e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2005  Sayı: 131

 

“İzinsiz afiş”  davası 5 Nisan’a ertelendi

Tıp Dünyası - ANKARA -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kazım Rollas’ın, okulun merkez kampusunda “izinsiz afiş astığı” gerekçesiyle, daha önce aynı gerekçeyle arkadaşlarıyla beraber yargılandığı davadan beraat etmiş olmasına karşın, “mükerrer” olarak yargılandığı dava 25 Ocak günü Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.  Dava, 5 Nisan’a ertelendi.

TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) üyesi olan Rollas’ın, TTB ve ATO’ya ait yayın ve afişleri izinsiz astığı iddiasıyla, Türk Ceza Yasası’nın 536. maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bulunduğu merkez kampüste “izinsiz afiş asmak” gerekçesiyle, aralarında Rollas’ın da bulunduğu toplam 6 tıp fakültesi öğrencisi, daha önce yine aynı mahkemece yargılanmış  ve 30 Kasım 2004 tarihli ilk celsede beraat etmişlerdi. Avukat Ender Büyükçulha, söz konusu beraat kararını anımsatarak, “mükerrer” olarak yargılanan Rollas’ın bu davadan da beraatini istedi. Yargılamanın temelinde, 3 polis memurunun tespitlerini içeren, kolluk tarafından hazırlanmış bir tutanağın bulunduğunu belirten Büyükçulha, asıl polisin üniversitenin herhangi bir talebi ya da daveti olmadan bu faaliyete girişmesinin yasa dışı olduğunu kaydetti. Büyükçulha, ceza usul hukukunun bilinen ilke ve kuralları gereği, “hukuka aykırı biçimde elde edilmiş delillerin hükme esas alınamaması” gerektiğini de vurguladı.

Büyükçulha ayrıca, davada 6023 sayılı yasa ile kurulmuş Türk Tabipler Birliği’nin ve ona bağlı Ankara Tabip Odası’nın meşru ve hukuki faaliyetlerinin suça konu yapıldığına da dikkat çekti. Suça konu yapılan faaliyet, afiş ve yayınların, tamamen hukuka uygun olduğunu belirten Büyükçulha, faaliyetin, bizzat kurum idarecilerinin bilgi ve onayı dahilinde yapıldığına dair kanıtların da mahkemeye sunulduğunu aktardı.

SEKA işçilerine destek ziyareti

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Türk Tabipleri Birliği, SEKA Kocaeli fabrikasının kapatılmasına karşı direniş yürüten işçilere destek verdi. TTB heyetince 26 Ocak günü SEKA’ya gerçekleştirilen ziyarete, TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Semih Tatlıcan, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Işık Elgün ve İTO üyesi hekimler katıldı.

Dr. Metin Bakkalcı, TTB heyeti adına yaptığı konuşmada, “Siz ortak umudu ve vicdanı temsil ediyorsunuz. SEKO Kocaeli’dir. SEKA Türkiye’dir. SEKA işçileri olarak her şeyi alınıp satılır hale getirenlere karşı yürüttüğünüz mücadele hepimizin gelecek umududur” dedi ve hekimlerin dayanışma duygularını ifade etti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön