e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2003  Sayı: 108

 

 

Sağlık çalışanlarını önemli hak kayıplarına uğratacak "çakılı personel" düzenlemesi yaşama geçiriliyor
Bakan'dan "kölelik" müjdesi!

Gerçekler gerekçede

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Akalın:
"Tasarı anayasaya aykırı"

TTB'den açıklama

sb_logo.gif (4442 bytes)Sağlık Bakanlığı, “mecburi hizmet” uygulamasının yerine, hekimleri 1 yıl için yapılan sözleşmelerle çalıştıracağı “çakılı personel” uygulamasını getiriyor. Tasarının genel gerekçesinde “bakanlığın zorunlu olarak hekim istihdamı yapmak durumunda kalmamak” amacı taşıdığı açıkça ifade ediliyor.


TTB 53. Büyük Kongresi'nde "hastanın cebinden elinizi çekin" diyen Akdağ'a tepki büyük...
Hastanın cebindeki el kimin?
Büyük Kongre'den tepki
"Akdağ özür dilesin"

Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye sağlık ortamının gerçek sorunları olan partizan kadrolaşma, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının nesnel ölçütlere göre istihdam edilmemesi, bütçeden sağlığa ayrılan payın giderek düşürülmesi, toplumun yoksul kesimlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması gibi konuları saptırma çabası ve telaşıyla hekimleri suçlamaya çalışmaktadır.”


TTB'nin kuruluşunun 50. yılında geçmişten bugüne deneyimler aktarıldı
"Geçmişten geleceğe TTB"

8-1.jpg (9484 bytes)Türk Tabipleri Birliği 53. Büyük Kongresi’nin 22 Haziran’da gerçekleştirilen ikinci gününde, eski başkanlar ve yöneticiler 1980 öncesi ve sonrası yaşananları anlattılar. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın hekimlere yönelik eleştirileri ikinci güne de damgasını vururken, TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Erdal Atabek, “Bakanlar gelir, giderler. Ama ilişkilerimiz her zaman onlara değil, bize bağlı olmuştur” diye konuştu.


Türk Tabipleri Birliği 53. Büyük Kongresi 21-22 Haziran'da yapıldı
Acil eylem planı

Türk Tabipleri Birliği’nin 53. Büyük Kongresi 21-22 Haziran tarihlerinde Ankara’da DSİ Konferans Salonu’nda yapıldı. Büyük Kongre, AKP iktidarının “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında toplum sağlığına ve hekimlik ortamına yönelik olarak başlattığı saldırıya karşı, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının meşru ve demokratik haklarını kullanabilecekleri “acil eylem planı” oluşturulmasını kararlaştırdı.


Sayek, yaşama geçirilen düzenlemelerin sağlık ortamini tehdit ettiğini söyledi
"Sağlıkta çarpık yasalaşma"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Türkiye’de sağlık alanındaki olumsuzlukların sürmesine karşın, 59. Hükümetin bu olumsuzlukları daha da ağırlaştıracak çarpık bir yasalaşmaya gittiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık ocaklarına büyük zarar verecek uygulamaları peşpeşe yaşama geçirmeye başladığını kaydeden Sayek, bu düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Sayek, Sağlık Bakanlığı’nın bugün, ilk günlerde yapılan açıklamalardan çok farklı bir tutum içinde olduğuna işaret ederken, hekimlerin ve TTB’nin “Artık yeter” deme zamanı geldiğini ve bu itirazın sonbaharda dile getirileceğini açıkladı.


Sağlık Bakanı akdağ'dan hekimlere ağır suçlama:
"Hastanın cebinden elinizi çekin"

Türk Tabipleri Birliği’nin  21 Haziran’da gerçekleştirilen 53. Büyük Kongresi’ne katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, hekimlere yönelik ağır suçlamada bulunarak, “Hekimler hastanın cebinden elini çeksin artık” dedi. Bakanın ifadesi, salondaki hekimlerin tepkilerine neden olurken, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Akdağ’a “Popülizm yapmayın” uyarısında bulundu.


Gündem
Üç kitap
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)TTB yayınlarında üç yeni kitapçık son haftalarda tıp ortamımızın yararına sunuldu... Kapakları birbirine benziyor, kendileri farklı ama sonuçta birbirini bütünlüyor.

Çanakkale Tabip Odası Pratisyen Hekim Kolu'ndan "özele sevk"e eleştiri
"Kamuyu çökertme komplosu"
Çanakkale Tabip Odası (ÇTO) Pratisyen Hekim Komisyonu (PHK), kısaca "özele sevk" olarak adlandırılan, "Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevki"ne ilişkin düzenlemenin arkasında ancak "kamuyu çökertme" amacıyla hazırlanmış bir "komplo"nun olabileceğini açıkladı. ÇTO PHK, bu düzenlemenin sağlık ocaklarının "belini kıracağı" ve özel polikliniklerin sayısını hızla artıracağı uyarısında bulundu.

ATO ve SES Ankara Şübesi'nden "ortak kullanım" uyarısı...
"Altyapı hazır değil"
Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, “ortak kullanım” projesinin yaşama geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının henüz tamamlanmadığına dikkat çekilerek, bunun uygulamada sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dünya Tabilper birliği Başkanı Dr. Kati Myllymaki sağlık alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
"Etik yasadan önce gelir"
Türk Tabipleri Birliği'nin 53. Büyük Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kati Myllymaki, dünyadaki en önemli sağlık sorununun "yoksulluk" olduğunu söyledi. Sağlık hizmetlerinin kamusal bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Myllymaki, sağlıkta özelleştirmenin sakıncalı olduğunu belirtti.

Dr. Kayıhan Pala, "Ulusal Sağlık Hesaplarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi Taslak Nihai Raporu"nu değerlendirdi
"Dünya Bankası ödevlerinin propagandası"
Dr. Kayıhan Pala, Ulusal Sağlık Hesapları Projesi’nin Türkiye için önemli bir proje olduğunu, ancak proje sonunda yazılan Taslak Nihai Rapor’un, projesi sonunda ulaşılan ve eldeki verilerden hareketle hazırlanması gerekirken, daha önceden belirlenmiş Dünya Bankası politikaları yönünde hazırlanmış olmasının proje için bir talihsizlik olduğunu belirtti.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Bir kongrenin ardından
Dr. Zuhal Okuyan

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

Manisa Tabip Odası Devlet Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı...
Saruhanlı'da hastaneye saldırı
Manisa’nın Saruhanlı Devlet Hastanesi Acil Polikliği’ne, 12 Haziran gecesi bıçaklı bir grup tarafından saldırıda bulunuldu. Nöbetçi doktorun yaralandığı olaydan sonra ortak bir basın açıklaması yapan Manisa Tabip Odası (MTO) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şubesi yöneticileri hastanelerdeki güvenlik sorunu konusunda etkin ve caydırıcı önlemlerin alınmasını istediler.

İTO'dan "İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği" paneli
stanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen “Yeni İş Yasası ve İşyeri Hekimliği Paneli” 24 Haziran 2003 Salı günü, saat 18.00’de İTO’da yapıldı.

Behçet Aysan Şiir Ödülü'ne başvurular başladı
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 2 Temmuz 1993’te Sıvas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan ve 36 aydının anısında verdiği, “9. Behçet Aysan Şiir Ödülü” için başvurular başladı. Ödüle son katılma tarihi 30 Ekim 2003 olarak belirlendi. Sonuçlar 2003 yılının Kasım ayında açıklanacak.

Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın sık sık gündeme getirdiği "hekim seçme özgürlüğü" kavramını değerlendirdi:
"Özgürlük bol parası olan için var"
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, “hekim seçme özgürlüğü”nün soyut bir kavram olduğunu belirterek, “Hiçbir ülkede tam bir hekim seçme özgürlüğü yoktur, olamaz” dedi. Dedeoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın bu ifadeyi “tamamen popülizm amaçlı” olarak kullandığını söyledi.

Dışarıdan Göz...
Ben cerrahın, ameliyat yapmayanını severim
Meral Tamer
 

Asgari Ücret Tarifesi yenilendi


Savaş sonrası Irak'ta sorunlar sürüyor

El Salvador'da özelleştirmeye karşı zafer

AKP sağlıkta(n) hamle yapıyor
AKP hükümeti yedi aydır fevkâlade sönük bir performans sergiliyor. Ne kendi seçmenlerinin beklentilerini karşılayabiliyor, ne de ülkenin birikmiş sorunlarını çözmeye girişiyor.
 

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...
"Halk sağlığı ve sağlıkta raform" çıktı

Dr. Ata Soyer, Dr. Bülent Kılıç ve Dr. Kayıhan Pala tarafından hazırlanan “Halk Sağlığı ve Sağlıkta Reform” kitabı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yayınlarından çıktı. Dünya Bankası’nın Türkiye için yıllardan beri önerdiği ve AKP tarafından da benimsenen tezlerin incelendiği kitapta, hükümetler değişse de son 20 yılda sağlıkta öne çıkan “istikrarlı” çabanın adı konuyor: Kamu sağlık hizmetlerinin çökertilmesi ve özelleştirme.
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Dr. Yaşar Erkenci yaşamını yitirdi

İzinler durduruldu

ATO'dan konferans

PHD'den sempozyum

Edirne Tabip Odası'ndan açıklama

Karadeniz Bölge Toplantısı yapıldı

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön