e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mayıs 2003  Sayı: 104

 

ATO’nun düzenlediği “Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”, Mayıs’da Ankara’da   yapıldı

“Acil sağlık hizmetleri tek merkeze”

12.jpg (52776 bytes)Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği “Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu” 26-27 Mayıs tarihlerinde İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda acil sağlık hizmetlerinin taşıdığı önem vurgulandı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nın (ATO) düzenlediği “Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”, 26-27 Mayıs tarihlerinde İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda yapıldı. Acil sağlık hizmetlerinin çeşitli boyutlarıyla tartışıldığı sempozyumda, bu alanın tek merkezde toplanması gerektiği, sürekli eğitim programlarına ve teknolojik yenilenmeye gereksinim olduğu tespitleri öne çıktı.

Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nun ilk günü ATO Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından sempozyumun ilk oturumu olan “Sağlık Sistemimizde Acil Sağlık Hizmetlerinin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele geçildi. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Erkol’un yönettiği panele, CHP Denizli Milletvekili Dr. Mehmet Uğur Neşşar ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Necdet Ünüvar konuşmacı olarak katıldılar. Neşşar konuşmasında, acil sağlık hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi gerektiğini vurgularken, Ünüvar da, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin bulunduğu kalkınma düzeyinin çok gerisinde olduğunu belirtti. Ünüvar, acil servislerde en çok personel ve donanım sıkıntısı yaşandığını kaydederken, bütün kurumların acil sağlık hizmetlerinin, tek merkezden, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sempozyumun “Medya Gözüyle Sağlık Haberlerine Bakış” başlıklı ikinci oturumunu ATO Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz yönetti. TRT Haber Merkezi’nden Reçete Programı’nın yapımcısı Figen Balcı, Avrupa Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Doğan Tılıç ve Türk Tabipleri Birliği Basın Danışmanı Mutlu Sereli’nin konuşmacı olarak katıldığı oturumda, genel olarak sağlık haberlerinin basında yer alış biçimi tartışıldı ve olumsuz sağlık haberlerinin yurttaşlar üzerinde yarattığı güvensizlik duygusuna değinildi. Bu konuda iki taraflı adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.

“Acil Çalışanlarının İş Riskleri” konulu konferansı ise SSK Dışkapı Hastanesi Dr. Şenol Avcı yönetti. AÜTF Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hamit Hancı “Acil Servislerde Şiddet Tehdidi”, SSK Dışkapı Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden Dr. Sezai Berber “Psikiyatrik Açıdan Acil ve Ruh Sağlığı Hizmetleri”, Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Levent Altıntop ise, “Acil Çalışanlarının İş Riskleri” başlıklı sunumları yaptılar. Hamit Hancı, sunumunda acil servis hekimlerinin yaklaşık yüzde 80’inin şiddete maruz kaldığına dikkat çekerek, bunun yüzde 61’inin sözlü, yüzde 15’inin ise fiziksel şiddet olduğu kaydetti.

Sezai Berber de, kabaca “mesleki duyarsızlaşma” olarak ifade edilebilecek “tükenmişlik sendromu”nun en sık olarak acil servis hekimlerinde görüldüğünü anlattı.

Sempozyumun ikinci günü HÜTF Pediyatri Anabilim Dalı’ndan Dr. Songül Yalçın’ın yönettiği, TTB Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden Dr. John Fowler, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fazlı İnan ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi’nden Dr Mehmet Gök’ün konuşmacı olarak katıldığı “Acil Sağlkı Hizmetlerinin Tıp Eğitimindeki Yeri ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları” başlıklı oturumla açıldı.

Öğleden sonraki, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kurtuluş Arıkök’ün yönettiği oturumda da “Acil Sağlık-Kurtarma Hizmetlerinin Organizasyonu” tartışıldı.

Sempozyum grup çalışmaları ve sonuç bildirgesinin oluşturulmasıyla sona erdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön