e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2003  Sayı: 104

 

Hukuk sisteminde işyeri hekimliği sempozyumu

14.jpg (68287 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nca düzenlenen “Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu” 24 Mayıs 2003 tarihinde Ankara Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak sempozyumun ilk oturumunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarper Süzek yönetecek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Güzel “Dünyada ve Ülkemizde İşyeri Hekimliğine yaklaşım, sorunlar ve çözüm önerileri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Başbuğ da, “İşyeri Hekiminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağılı ve İş Güvenliğinin Gerçekleştirilmesindeki Rolü” konulu bildirgeleri sunacaklar. Sempozyumun ikinci oturumunda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Celal Erkut “İdare Hukuku Açısından İşyeri Hekimliğine Yaklaşım ve TTB’nin rolü”, TTB İSAK üyesi Dr. Haluk Başçıl da “İşyeri Hekimliğinde Mesleki Bağımsızlık” konulu sunuları yapacaklar. Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde görsel sunum yapılacak ve tartışma bölümüyle sempozyum sona erecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön