e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2003  Sayı: 104

 

Genel Pratisyenlik

Araştırma Projesi Yönergesi

 

Proje Sahipleri :

Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği

Proje Koordinatörü :

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü

AMAÇ:

Genel pratisyenlik alanında Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi’nin amacı:

- Pratisyen hekimleri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak,

- Pratisyen hekimliğin akademik geleceğine katkıda bulunmaktır.

GENEL İLKELER:

1- Proje araştırma başvuruları 2002’den başlamak üzere yapılacaktır.

2- Son başvuru tarihi söz konusu yılın 15 Nisan’ıdır.

3- Değerlendirme aşağıdaki bileşimdeki jüri tarafından yapılır:

            a) TTB Merkez Konseyi temsilcisi,

            b) Pratisyen Hekimlik Derneği temsilcisi,

            c) TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcisi,

            d) Genel Pratisyenlik Enstitüsü temsilcisi,

            e) Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından belirlenecek    3 akademisyen üye.

5- Verilecek proje desteği her yıl Türk Tabipleri Birliği   ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından belirlenir.

6- Gönderilen ve değerlendirilen araştırmalar Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sunulacak ve araştırmacı kongreye ücretsiz katılacaktır.

7- Katılım için pratisyen hekim olmak koşulu aranır. Birden fazla araştırma projesi ile katılınabilinir. Araştırmalar tek kişi ya da bir ekip tarafından yapılmış olabilir. Ancak araştırmanın birinci derecede sorumlusu pratisyen hekim olmalıdır.

 8- Ek 1 katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 9- Araştırmanın konusu genel pratisyenlik uygulama alanına girmelidir.

Başvuru:

Türk Tabipleri Birliği,

GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 /4 06570 Maltepe Ankara

Tel: (0312) 231 31 79 (pbx)

 Faks: (0312) 231 19 52- 53

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön