e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2005  Sayı: 131

 

 

Hükümet "Sosyal Güvenlik Reformu"nun ayaklarını adım adım yaşama geçiriyor...
GSS: Vatandaşa değil, özel sektöre hizmet!

Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin ayaklarından biri olarak ve “sosyal güvencesiz kimse kalmayacak” savıyla sunduğu, Dünya Bankası kökenli Genel Sağlık Sigortası (GSS) tasarı taslağına son hali verildi. Taslak, bütünüyle vatandaşa değil, özel sektöre hizmet etme amacını taşıyor. GSS’nin bütün toplumu kapsayacağı ve muhtaç vatandaşların “devlet güvencesinde” olacakları iddialarının ne kadar gerçek dışı olduğu ise taslağın bütününe bakıldığı zaman ortaya çıkıyor. Çok büyük bölümü “GSS’den kimlerin yararlanacağı” saptamasıyla geçen taslakta, pek çok kişinin kapsam dışında kalacağı düzenlemenin kendisince de kabul ediliyor.

Hükümet "Sosyal Güvenlik Reformu"nun ayaklarını adım adım yaşama geçiriyor...
Primsiz yardım: Öldürmüyor, süründürüyor!
Hükümetin, “Sosyal Güvenlik Reformu”nun dördüncü ayağı olarak sunduğu ve “muhtaçlık sınırı” altında yaşayanlara devlet yardımı yapılmasını öngören “Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı” taslağı tamamlandı. Taslakta, primsiz ödemelerden yararlanacak yurttaşların belirlenmesinde kullanılacak “tespit yöntemleri”ne, primsiz ödeme türlerinin neler olduğuna ve primsiz ödemelerin hesaplanmasına dair düzenlemelere yer veriliyor. “Bütün muhtaç vatandaşların hakkı” olarak anılan primsiz yardımlar, taslakta yer alan hesaplamalara göre “öldürmeyecek, süründürecek” düzeyde bırakılıyor ve pek çok durumda 1 yıl ile sınırlandırılıyor.

"Sosyal Güvenlik Reformu" neler getiriyor?

 

SSK'nin "devri" onaylandı

 

Sağlık Bakanlığı, TTB ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında
Bakkalcı: Örgütün bağımsızlığına müdahale edilemez


Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Kolu Raporu:
"Sağlık insan gücü ve hizmet sunumunda ciddi gerileme var""İş bıraktım" diyerek kendilerini ihbar eden hekim ve sağlık çalışanları hakkında takipsizlik kararı...
"Suç unsuru yoktur"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “sağlık hakkının yargılandığı”, 13 Ekim 2004 tarihinde başlayan “İstanbul Davası”na yönelik olarak, kendilerini ihbar eden hekim ve sağlık çalışanları hakkında takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık, böyle bir talepte kamu yararı nedeniyle suç unsuru görülemeyeceğini bildirdi.


Gündem
Yeni bir taslak, bitmeyen mücadele

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Taslak değerlendirmek, gereğini yapmak... geçtiğimiz yıl böyle geçti... hem müzakere hem mücadele diyerek çabaladığımızdan epey yorucu oluyor bu süreç... yine de pek çok alanda hiç de elimizin boş kalmadığını söyleyebiliriz.. “aile doktorluğu” dendi... endişelerimizi ve karşı çıkış noktalarımızı her ortamda (bu kah bir Bakanlık toplantısı, kah bilimsel bir toplantı vb. idi) müzakere ettik...bilgilendik, bilgilendirdik... yetmedi, TBMM’ye sunuldu, müzakereyi sürdürdük mücadele ile eşzamanlı; yeterli oldu mu? “hayır” ama yasa sadece “pilot” uygulamaya dönük çıktı... bunun anlamı şu: “ben bu modelin yaşayabilirliğinden şüpheliyim, deneyeceğim”. Şimdi, esas görev başlıyor... “uygulamayı en yakından izlemek, gereğini yapmak”. Bunun kolay olmadığını biliyoruz.. Şimdiden pilot il Düzce’ye sağlık personeli yığılması, göreceli olarak “iyi” olan göstergeleri ve halk memnuniyetini daha iyi gösterme çabaları... bizim sorumluluğumuz “en nesnel” değerlendirmeyi yapmak ve meslek, sağlık ve ülke kamuoyu ile doğruları paylaşmak... başaracağız...


Uluslararası şirketler, Bergama'dan sonra şimdi de Eşme Altın Madeni'nin peşine düştü...
"Çevre sağlığı için büyük tehlike!"

Dünyanın en büyük altın madeni şirketlerinden biri olan Eldorado Gold şirketine ait Tüprag firması, Uşak’ın Eşme ilçesi yakınlarındaki, büyük bölümü orman alanı içinde bulunan altın madeni için yatırımlara başladı. Firmanın bugüne kadar, “siyanür liçi ile altın üretmek” üzere söz konusu maden için 105 milyon dolar civarında yatırım yaptığı belirtiliyor.

Antalya Tabip Odası, hasarlı Antalya Devlet Hastanesi için yeni bina yapımına başlanmasını protesto etti
"Hükümet duyarsız davranıyor"

Antalya Tabip Odası, hasarlı Antalya Devlet Hastanesi için yeni bina yapımına bir türlü başlanmamasını protesto ederek, hükümeti bu konuda duyarsız ve inisiyatifsiz davranmakla suçladı.

Dünyadan HaberlerRuhsal Travma Toplantıları'nın üçüncüsü 2-5 Aralık 2004 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi
"Afet sonrası ruh sağlığı"
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruhsal Travma Merkezi tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen “Ruhsal Travma Toplantıları” başlığını taşıyan toplantılar dizisinin üçüncüsü bu yıl 2-5 Aralık 2005 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD İstanbul Psikososyal Travma Programı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Ruhsal Travma Merkezi ve Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği birlikte düzenlenen ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nce desteklenen toplantının bu yılki temasını “afet sonrası ruh sağlığı; önleme, tedavi ve örgütlenme” oluşturdu.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Üniversiteler ve sağlık
Dr. Ramazan Aşçı

Güney Asya'nın para, ilaç ve tıbbi malzeme yardımına ihtiyacı var...
Güney Asya’da yaşanan büyük deprem ve tsunami sonucu oluşan olağanüstü durum, yaşayanlar üzerindeki etkisini artırarak sürdürüyor. Türk Tabipleri Birliği, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı temaslarını başlattı.

"Hükümet yurttaşı kandırıyor"
CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İzzet Çetin, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’nı devredilmesindeki amacın, sağlık kuruluşlarının birleştirilmesi değil, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi olduğunu söyledi. 2004 Temmuz ayında çıkarılan bir yasa çerçevesinde, Maliye Bakanlığı’nca bu kurumların satışının önünün açıldığına dikkat çeken Çetin, hükümetin vatandaşları kandırdığını dile getirdi.

Dışarıdan Göz...
Tıp nereye gidiyor?
Erhan Bener
1968 yılında, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) Hindistan’da yapılan toplantısı için Yeni Delhi’ye gittiğimde, o zamanki Yeni Delhi Büyükelçimiz Osman Bey, verdiği bir kokteylde beni, çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilen,  aynı zamanda hem tıp hem de felsefe doktoru olan bir Budist rahiple tanıştırmıştı. Kokteylde ikimizin de pek tanıdığımız olmadığı için, bir köşeye çekilip iki saate yakın sohbet etmiştik. Budist rahibin tıp konusunda ilginç düşünceleri vardı, bunları kitaplarında açıklamıştı. Ne yazık ki onlardan edinme olanağı bulamadım.
 

"Beşeri Tıbbi Ürinler Ruhsatlandırma Yönetmeliği" yayımlandı...
"Veri imtiyazı" 1 Ocak 2005'ten itibaren

“AB’ye uyum” gerekçesiyle dayatılan ve bir süredir ilaç sektörünün gündeminde olan “veri imtiyazı” ile ilgili olarak hazırlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” 19 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete’ye yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre “veri imtiyazı”, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra ruhsat başvurusu yapılmış ilaçları kapsayacak ve bu koruma 6 yıl boyunca devam edecek.

Hukuk Köşesi
Sıradakii
Av. Mustafa Güler
Yeni bir yıla başlamak, yeni bir umut olduğu için olsa gerek, her zaman coşkuyla karşılanır. Aynı zamanda her yeni başlangıç gibi yaşananların muhasebesinin yapılması için bir sebeptir yılbaşları.
 

"Sağlık insan gücü ve hizmet sunumunda ciddi gerileme var"

Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu (KTO-PHK), Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2003 Çalışma Yıllığı’nı değerlendirdi. KTO-PHK’nin yıllık üzerinden yaptığı tespitlere göre, sağlık insan gücü ve hizmet sunumunda ciddi bir gerileme yaşanıyor. Sağlık insan gücünün kentlere yığıldığı tespit edilirken, aşı oranlarında da ciddi bir düşüş olduğu belirtiliyor.

"İstanbul Davası" 20 Nisan'a ertelendi
Sağlık Bakanlığı "manevi zarara" uğramış!
“Sağlık hakkı, meslek onuru, iş güvencesi, özlük hakları” talebiyle 5 Kasım 2003 tarihinden bu yana yürütülen “G(ö)REV” etkinlikleri nedeniyle, başta İstanbul Tabip Odası olmak üzere 11 sendika, meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 85 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleştirildi. Dava 20 Nisan 2005 tarihine ertelendi.
 

MSG'nin yeni sayısı çıktı

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (TTB-PHK) Başkanı Dr. Kurtuluş Arıkök, 9. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin başarıyla tamamlandığını ve pratisyen hekimlerin kongreden güçlenerek çıktıklarını söyledi. Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklı da, pratisyen hekimlerin mesleklerine sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiklerini kaydetti.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

"İzinsiz afiş" davası 5 Nisan'a ertelendi

SEKA işçilerine destek ziyareti

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön