e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2003  Sayı: 108

 

ATO ve SES Ankara Şubesi’den “ortak kullanım” uyarısı ...

“Altyapı hazır değil”

Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, “ortak kullanım” projesinin yaşama geçirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının henüz tamamlanmadığına dikkat çekilerek, bunun uygulamada sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, 1 Temmuz’da başlayan SSK ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ortak kullanımına ilişkin projenin altyapısının eksik olduğu ve bunun uygulamada sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Proje nedeniyle SSK’de görevli hekim ve sağlık çalışanlarının izinlerinin durdurulmasına tepki gösteren ATO ve SES Ankara Şube yöneticileri, tüm izinlerin ertelenmesini gerektirecek koşulların bulunmadığını bildirdi.

ATO ve SES Ankara Şube yöneticileri 2 Temmuz günü ortak bir basın açıklaması yaparak, 1 Temmuz’dan itibaren yaşama geçirilen “ortak kullanım” projesine ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na uyarılarda bulundular.

ATO Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan hekimlerin yıllık izine ayrılmalarının 15 Temmuz 2003 tarihine kadar durdurulmasına tepki gösterildi. Hekimlerin tepkisi ve hekim örgütlerinin girişimleri sonucunda bu talimatın geri alındığını belirten Adıyaman, ancak SSK’deki uygulamanın hala devam ettiğini anımsattı. Uygulamanın hazırlıklarının uzun süredir yürütüldüğüne işaret eden Adıyaman, bu zamana kadar izin konusunda bir düzenleme yapılmamış olmasını eleştirdi ve son anda getirilen böyle bir engellemenin izinlerini önceden alan hekimleri zor duruma soktuğunu söyledi. Adıyaman, tüm izinlerin ertelenmesini gerektirecek savaş hali, deprem gibi olağanüstü bir koşul olmadığına dikkat  çekerek, bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini istedi.

“Vatandaşlar bilgisiz”

Ortak kullanım projesinin 1 Temmuz’dan itibaren başlayacağı ilan edilmesine karşın, konu ile ilgili olarak yeterli açıklama da yapılmadığını belirten Adıyaman, kurum içi bilgilendirme toplantılarının ve iç sirkülerin bu konuda yararlı olabileceğini bildirdi. Adıyaman, vatandaşların da bu uygulamadan nasıl yararlanacakları konusunda bilgisiz olduklarını, tüm sorulara yanıt verebilecek halka yönelik bir broşürün yararlı olabileceği görüşünü aktardı.

Uygulamanın başlayabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının da tamamlanmadığı görüşünde olduklarını aktaran Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’na bağlı büyük sağlık tesislerinde kurulması planlanan SSK eczanelerinin tamamlanmamış olduğuna dikkat çekti. Adıyaman, “Uygulamanın başlatılmasında aceleci davranılmasının ileride tamiri daha güç sıkıntılar yaratabileceği düşüncesindeyiz. Hastalar uygulamanın güçlüklerini görüp benimsemeyebilirler” diye konuştu.

Uygulama ile SSK önlerindeki kuyrukların azaltılması amaçlanıyorsa, bu konunun kalıcı çözümü için asıl yapılması gerekenin genel bütçeden sağlığa daha fazla kaynak ayırmak olduğunu vurgulayan Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık hizmetlerinin merkezi olarak planlandığı, tek elden koordine edildiği, hizmetin sunumunda gerekli finansın genel bütçeden sağlandığı bir sağlık sisteminin maliyetleri düşürdüğü ve ek önlemlerle birlikte pek çok sorunu çözdüğü bilimsel bir gerçektir. Hal böyle iken, Dünya Bankası benzeri kuruluşların 1992 yılından beri bizim gibi ülkelere önerdiği sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının ayrılması, sağlık tesislerinin işletmeye dönüştürülmesi, finansmanda ise cepten ödemelerin öne çıktığı bireysel sigortacılık modellerinin (genel sağlık sigortası gibi) benimsenmesi gerektiği gibi öneriler sağlıkta özelleştirme anlamına gelmektedir. Sağlık Bakanlığı ve SSK sağlık tesislerinin ortak kullanıma sunulması protokolünün gelişmenin toplum sağlığı açısından yıkıcı sonuçları olduğu bilinen sağlıkta özelleştirmeyi değil herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladığını varsayıyoruz. Aksi bir gerilemenin -gelişim denemez- meslektaşlarımızın iş güvencesi ve özgürce mesleki becerilerini sergileyebilecekleri koşulların kaybı anlamında da olumlamadığımızı şimdiden belirtmek istiyoruz.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön