Bakanlığı’nı sigara vergilerini artırarak halkı korumaya ve sıcak para için uzun süreli gelirden vazgeçmemeye ve çokuluslu sigara firmalarının oyunlarına gelmemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin de, fiyat artışının gelir kaybına yol açmadığının araştırmalarla tespit edildiğini belirtirken, “kaçakçılık hortlar” iddialarının da ciddiye alınacak hiçbir yanı bulunmadığını, çünkü büyük sigara şirketlerinin resmi ya da gayrıresmi bütün satışları yönlendirdiğini söyledi. Şirin, bir soru üzerine, Maliye Bakanlığı’nın zam yapma konusunda “dönüş yaptığını” kabul ederken, TEKEL’e alıcı olan sigara firmalarının Maliye Bakanlığı üzerinde “sabit vergi” yönünde baskı kurmaya çalıştıkları iddialarını üstü kapalı biçimde doğrulamış oldu.

David Simpson da, Türkiye’de hala sigara içenlerin sayısının çok yüksek olduğunu ve başlama yaşının da son derece düşük olduğunu kaydetti. Sigara fiyatlarında aşamalı bir artışa gitmenin doğru olacağını belirten Simpson, kaçakçılığı büyük sigara firmalarının kendilerinin desteklediğinin bütün dünyada çok iyi bilindiğini, bu nedenle British-American Tobacco (BAT) ve Philip Morris hakkında yürüyen dava ve soruşturmalar olduğunu aktardı.

Sigara firmalarının reklam yasağını delmek için bulduğu yollardan birinin de Formula 1 olduğunu anlatan Simpson, Türkiye’nin Formula 1’de sigara markalarının yer almasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

SSUK’dan ABD Başkanı’na mektup

40’a yakın kuruluştan oluşan SSUK, Tütün Kontrol Çerçeve Yasası’nın görüşmelerinde çeşitli engeller çıkaran ABD’ye, yasa metnini “sulandırmaması” uyarısını içeren bir mektup gönderdi. ABD Başkancı George W. Bush’a gönderilen mektup şöyle:

“Bu mektup, ABD’lilerin tütün konusunda halk sağlığı yanında yer alması gerektiğini vurgulamaktadır. ABD ve diğer ülkelerdeki halk örgütleri, ABD’nin özellikle son zamanlarda çevre, insan hakları ve diğer önemli ikili anlaşmalarda değişik bir tutum izlediğine, bu anlaşmaların en çerçeve biçimiyle çıkmasına çalıştığına, sonuçlandığında da desteklemediğine inanıyorlar. Örneğin Kyoto Protokolü, Kirli Atıklarla ilgili Basel Konvansiyonu, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Mayın Yasağıyla ilgili Andlaşma bu konuyla ilgili birkaç örnektir. ABD Hükümeti, olağanüstü büyük çevre ve insani boyutu olan konularda kendini dünyadan dışlamıştır. Sizin, ABD olarak, Tütün Kontrol Çerçeve Yasası’nı sorgulayan ve etkisizleştiren yaklaşımınız ABD’nin tek yanlılığının dünyada en çok konuşulduğu bir döneme rastgelmiştir. Biz dünyanın çeşitli yerlerinden, değişik kurumlar:

a) Yöneticilerinize Tütün Kontrol Çerçeve Yasası tartışmalarını yeniden açmaktan vazgeçmelerini önermenizi,

b) Kabul edilmesine çok yakın olunan bu günlerde ABD adına katılanların yasa metnini sulandırmalarını önlemenizi,

c) Mart ayında kabul edilen andlaşma taslağını imzalayan 170 ülkeye katılmanızı bekliyoruz.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön