e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2003  Sayı: 104

 

 

Son dönemde arka arkaya gündeme getirilen yasa tasarıları, tüm toplum gibi hekimleri ve sağlık çalışanlarını da tehdit ediyor
Sağlıkta Nereye?

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde bulunan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, Sağlık Bakanlığı’nın taşradaki örgütlenmesini ortadan kaldırıyor. Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı il özel idarelerine bırakılıyor ve hekimlerin kadro yerine sözleşmeyle çalışmaları gündeme getiriliyor.


Sağlık Platformu, 16 Nisan günü ABD temsilciliklerinin bulubduğu dört kentte protesto eylemleri gerçekleştirdi
"Katledenler tedavi edemzeler"

5-1.jpg (4375 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) oluşturduğu “Sağlık Platformu”, 16 Nisan 2003 günü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki ABD elçiliklerinin önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Sağlık Platformu’nun ortaklaşa hazırladığı “Tüm Dünyaya Açık Mektup” elçiliklerin önünde okunarak, ABD ve İngiltere’nin Irak’ı terketmesi istendi.


Bush ve Blair "dünyanın en tehlikeli varlıkları" ilan edildi
"Ortadoğu'yu terkedin"

6-1.jpg (2807 bytes)İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubesi’nce, ABD Başkanı George Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair’e gönderilen açık mektupta, “Kendinize layık bir zafer kazandınız” denildi.


Merkez Konseyi ve İTO girişimleri sonucunda Silopi ve Çukurca'da görevlendirilen hekim ve sağlık çalışanları geri çekildi
Sağlık çalışanları evine döndü

Sağlık Bakanlığı, 24 Mart’ta herhangi bir bilgi vermeksizin görevlendirdiği 106 hekim ve sağlık personelini, gönderildikleri Silopi ve Çukurca’dan geri çekti. Hiçbir şey yapmadan bekletilen sağlık çalışanları için, tam bir ay boşu boşuna ve tedirginlik içerisinde geçirilmiş oldu.


Hastanelerdeki sözleşmeli personel, kadrolu personele göre yüzde elli düşük maaş alıyor
Bakana "sözleşme" uyarısı

Türkiye çapındaki 9 hastanede, “sözleşmeli” olarak çalıştırılan toplam 3 bin 286 sağlık personeli büyük hak kayıplarına uğruyor. Kadrolu çalışanlara göre çok düşük ücret alan sözleşmeli sağlık çalışanlarının, sözleşmelerinde yer alan pekçok hüküm de yasalara ve ilgili tüm mevzuata aykırılık taşıyor.


Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" tasarısını değerlendirdi: Özelleştirmeci, yerelleştirmeci, yönetişimci!
"Sözleşmeli hekimlik" geliyor

SBF öğretim üyesi Prof. Dr. Güler, Türkiye’nin idari yapısını kökten değiştirecek olan tasarıda, sosyal devleti ortadan kaldırarak kamu yönetimini tamamen sermayeyedevredecek düzenlemelere yer verildiğini belirtti. Güler, tasarının yasalaşması durumunda başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere kamu personelinin çok ciddi hak kayıplarına uğrayacağını söyledi.


Gündem
Neden bazıları rüya görüyor bense kabus?
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)Rüyaların beyni temizleme işlemi olduğunu duymuştuk, kabus ise bu işlemin en zor biçimi olmalı... Geçen hafta Sayın Recep Akdağ’ın “isyanını” dile getiren bir haber okuduk gazetelerde. “Hasta hekimini seçecek rüyasıyla işe başladım. Halen aynı rüyadayım.

Tüberkülozun kontrolünü kaybetmek

8-1.jpg (3176 bytes)Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) yayın organı “World Medical Journal”ın (WMJ) Kasım-Aralık 2002 tarihli sayısının “Yaygın Hastalıklar” bölümü tüberküloza ayrıldı. Makalede, tüberkülozun tüm dünyadaki yayılımı, artışında rol oynayan etkenler ve kontrolü irdelendi.


Hekimler emeklilik döneminde de çalışıyor
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), “betimleme çalışması” niteliğinde yaptırdığı 35 soruluk anket, emekli hekimlerin yüzde 60’ının mesleklerini aktif olarak sürdürdüklerini ortaya koydu.

TTB ve ATO, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yaygın olarak başvurduğu asılsız "rapor" istekleri için girişim başlattı.
Asılsız rapor talebi hekimleri isyan ettirdi
Asılsız rapor talebi hekimleri isyan ettirdi ATO, Ankara’daki hastane yönetimlerine yazı göndererek,asılsız rapor talebiyle karşılaşan hekimlerin mağdur duruma düşmemeleri için başvurmaları gereken mevzuata yer vererek, hekimlerin bu konuda bilgilendirilmesini istedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek de, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e gönderdiği yazıda, konunun düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

2003 bütçesi: 147 katrilyon

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Sekiz saat şarkısı
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

ATO'nun düzenlediği "Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu", Mayıs'ta Ankara'da yapıldı
"Acil sağlık hizmetleri tek merkeze"
12-1.jpg (11399 bytes)Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği “Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” 26-27 Mayıs tarihlerinde İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda acil sağlık hizmetlerinin taşıdığı önem vurgulandı.

28 Nisan itibarıyla SARS nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 332'ye ulaştı
SARS önemini koruyor
13-1.jpg (4675 bytes)Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hastalık bugüne kadar 5050 kişiye bulaştı. Çin, Hong Kong, Singapur ve Kanada SARS’ın en yaygın olarak görüldüğü ülkeler olurken, hastalığın görüldüğü ülke sayısı 28’e ulaştı.

Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi Yönergesi

Hukuk sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu

Dışarıdan Göz...
Kamu Yönetimi Kime Teslim?ı
Işık Kansı

Dr. Teoman'ın çevirdiği raporda, hekimlerin çalışma saatlerinin düşürülmesi yönündeki hazırlık değerlendirildi
"Hekimlerin çalışma saatleri azaltılmalı"
“Çalışanların fiziksel ve akıl sağlığını koruyabilmeleri, özel ve profesyonel hayatlarını dengelemelerine yardımcı olabilmesi, öğrenmelerini artırabilmesi açısından çalışma saatlerinin azaltılması gereklidir. Uzun çalışma saatlerinin trafik kazalarında, hamileliğin komplikasyonlarında, negatif fizyolojik etkilerle ilgili olduğu gösterilmiştir. Uykusuzluk ve yorgunluk aynı zamanda zararlı tıbbi hatalara neden olabilir.”
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

TTB'ye ÇGD Onur Ödülü

Nemalar ödeniyor

"Çocuğun Aile İçinde Fiziksel İstismarı" eğitim toplantısı

"Lezzet içeri doktor dışarı" sloganı değişti

"Performansa dayalı sağlık hizmeti"

ABD'ye tepki

Pratisyen hekim günleri

GİTO toplantısı
 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön