e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2003  Sayı: 108

 

22.jpg (7883 bytes)Dr. Yaşar Erkenci yaşamını yitirdi

Tıp Dünyası - BALIKESİR - Balıkesir Tabip Odası üyesi ve TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Yaşar Erkenci, 26 Haziran 2003 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 25 Haziran 1961 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde doğan Yaşar Erkenci, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu. Halk sağlığı uzmanı olan Erkenci, Balıkesir Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisiydi.

 

İzinler durduruldu

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca imzalanan protokolle 1 Temmuz’dan itibaren yaşama geçirilen “ortak kullanım” projesinin ilk faturası yine hekimlere çıktı. SSK’ye bağlı sigortalıların, bundan böyle bütün devlet hastanelerinde tedavi olabilmelerini sağlayan düzenlemenin, ilk günlerde karmaşa yaratabileceği düşüncesiyle, hekimlerin yıllık izinleri “ikinci bir emre kadar” durduruldu. SSK Başkanlığı’ndan hastanelere gönderilen yazıda, 1-15 Temmuz 2003 tarihleri arasında, pratisyen hekim, eczacı ve memur izinlerinin durdurulduğu bildirildi.

 

ATO’dan konferans

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası (ATO), “Bilim Dilinde Türkçe mi, Turkche mi” başlıklı bir konferans düzenledi. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Konferans Salonu’nda 27 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen konferansa, Prof. Dr. Sabri Kemahlı ve Doç. Dr. Aydan Kansu konuşmacı olarak katıldılar. Konferansta, bugün pek çok tıp teriminin Türkçe karşılığı bulunduğu ifade edildi ve bunun nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. ATO kısa süre önce de, “Çocuk Hastalıkları ile İlgili Tıp Terimleri İçin Türkçe Karşılık Önerileri”nin yer aldığı bir kitapçık hazırlamıştı.

 

PHD’den sempozyum

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), 5-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nda “Genel Pratisyenlikte Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim” konulu bir sempozyum düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE), TTB Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ve konu ile ilgili çalışması olan akademik çevrelerden temsilcilerin katıldığı sempozyumda, varolan durum ile Türkiye’deki ve dünyadaki deneyimler paylaşıldı, sürekli tıp eğitimine yönelik genel pratisyenliğin ilke ve ortaklaştırılmasına yönelik tartışmalar yapıldı. Sempozyuma TTB adına Genel Sekreter Dr. Orhan Odabaşı katıldı.

 

Edirne Tabip Odası’ndan açıklama

Tıp Dünyası - EDİRNE - Edirne Tabip Odası (ETO) Yönetim Kurulu, vücuda yerleştirilen tıbbi cihazların (implantable device) satışı hakkında yasal düzenleme olmadığını bildirdi. “Neşter Operasyonu” sürecinde sıkça gündeme gelen bu cihazların, hiçbir kontrol mekanizması olmadan rahatlıkla devlete satılabildiğinin ortaya çıktığını ifade eden ETO Yönetim Kurulu, bu sorunu incelemek ve toplumu bilgilendirmek amacıyla konu ile ilgili tarafların temsilcilerinin de dahil olduğu bir araştırma komisyonu kurulmasının yararlı olacağı önerisinde bulundu. 

 

Karadeniz bölge toplantısı yapıldı

Tıp Dünyası - TRABZON - Karadeniz İlleri Bölge Toplantısı 29 Haziran 2003 Pazar günü Trabzon Tabip Odası’nda (TTO) gerçekleştirildi. Samsun-Sinop, Rize-Artvin, Trabzon ve Giresun Tabip Odaları’nın katıldığı toplantıda, Türkiye sağlık ortamı ve hekimlerin içinde bulundukları durum değerlendirildi. Toplantıda oy birliğiyle alınan kararlar şöyle:

- Sağlığı yönetenlerin hekim sorunlarına daha duyarlı davranmalarını sağlamak adına hekimlerin her hastaya dünya sağlık örgütünün önerdiği süre olan “17 dakikayı” ayırmasının hastaların ve hekimlerin hakkı olduğunun da belirtilerek sağlanması.

-İllerde sağlık ile ilgili yapılan yatırımların ve atamaların il valisi başkanlığında sağlık müdürleri, tabip odası temsilcisi, tıp fakültesi bulunan illerde fakülte dekanı, yoksa ilin büyük hastanesinin başhekiminden oluşacak komisyonca yapılmasının sağlanması.

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek etkin hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

-Tıp fakültelerindeki mevcut deontoloji anabilim dallarının daha etkin hale getirilmesi yoksa kurulması için girişimlerde bulunulmasının sağlanması.

-Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarına meslek odalarının görüşü alınarak karar verilmesi.

-Mesleki sorunların çözümü için hekimleri duyarlı hale getirmek amacı ile toplantılar düzenlenmesi.

Toplantıya, Samsun-Sinop Tabip Odası’ndan Dr. Ramazan Aşçı, Dr. Murat Erkan, Dr. Selami Yavuz, Dr. Rüştü Kalaç, Dr. Alper Büyükakkuş, Giresun Tabip Odası’ndan Dr. Hamit Öztürk, Dr. Nilüfer Öztürk, Rize Tabip Odası’ndan Dr. Nurettin Çavdar, Trabzon Tabip Odası’ndan Dr. Ahmet Ömeroğlu, Dr. Metin Bakkaloğlu, Dr. Nuran Akbulut, Dr. Sinan Ekim katıldılar. Bir sonraki Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları toplantısı Eylül ayında Samsun’da yapılacak.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön