e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2005  Sayı: 131

 

“Sağlık insan gücü ve  hizmet sunumunda ciddi gerileme var”

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu (KTO-PHK), Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2003 Çalışma Yıllığı’nı değerlendirdi. KTO-PHK’nin yıllık üzerinden yaptığı tespitlere göre, sağlık insan gücü ve hizmet sunumunda ciddi bir gerileme yaşanıyor. Sağlık insan gücünün kentlere yığıldığı tespit edilirken, aşı oranlarında da ciddi bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SBTSHGM) tarafından  her yıl yayımlanan “Çalışma Yıllığı”  başlıklı doküman kitaplaştırıldı. Dokümanda Genel Müdürlük çalışmaları,  çeşitli istatistiksel değerlendirmelerle sunuluyor. Bunlar arasında, yürütülen program ve projeler, gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, istatistik bilgiler başlıkları yer alıyor.

KTOPHK da, çalışma yıllığını gündemine alarak  bir değerlendirme yaptı. Komisyon üyelerince hazırlanan bir sunum eşliğinde yapılan değerlendirmede birinci basamak sağlık kurumlarının durumu çeşitli ölçütlerle tartışıldı. Değerlendirme raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

ü Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 2003 yılı Çalışma yıllığına göz atıldığında sağlık insangücü ve hizmet sunumu açısından ciddi boyutlarda bir gerileme izlenmektedir.

ü 2002 yılı ile kıyaslandığında 2003 yılında kırsal bölgede çalışan doktor,hemşire ve ebe sayılarında oldukça ciddi bir düşüş ve sağlık insangücünün kentlere yığıldığı gözlenmektedir.

ü Yıllıkta belirtilen rakamlara göre;

- 2002 yılında kırsal bölgelerdeki sağlık ocaklarında doktor kadrolarının doluluk oranı yüzde 51.3 iken 2003 yılında bu oran yüzde 26.94’e düşmüştür.

- 2002 yılında kırsal bölgelerdeki sağlık ocaklarında hemşire kadrolarının doluluk oranı yüzde 40.7 iken 2003 yılında bu oran yüzde 11.29’a düşmüştür.

- 2002 yılında kırsal bölgelerdeki sağlık ocaklarında ebe kadrolarının doluluk oranı yüzde 45.4 iken 2003 yılında bu oran yüzde 10.93’e düşmüştür.

ü Buna karşın, aynı dönemde kentsel bölgelerdeki sağlık ocaklarında söz konusu personel kadrolarının doluluk oranı artış göstermiştir.

Hekimi olmayan sağlık ocağı sayısında artış

ü 2002 yılında hekimi olmayan sağlık ocağı sayısı 785 (yüzde 13.4) iken, 2003 yılında bu sayı 996 (yüzde16.8)’ya yükselmiştir.

ü Aynı dönemlerdeki aşılama oranlarına bakıldığında yine kötüleşme olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ‘de  BCG   aşılama oranının 2002 yılında yüzde 77 iken 2003 yılında yüzde 76’ya gerilemiş olduğu, DBT3/OPV3 aşı oranının yüzde 78 den yüzde 68’e, kızamık aşı oranının yüzde 82’den yüzde 75’e gerilediği görülmektedir.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön