e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2003  Sayı: 108

 

Çanakkale Tabip Odası'ndan "özele sevk"e eleştiri.

"Kamuyu çökertme komplosu"

Tıp Dünyası - ANKARA - Çanakkale Tabip Odası (ÇTO) Pratisyen Hekim Komisyonu (PHK), kısaca "özele sevk" olarak adlandırılan, "Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevki"ne ilişkin düzenlemenin arkasında ancak "kamuyu çökertme" amacıyla hazırlanmış bir "komplo"nun olabileceğini açıkladı. ÇTO PHK, bu düzenlemenin sağlık ocaklarının "belini kıracağı" ve özel polikliniklerin sayısını hızla artıracağı uyarısında bulundu.

ÇTO PHK'den yapılan açıklamada, devletin kendi personelini, kendisinin çok daha nitelikli ve ekonomik biçimde verdiği hizmetleri ısrarla özel kuruluşlara yöneltmeye çalışmasının akla ve mantığa sığmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

- Bu tebliğ kamu sağlık kuruluşlarının belini kıracak ve özel poliklinik sayısını hızla artıracaktır.

- Sürümden kazanmayı tercih edeceği besbelli olan özel polikliniklerin nitelikli sağlık hizmeti verebilmesi kesinlikle mümkün olamayacağı gibi, kamu sağlık kuruluşlarının finansmanları ciddi biçimde kısıtlanacağından, verecekleri sağlık  hizmetinin niteliği de belirgin biçimde düşecektir.

- Bu durum kamu sağlık kuruluşlarının kapatılması ya da özelleştirilmesi anlayışlarının daha bir yoğunlukla kabul görmesine ortam hazırlayacaktır. Ancak sonuçta ortaya çıkacak sağlık hizmeti çok daha niteliksiz olacaktır. Ülkemiz sağlık oratmı bu durumdan çok ağır bir yara alacaktır.

- Hükümetin önümüze koymaya çalıştığı "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı"nda da vurgulandığı gibi sağlık-eğitim vb. hizmetleri yerelden yönetilen hizmetler biçiminde düzenlenmekte, bu alanlardan devletin sorumluluğunun kaldırılması da hedeflenmektedir. Böylelikle en temel kamu hizmetleri sözleşmeli statüde çalışan personel, asgari ücret ve taşeron şirketler sarmalına sıkışacak, kamu hizmetlerinin niteliği iyice düşecektir.

- Bu tebliğ ile ilk anda özel polikliniklerde çalışmak için kamudaki görevinden ayrılacak hekimler olabilecektir.

- Her türlü hasta sevkinde hekimler arası iletişime kapalı olan tebliğ nedeniyle sevk zinciri işlemeyecek ve ortaya ucube bir yapı çıkacaktır.

- Bu tebliğ nedeniyle en büyük zararı kamu sağlık hizmetleri ve halk görecektir. Gerek reçetelerde ve gerekse de sevklerde ciddi tutarsızlıklar yaşanacaktır. Bu tebliğ sağlık alanını bir arapsaçına dönüştürebilir. Kamusal sağlık alanında ortaya çıkacak tahribatın tamiri oldukça güç olabilir.

- Bu tebliğin neden olacağı en önemli şey, kamu sağlık alanından özel sağlık alanına kaynak aktarılmasıdır. Bu son derece çelişkili bir durumdur. Çünkü devlet zaten sağlığa son derece küçük bir kaynak aktarmaktadır. Hal böyle iken, bunun önemli bir bölümünün özele aktarılması "harakiri" yapmaktan farklı değildir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön