e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2005  Sayı: 131

 

Sağlık Bakanlığı, TTB ile ilgili yeni düzenleme hazırlığında…

Bakkalcı: Örgütün bağımsızlığına müdahale edilemez

Sağlık Bakanlığı, tepkiler ve eleştiriler üzerine TTB’yi, bir süre önce kamuoyuna açıklanan “Sağlık Meslek Birlikleri Kanun Tasarı Taslağı”nın kapsamı dışına çıkardı. TTB Heyeti, 14 Aralık 2004 günü Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmede, bakanlığın 6023 Sayılı TTB yasasında değişiklik yapma hazırlığında olduğunu öğrendi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, tepkiler ve eleştiriler üzerine Türk Tabipleri Birliği’ni, bir süre önce kamuoyuna açıklanan “Sağlık Meslek Birlikleri Kanun Tasarı Taslağı”nın kapsamı dışına çıkardı. Sağlık Bakanlığı’nın, 6023 Sayılı TTB Yasası’nda değişiklik yapma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, TTB ortamının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak düzenlemeler için müzakereye açık olduklarını, ancak doğrudan yürütmenin bir organı olan Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte örgütün bağımsızlığına yönelik müdahalede bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

TTB Heyeti, 14 Aralık 2004 günü sağlık gündemindeki çeşitli konuları ve 6023 Sayılı TTB Yasası’nın Büyük Kongre delegelerinin seçimini düzenleyen 60. maddesinin 2002 Haziran ayında Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş olmasından ve aradan geçen 25 aylık süre içinde bu konuda hiçbir düzenleme yapılmamasından kaynaklanan yasal boşluğu görüşmek üzere Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, bakanlığın bir süredir 6023 Sayılı Yasa’da değişiklik yapma hazırlığında olduğunu heyete aktaran Sağlık Bakanı Akdağ, bu değişikliklerin TTB’nin şu anki acil ihtiyaçlarını oluşturan 60. madde ve finansal konulara ilişkin maddelerin yanı sıra, merkez konsey bileşimi, büyük kongre takvimi, odalar ve merkez heyetlerinin seçimine ilişkin düzenlemeleri de kapsadığı bilgisini verdi. Akdağ, buna ilişkin taslağı TTB heyetine iletti.

Örgütün              bağımsızlığına   müdahale edilemez

TTB ortamının acil gereksinimleri dışındaki değişikliklerin neden kaynaklandığı öğrenmek üzere de, 7 Ocak 2005 günü Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme yapıldı. Görüşmeyi Tıp Dünyası’na değerlendiren TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, fonksiyonları itibarıyla mutlak anlamda bağımsız olması gereken bir örgüte ilişkin düzenlemelerin, bu kurumun kendi meşru ortamlarında olgunlaştırılarak öneri haline getirilmesinin esas olduğunu söyledi. Bakkalcı, bu önerileri 3. şahısların, hele hele doğrudan yürütmenin bir unsuru olan Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamaya hakkı olmaması gerektiğini vurguladı. Temel ilke olarak anlaşılması gereken noktanın bu olduğunu belirten Bakkalcı, teknik gibi görünen kimi konuların tartışılmasından önce bu konuda anlaşmanın esas olduğunu bu görüşme sırasında Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini bildirdi.

“Sağlık Bakanlığı TTB’yi şekillendirmek istiyor”

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan taslakta örgüt organlarının seçimi için “nisbi temsil yöntemi”nin öngörüldüğünü aktaran Bakkalcı, şu görüşleri kaydetti:

“Burada iyi niyet tartışmasının ötesinde bir durum olduğu kanısındayız. Kritik nokta şu; bilindiği gibi herhangi bir ortamda aynı pozisyonda, bir seçim yöntemiyle bir sonuç ortaya çıkartılabilir, başka bir seçim yöntemiyle de bambaşka bir sonuç ortaya çıkartılabilir. Dolayısıyla seçim yöntemi teknik bir tartışma değil, sonuçları doğrudan etkileyebilecek bir tartışmadır. Böyle bir konunun, örgütün kendi iç ortamından geliştirilmesiyle, yürütmenin temsilcisi olan Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi arasında dramatik bir fark var. Yürütme, kendi dışında ve demokratik ortamın son derece mühim unsurlarından biri olan bir kurumu, doğrudan bir başka biçime şekillendirmek istiyor, bunun başka bir algılaması olamaz.”

“Tartışma ‘nisbi temsil yöntemi’  tartışması değil”

TTB’nin kendi ortamının gelişmesi yönünde olumlu istisnaları olan bir örgüt olduğuna dikkat çeken Bakkalcı, “Mesele bunun önündeki engelleri kaldırmaktır” diye konuştu. Örgütün kendi içindeki müzakere süreci yürütülmeden, dışardan yapılacak bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirten Metin Bakkalcı, “Buradaki tartışma, kesinlikle nisbi seçim yönteminin ya da başka bir yöntemin artılarını, eksiklerinin tartışması değildir. Nisbi temsilin iyiliği kötülüğü noktasından bir tartışma yapmıyoruz. Şu anda bu örgüte doğrudan müdahalenin kabul edilemezliğini söylüyoruz” diye konuştu.

Bakkalcı, yasal engeller ortadan kalktıktan sonra örgütün, kendi ortamının demokratikleşmesi için gereken her şeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağını söyledi. Görüşmede, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sürecin müzakere edileceğini belirttiklerini de aktaran Bakkalcı, “Biz de bu müzakereyi içtenlikle ve iyi niyetle sonuna kadar sürdüreceğiz.  Umuyoruz olumlu sonuçlar alacağız. Öncelikle yapılması gereken bizim acil sorunlarımızın aşılmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmektir. Bugüne kadar TTB ortamından çok kıymetli birikimler çıkmıştır, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını güvence altına alacak taslaklar çıkmıştır. Böylece bunları kısa süre içinde yaşama geçirmek mümkün olacaktır” dedi.

GYK taslağı       gündemine aldı

 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK), 29 Ocak 2004 tarihli toplantısında müzakere etmek üzere taslağı gündemine aldı. GYK’nin kararı doğrultusunda, taslak ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sürdürülecek

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön