e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2003  Sayı: 108

 

Türk Tabipleri Birliği 53. Büyük Kongresi 21-22 Haziran’da yapıldı

“Acil eylem planı”

9.jpg (15461 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin 53. Büyük Kongresi 21-22 Haziran tarihlerinde Ankara’da DSİ Konferans Salonu’nda yapıldı. Büyük Kongre, AKP iktidarının “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında toplum sağlığına ve hekimlik ortamına yönelik olarak başlattığı saldırıya karşı, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının meşru ve demokratik haklarını kullanabilecekleri “acil eylem planı” oluşturulmasını kararlaştırdı.

TTB’nin kuruluşunun 50. yılına rastlayan kongreye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kati Myllmaki’nin yanı sıra, TTB’ye uzun yıllar emek vermiş eski başkanları ve yöneticileri, tabip odaları, büyük kongre delegeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Bakan Akdağ’ın konuşmasında “hekimleri suçlayıcı” ifadelere yer vermesi, salonda bulunan hekimlerin tepkisine yol açtı.

TTB 53. Büyük Kongresi 21 Haziran günü saat 10.00’da Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kati Myllymaki’nin konuşması ile başladı. Sağlık Bakanı Akdağ, geç kaldığı için, salona Myllymaki’nin konuşması başladıktan sonra geldi. Konuşmasında ağırlıklı olarak “tıp etiği, hekimlik etiği” üzerinde duran Myllymaki, tıbbi etiğin küresel olduğunu, hem hastalara hem de hekimlere sınırları aşarak yardım etmenin küresel sorumluluk olduğunu söyledi. Hastalıkların, felaketlerin ve acıların da küresel olduğunu belirten Myllymaki, “Tıp bilimi uluslararasıdır. Ulusal tabip birlikleri kadar, insan soyuna daha iyi bir gelecek için çalışmak, tek bir doktorun da görevidir. Bilgiye sahibiz ve eğer öyle tercih etmişsek, toplumları ve karar yapıcılarını da etkileme gücüne sahibiz demektir. Politikalar yanlış giderken, sessiz kalmaya devam etmek, etik olmaz” diye konuştu.

Myllymaki’nin konuşmasının ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Türkiye tıp ve sağlık ortamını, AKP Hükümeti’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın icraatını değerlendiren bir konuşma yaptı. Sayek’in ardından kürsüye gelen Sağlık Bakanı, konuşmasını hekimleri suçlayan bir üslupla yürütünce, salondan büyük tepki aldı. Füsun Sayek, tekrar söz alarak, Akdağ’ın suçlamalarına tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Akdağ, konuşmaların ardından salondan ayrıldı.

Son bir yıl değerlendirildi

Kongrenin ikinci bölümünde Çalışma Raporu’nun okunmasına geçildi. TTB Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, TTB’nin son bir yıl içindeki çalışmalarını anlattı. Merkez Konsey’in başta özlük hakları olmak üzere, mezuniyet öncesi, uzmanlık ve sürekli tıp eğitimi,  halk sağlığı, pratisyen hekimlik, Genel Pratisyenlik Enstitüsü, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği, olağandışı durumlarda  sağlık hizmetleri, insan hakları, ilaç sigara gibi konuların yanı sıra, hükümetin son dönemde arka arkaya yaşama geçirdiği ve sağlık ortamını ciddi biçimde tehdit eden düzenlemelere karşı çalışmalar yürüttüğünü anlatan Odabaşı, TTB’nin ABD’nin Irak’a saldırısı sürecinde savaşa karşı gösterdiği çabanın da son derece özel ve önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Odabaşı, TTB’nin dünya, ülke ve  tıp ortamının 20 yıl sonrasını tartışmaya açtığını ve bu tartışmaları daha da somutlaştırma çabalarını sürdürmek zorunda olduğunu söyledi. Odabaşı, hekimlik ve ülke ortamının TTB’ye bugün dünden daha fazla gereksinimi olduğunu belirtirken, “Hep birlikte daha büyük iddiaları başarabilmek için gerekli fikri birikime, heyecana, hayallere ve umuda sahip olduğumuza inanıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.              

“Geçmişimizi geleceğe taşıyoruz”

TTB’nin kuruluşun 50. yılına rastlayan kongre, akşam gerçekleştirilen bir kokteylden sonra, 22 Haziran günü “Geçmişimizi konuşuyor, bellek yeniliyor, geleceğe taşıyoruz” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Kongrenin bu bölümünde, TTB’ye uzun yıllar emek vermiş olan eski başkan ve yöneticileri TTB’nin 1980 öncesi ve sonrası çalışmalarını, bu süreçte yaşananları anlattılar.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön