e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2003  Sayı: 104

 

TTB’ye ÇGD Onur Ödülü

Tıp Dünyası - ANKARA -Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD), geleneksel “Yılın Gazetecileri - 2002” ödülleri kapsamında yer alan Onur Ödülü, bu yıl da Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) verildi. ÇGD Yönetim Kurulu, Özel Onur Ödülü’nün bu yıl, her koşulda savaşa karşı barışı savunan TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’e verilmesini kararlaştırdı. Ödüller, 7 Mayıs 2003 günü Ankara’da Bilkent Oteli’nde gerçekleştirilecek “ÇGD 25. Yıl Basın Balosu”nda sahiplerine verilecek. TTB, geçen yıl da, açlık grevleri sürecinde izlediği tutum nedeniyle ÇGD Onur Ödülü’ne değer bulunmuştu. ÇGD ödülleri tarihinde ilk kez bir kurum, üstüste iki kez Onur Ödülü’ne değer bulunuyor.

 

Nemalar ödeniyor

Tıp Dünyası - ANKARA - Çalışanların zorunlu tasarruf hesaplarının ödenmesine ilişkin tasarı kabul edildi. Buna göre nemaların 1.4 katrilyon tutarındaki ana parasının ödenmesi öngörülüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın “Nisan ayı içinde ödenecek” açıklamalarına karşın, hükümete ödeme takvimini bir ay sonraya alma yetkisi de verildi. Buna göre ana para ödemeleri Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanabilecek. Ana para ödendikten sonra kalan nema ise 2006 yılına kadar 10 taksit halinde ödenecek.

 

“Çocuğun Aile İçinde Fiziksel İstismarı”eğitim toplantısı

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) düzenlediği “Çocuğun Aile İçinde Fiziksel İstismarı Eğitim Toplantısı” 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. İTO Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan toplantı saat 8.30’da başlayacak. Toplantıda, Savcı Larry Busching “Aile İçi Şiddet ve Çocuğun Örselenmesi” hakkında konuşacak. Dr. Resmiye Oral da, “Cilt Bulguları”, “Gelişme Geriliği”, “Sarsılmış Bebek”, “Cinsel istismar” ve “Çocuk Örselenmesi Hizmetlerinin Bölgesel Organizasyonu” sunumlarını yapacak. Eğitim toplantısı, tartışma bölümüyle sona erecek.

 

"Lezzet içeri, doktor dışarı" sloganı değişti

Tıp Dünyası - SAKARYA - TV. Reklam kuşağında bir gıda firmasının "Lezzet içeri doktor dışarı" sloganı ile yaptığı tanıtım, Sakarya Tabip Odası'nın (STO) gi-rişimi ile değiştirildi. STO Genel Sekreteri Dr. Kadir Güngör'ün söz konusu firmanın yetkilileriyle görüşmesinin ardından, firma sloganın değiştirilmesi önerisini uygun buldu. Buna göre, bundan böyle söz konusu reklamda STO'nun "Lezzet içeri, dertler dışarı! Doktor öyle diyor" sloganının ya da buna yakın yeni bir sloganın kullanılacağı bildirildi

 

“Performansa dayalı sağlık hizmeti”

Tıp Dünyası - BOLU - Sağlık Bakanlığı “Performansa Dayalı Sağlık Hizmeti” projesi için Bolu’yu pilot il seçti. Pilot il seçilmesi nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde, Bolu’daki hastanelerde görev yapan doktorlara yönelik seminer verildi. 1 Nisan’da başlayan pilot il uygulaması kapsamında serbest çalışma izni olan hekimler, izni olmayan hekimlerden yüzde 50 daha az döner sermaye payı alacaklar. Doktorlar, hastanede yaptıkları her ameliyat, muayene, anestezi gibi sağlık hizmetleri için puan alacaklar. Her ayın sonunda doktorun aldığı puan ve çalıştığı branş, döner sermayeden alacağı payı belirleyecek. Performansa göre ek ödeme dağıtımında kullanılacak puanlardan bazıları şöyle:

Muayene 20 puan; ameliyathanede ve anestezi altında ameliyat A grubu 750 puan, B grubu 600 puan, C grubu 400 puan, D grubu 200 puan, E grubu 75 puan; normal doğum, müdahaleli doğum ve sezaryen 250 puan, gebelik testi ve aile planlaması uygulamaları 30 puan, psikiyatri muayene 40 puan.  

Hastanelerdeki uygulama ve standartları kontrol etmek amacıyla da “müfettiş sağlık kontrolörleri” görevlendirilecek.

 

ABD’ye tepki

Tıp Dünyası - ADANA - 16 Nisan günü ABD temsilcilikleri önünde gerçekleştirilen protesto eylemlerinin bir ayağı da Adana’da yapıldı. Adana Tabip Odası, Adana Eczacılar Odası, Adana Dişhekimleri Odası ve Sağlkı Emekçileri Sendikası Adana Şubesi’nin ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında, ABD ve İngiltere yönetimlerinin “insani yardım” adı altında yapılan bu “gayri meşru” işgale son vermeleri istendi. Açıklamada, sağlık emekçilerinin ABD’nin Irak’a saldırısı ve işgali ile binlerce yıllık insanlık birikimini yağmalamasına izin vermeyeceği vurgulandı.

 

Pratisyen hekim günleri

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nca (ATO) düzenlene Pratisyen Hekim Günleri 23-25 Mayıs 2003 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 ve 2 nolu konferans salonlarında gerçekleştirilecek. EKG ve CPR kurslarının verileceği eğitim günlerinde, “1. Basamak Sağlık Hizmetleri Politikaları”, “1. Basamak Sağlık Hizmeti ve Genel Pratisyenlik”, “Hekimin Yasal Sorumlulukları”, “Çocuklarda antibiyotik kullanımı”, “Öksüren Çocuğa Yaklaşım”, “Bağışıklama Politikaları”, “Savaş ve Sağlık”, “Demans”, “1. Basamakta Psikiyatrik Tedaviye Yaklaşım”, “1. Basamakta Geriatrik Problemlere Yaklaşım”, “Hipertansiyon”, “Üriner Enfeksiyonlar”, “Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım”, “Diyabetik Aciller”, “Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmaları”, “AIDS” konuları tartışılacak.

 

GİTO toplandı

Tıp Dünyası - ŞANLIURFA - Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı 13 Nisan 2003 günü Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Şanlıurfa, Adana, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman tabip odalarının katıldığı toplantıda, ABD’nin Irak saldırısından sonraki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Mersin ve Maraş tabip odaları toplantıya katılamadı. Gelecek toplantının Mayıs ayı içinde Hatay’da yapılması kararlaştırıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön