e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mayıs 2003  Sayı: 105


İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği A tipi sertifika kursu Konya’da yapıldı

16.jpg (35728 bytes)Tıp Dünyası - KONYA - İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği A tipi sertifika kursu 26 Nisan - 4 Mayıs 2003 tarihlerinde Konya’da yapıldı. 124’ü Konya içi, 79’u da Konya dışından toplam 203 hekim katıldı. 

Kurs, 26 Mayıs günü, Konya Karaman Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Nazmi Zengin’in açış konuşmasıyla başladı. İşçi sağlığı ve iş yeri hekimliğinin, sanayi devriminden bu yana tıbbın en önemli konularından biri olageldiğini belirten Zengin, bir ülkenin üreten kesiminin sağlığına katkıda bulunmanın tek kelimeyle “kutsal” bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Zengin, tabip odalarının sürekli uyarılarına rağmen bazı hekimlerin bu alanını kural tanımadan davranabilecekleri bir alan olarak gördüklerine işaret ederken, “Oysa 6023 sayılı TTB kanununun 5. maddesi ikinci görevlendirmelerde Tabip Odalarını yegane yetkili kılmaktadır. Kuşkusuz odalar bu yetkiyi keyfi bir biçimde uygulamıyorlar. Kanunun aynı maddesi iş hacmi, hizmetin iyi yapılması ve hepsinden de ötede işlerin adilce dağıtılması gibi ilkeler getirmektedir. Kimsenin odaları kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getiriyor diye suçlamaya kalkma hakkı yoktur” diye konuştu.

Kursa Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya’dan 20 eğitimci katıldı. Kursiyerlere 4 farklı işyeri gezisi düzenlendi. İşyeri gezilerinde işyeri hekimi ve fabrika müdürlerinden bilgi alındı. 3 Mayıs Cumartesi günü kursiyerlere ve kurs eğitimcilerine kurs yerinde 1 saat süren Sema gösterisi sunuldu.

Moderatörlüğünü Dr. Mehmet Uçar, Dr. Sebahattin Kıral ve Dr. Nurullah Yücel’in yaptığı kurs 9 gün sürdü. Kursa, Ankara, İstanbul, Aksaray, Afyon, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Bursa, Sivas,Gaziantep, Kırşehir, Zonguldak, Bartın ve Trabzon’dan hekimler katıldı.

Basın açıklaması yapıldı

Kursun sadece kursiyerlerin eğitimi ile sınırlı kalmaması ve işçi sağlığı, iş güvenliği ve işyeri hekimliği konusunda kamuoyununun da bilgilendirilebilmesi amacıyla, 24 Nisan 2003 tarihinde de bir basın toplantısı düzenlendi. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyon sekreteri Dr. Mehmet İshak Mazı basın açıklamasında çağdaş anlamda iş sağlığı kavramının, yalnızca iş kazalarıve meslek hastalıkları ile ilgili bir konu olmaktan öte, işle ilişkili bir takım sağlık sorunları ve yaşam biçimi faktörleri ile insan sağlığı arasındaki ilişkileri de değerlendiren ve koruyucu hekimlik yaklaşımlarını ön plana çıkaran bir ilgi alanı haline geldiğini belirtti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön